INWESTYCJE GMINY TRZCIANA W 2004 ROKU

Remont boiska w Rdzawie - jedna z gminnych inwestycji 2004 roku.

Remont boiska w Rdzawie - jedna z gminnych inwestycji 2004 roku.

   Skromny tegoroczny budżet gminy nie pozwala niestety na realizację zbyt wielu zadań inwestycyjnych. Niemniej jednak gmina realizuje sporo zadań, w tym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, na którą udało się uzyskać środki z Unii Europejskiej (SAPARD). Najwięcej zadań jest realizowanych na gminnych drogach. Na ten cel także uzyskane zostały częściowo środki w zewnątrz. Równie ważną inwestycją była modernizacja boiska sportowego w Rdzawie. Niestety opóźnieniu (nie z winy gminy) ulega sprawa budowy sali gimnastycznej w Trzcianie - bardzo potrzebnej inwestycji oświatowej.

     W ostatnim okresie w Gminie Trzciana realizowane byly następujace inwestycje:
- budowa drogi gminnej: Trzciana - Łąkta Dolna - Kierlikówka,
- budowa drogi gminnej: Kierlikówka - Orzechówka,
- budowa drogi gminnej: Trzciana - Zyznówka,
- budowa drogi gminnej: Kamionna - Brzeziny,
- remont nawierzchni boiska sportowego przy PSP w Kierlikówce,
- wykonanie ogrodzenia stadionu sportowego w Rdzawie,
- wspólne z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie - Oddział w Trzcianie wykonanie prac remontowo-malarskich w budynku Posterunku Policji w Trzcianie.
     Aktualnie trwają prace przygotowawcze do wykonania 109 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w miejscowosciach: Kamionna, Kierlikówka, Rdzawa i Ujazd. Planowany termin zakonczenia tych prac - 30 czerwca 2005 r.
W toku sa prace, związane z budowa kanalizacji odwadniajacej w ciagu drogi wojewódzkiej w Leszczynie.
      W budynku mieszkalnym przy PSP w Łąkcie Dolnej rozpoczeto przebudowę instalacji centralnego ogrzewania tak, aby każde mieszkanie miało obieg niezależny od szkoly. Pozwoli to na racjonalne gospodarowanie energią cieplną.

Zmodernizowana droga Trzciana - Łąkta Dolna - Kierlikówka.

Zmodernizowana droga Trzciana - Łąkta Dolna - Kierlikówka.

wstecz