POSEŁ ALEKSANDER GRAD W TRZCIANIE

Spotkanie z posłem na Sejm Aleksandrem Gradem odbyło się w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie.

   W miniony piątek - 17 września 2004 r. - przebywał w Trzcianie poseł Platformy Obywatelskiej Aleksander Grad. Przybył na zaproszenie samorządowych władz gminy, aby zapoznać się w problemami dręczącymi miejscowe społeczeństwo. Na spotkanie, które odbyło się w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie, przybyli trzciańscy radni, dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych, nauczyciele, członkowie Społecznego Komitetu Budowy Sali Gimnastycznej, z sołtysem Eugeniuszem na czele. Rolę gospodarza pełnił Wójt Gminy Józef Nowak. W ponadgodzinnym spotkaniu poruszono wiele problemów, ale najważniejszym tematem była tak bardzo potrzebna i pilna budowa sali gimnastycznej w Trzcianie. Gmina stara się o środki na budowę tego obiektu w Zintegrowanym Programie Rozwoju Regionalnego.

      Wójt Gminy Józef Nowak zapoznał posła i towarzyszące mu osoby (Jacka Pająka - szefa bocheńskiej PO oraz Tomasza Wójcika - asystenta posła) z osiągnięciami i problemami gminy. Mówił o problemie bezrobocia, działąniach wspierających lokalna przedsiębiorczość, zrealizowanych inwestycjach, głównie oświatowych. Za priorytetowe zadania inwestycyjne na najbliższy okres uznał budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem i oczyszczalni ścieków w Trzcianie. Podziękował parlamentarzyście za dotychczas udzieloną gminie pomoc, zwłaszcza po powodzi w 1997 roku oraz ostatnio przy akcji ubiegania się rolników o dopłaty.
      W rozpoczętej potem dyskusji głos zabierało kilka osób. Pierwszym mówcą był Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzcianie Zbigniew Solak, który przedstawił zebranym warunki, w jakich realizowane są w szkole lekcje wychowania fizycznego .W niewielkiej , zastępczej salce czterech zatrudnionych na pełny etat wuefistów musi realizować zajęcia z młodzieżą. - Pewnie dlatego, że brak jest dostateczniej ilości sal gimnastycznych, boisk i basenów, polscy sportowcy mają takie wyniki, jak podczas ostatniej olimpiady - mówił. Uznał budowę sali za bezwzględnie pilną i konieczną. Inny problem poruszyła Dyrektorka Zespołu Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Trzcianie Anna Bielak. - Szkole potrzeba też miejsca na kuchnię i stołówkę, bo sanepid grozi zamknięciem starej, mieszczącej się w starej szkole - powiedziała.

   Z gorącym apelem o pomoc w sprawie budowy sali gimnastycznej zwrócił się szef Społecznego Komitetu Budowy Sali Gimnastycznej w Trzcianie - sołtys Eugeniusz Burek. Przypomniał, że to właśnie Rada Sołecka Trzciany już w 2000 roku podjęła starania o budowę sali. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 5 mln zł. Uznał, że Rada Gminy nie jest w stanie bez środków zewnętrznych zrealizować tej inwestycji. - Społeczeństwo deklaruje pomoc przy budowie, ale dłuższe odwlekanie tej inwestycji tylko podroży koszty. Jeśli nie będzie pomocy z zewnątrz, inwestycja będzie realizowana etapami i zamiast 2 lat będzie trwać o wiele dłużej - przekonywał sołtys Burek.
       Po wysłuchaniu dyskutantów głos zabrał poseł Aleksander Grad. Podziękował za zaproszenie i powiedział, że dobrze zna gminę Trzciana, bo z samorządem tej gminy współpracował od początku jej istnienia, czyli od 1995 roku. Pochwalił młodą gminę słowami: - Wiecie o co Wam chodzi i dokąd zmierzacie. Uznał też wybrane przez samorząd priorytety za słuszne. - Inwestowanie w oświatę i popieranie przedsiębiorczości - to właściwy wybór. Rozumiem Wasze potrzeby, ale w życiu staram się być odpowiedzialny i dlatego nie zagwarantuję Wam sukcesu w staraniach ośrodki - dodal tarnowski parlamentarzysta.
       Ta relacja nie może objąć wszystkich tematów poruszonych podczas tego spotkania. Mówiono bowiem jeszcze o składkach na ZUS i KRUS, szkoleniach w sprawie rolniczych rent i zalesień, akcji Platformy Obywatelskiej "4 razy tak", Unii Europejskiej, Karcie Nauczyciela itd.
        Spotkanie zakończył Wójt Gminy Józef Nowak, który podziekował posłowi za przybycie, a radnym, nauczycielom, dyrektorom za udział w tym zebraniu. Zaprosił także tarnowskiego parlamentarzystę na wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę sali.

O gimnazjum i jego problemach mówił dyr. Zbigniew Solak. O pomoc w sprawie budowy sali apelował Eugeniusz Burek.
Uczestnikami spotkania byli m. in. dyrektorzy szkół oraz radni. Wójt Józef Nowak w rozmowie z gościem - posłem A. Gradem.

wstecz.