DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2004

Dzień Nauczyciela w PSP w Leszczynie

    Kwiaty, życzenia, akademie i nagrody - to tradycyjne elementy corocznego święta pracowników oświaty. W tym roku szkolnym świętowano aż trzy dni. Tuż przed Dniem Edukacji Narodowej Wójt Gminy przyjął w swoim gabinecie dyrektorów wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy. Podczas tego spotkania wręczył swoją nagrodę Dyrektorce PSP w Kamionnej mgr Annie Kępa.

     W niektórych szkołach okolicznościowe akademie urządzono już w przeddzień święta, w innych dzień po. Na terenie gminy najbardziej uroczyście świętowano w Szkole Podstawowej w Leszczynie, gdzie na akademię przybyli wizytatorzy Małopolskiego Kuratorium Oświaty Bożena Drążkiewicz, Bogdan Szwajcer oraz Wójt Józef Nowak i Sekretarz Gminy Trzciana Danuta Michniak-Dutkiewicz. Szkolna młodzież i przedstawiciele rodziców ofiarowali nauczycielom bukiety kwiatów. Uczniowie zaprezentowali także okolicznościowy program artystyczny. Zaś mgr Maria Dyrdał wręczyła pracownikom szkoły Nagrody Dyrektora Szkoły. Druga część uroczystego spotkania w sali gimnastycznej szkoły poświęcona była podsumowaniu realizowanego przez rok w szkole programu edukacyjno-ekologicznego "Żyj w zgodzie z przyrodą".

Dzień Edukacji Narodowej w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie.

   Samorząd uczniowski wspólnie z Radą Szkoły Publicznego Gimnazjum w Trzcianie zaprosił wszystkich obecnych i byłych nauczycieli oraz pracowników szkoły do Świetlicy Gminnej w Trzcianie. Tak, jak we wszystkich szkołach był program artystyczny (utrzymany w humorystycznym nastroju), były życzenia i kwiaty.

wstecz