GMINA TRZCIANA - JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

      Świętowanie jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego jest stałą, cykliczną imprezą organizowaną od początku istnienia gminy Trzciana przez Urząd Stanu Cywilnego, którym kieruje Pani Wanda Surma. Trzy pary małżeńskie, świętujące w tym roku Złote Wesele, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz członków ich rodzin, samorządowe władze gminy Trzciana przyjęły 5 października 2004 r. w Świetlicy Gminnej w Trzcianie.

     Przybyłe osoby powitała Pani Wanda Surma. - Miło mi powitać Wszystkich Państwa na Uroczystości Jubileuszy Długoletniemu Pożycia Małżeńskiego. Serdecznie witam Dostojnych Jubilatów obchodzących Złoty Jubileusz Małżeństwa: Państwa: Genowefę i Alfreda Pach, Bronisławę i Władysława Piech oraz Weronikę i Teofila Sowińskich.
      Szanowni Państwo !  Pozwólcie, że w imieniu Waszym powitam gości przybyłych na tą doniosłą uroczystość. Witam bardzo serdecznie: Pana Ryszarda Śliwę - Przewodniczącego Rady Gminy Trzciana oraz Pana mgr inż. Józefa Nowaka - Wójta Gminy Trzciana. Witam także bardzo serdecznie członków rodzin Dostojnych Jubilatów.
     Szanowni Jubilaci ! Miło nam, że zechcieliście tu do nas przyjść i razem z nami obchodzić swoje święto - Złoty Jubileusz Małżeństwa. Na dzisiejszej uroczystości zostaniecie Państwo odznaczeni Medalem "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent RP nadaje to odznaczenie tym parom małżeńskim, które przeżyły w jednym, zgodnym i trwałym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Jest to dowód uznania państwa dla trwałości związku małżeńskiego i rodziny. W tym roku Prezydent RP nadal "Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" czterem parom małżeńskim, zamieszkałym na terenie Gminy Trzciana: Państwu Bronisławie i Michałowi Klimek, Genowefie i Alfredowi Pach, Bronisławie i Władysławowi Piech, Weronice i i Teofilowi Sowińskim. Państwo Klimkowie nie mogli jednak przybyć na dzisiejszą uroczystość ze względu na zły stan zdrowia.
     Z okazji Złotego Jubileuszu Małżeństwa otrzymacie Państwo także Listy Gratulacyjne od Wojewody Małopolskiego Pana Jerzego Adamika oraz Wójta Gminy Trzciana Pana Józefa Nowaka.
     Drodzy Jubilaci ! Pozwólcie, że teraz z okazji Waszego doniosłego Święta złożę Wam serdeczne gratulacje za chlubne przeżycie pięknej i długiej drogi życia oraz życzenia doczekania następnych pięknych Jubileuszy Małżeństwa w jak najlepszym zdrowiu.

     Po tym powitaniu Wójt Gminy dokonał aktu odznaczenia Jubilatów medalami "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", które  nadał Jubilatom Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. Jubilaci otrzymali także listy gratulacyjne od Wojewody Małopolskiego. Ich treść odczytał Przewodniczący Rady Gminy w Trzcianie Ryszard Śliwa. Złoci Jubilaci otrzymali także listy gratulacyjne od Wójta Gminy w Trzcianie i piękne bukiety kwiatów.

      Po wręczeniu medali, listów i kwiatów głos zabrał Wójt Gminy Józef Nowak. - Chcę Wam podziękować za wspólne lata przeżyte razem, za trud w wychowaniu dzieci, za pracę na rzecz swojej rodziny, najbliższego środowiska i całej naszej gminy. Swoją pracą, postawą dawaliście przykład oddania sobie, najbliższym i środowisku. Cieszę się, że możemy Was spotkać w dobrym zdrowiu. Gratuluję pięknego jubileuszu i życzę, żebyśmy wszyscy tu zebrani mogli świętować następne, jeszcze bardziej dostojne. Uroczysty toast wzniósł natomiast Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Śliwa. Życzył Jubilatom wielu jeszcze lat życia w zdrowiu, zgodzie i pomyślności oraz w zadowoleniu z dzieci i wnuków.
      Specjalny koncert dla Dostojnych Jubilatów przygotowały uczennice Publicznego Gimnazjum w Trzcianie, które pod kierunkiem mgr Marty Błasińskiej przygotowały, specjalnie Złotym Jubilatom dedykowany, program artystyczny, na który złożyły się wiersze i piosenki o tematyce rodzinnej.
- Jestem bardzo zadowolona z tej uroczystości, aż się popłakałam ze wzruszenia. Było pięknie - powiedziała po uroczystości pani Weronika Sowińska. Podobnie wypowiadali się pozostali uczestnicy uroczystości, którzy przy torcie i kawie długo wspominali jeszcze swoje wesela sprzed 50 lat oraz opowiadali o radościach i troskach życia małżeńskiego. Pytani o receptę na szczęśliwe życie małżeńskie wszyscy odpowiedzieli prawie jednakowo: żyć w zgodzie, a wszelkie problemy rozwiązywać wspólnie

C.D.N.

FOTOREPORTAŻ

Na uroczystość przybyły trzy Złote Pary Małżeńskie i członkowie ich rodzin. Medale przyznane przez Prezydenta RP wręczył Wójt Józef Nowak.
Listy Gratulacyjne od Wojewody wręczył Przew. RG Ryszard Śliwa. Młodzież szkolna wręczyła Jubilatom samodzielnie wykonane  kwiaty.
Toast za zdrowie Jubilatów. Koncert dla Złotych Par wykonali uczniowie z PG w Trzcianie.

ZŁOCI JUBILACI

Weronika i Teofil Sowińscy Bronisława i Władysław Piechowie Genowefa i Alfred Pach

wstecz