OBCHODY 86. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

   W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, czyli 10 listopada 2004 roku, odbyła się w Trzcianie uroczystość obchodów 86. rocznicy odyskania przez Polskę niepodlgłości. Do salki gimnastycznej szkoły w Trzcianie przybyli nie tylko uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Trzcianie, ale także władze samorządowe gminy, z Wójtem Józefem Nowakiem na czele oraz wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty mgr Bożena Drążkiewicz i trzciańska poetka - pani Joanna Pietroń.

      Przybyłych na akademię powitała dyrektorka placówki mgr Anna Bielak. Po krótkim przemówieniu oddała głos młodzieży, która pod kierunkiem mgr Bronisławy Mikołajek przygotowała  i zaprezentowała gościom oraz koleżankom i kolegom okolicznościowy montaż słowo-muzyczny poświęcony nie tylko rocznicy odzyskania niepodległości, ale także 60. Rocznicy Powstania Warszawskiego. Starannie przygotowany program, w którym bardzo dużą rolę odegrały rekwizyty i historyczne stroje ubrane przez wykonawców, wszystkim bardzo się spodobał.

     Po zakończeniu występu uczniów dyrektorka szkoły mgr Anna Bielak wręczyła niektórym uczniom upominki, ufundowane im przez ambasadę brytyjską. Kilka dni temu (3 listopada 2004 r.) uczniowie trzciańskiej szkoły podstawowej spotkali się  z brytyjską księżną Sophią, podczas jej pobytu w Hospicjum im. Św. łazarza w Krakowie. Zostali tam zaproszeni, aby odebrać z rąk księżnej dyplom za liczny udział uczniów w konkursie plastycznym o tematyce żonkilowej, rzeźbę wykonaną z surówców wtórnych.

Akademia odbyła się w salce gimnastycznej szkoły. Przybyłych uczniów i gości powitała Anna Bielak.
Program artystyczny o tematyce niepodległościowej. Oddano także hołd powstańcom warszawskim
Głos zabrał także Wójt Gminy Józef Nowak. Dyrektorka szkoły wręczyła uczniom upominki ufundowane przez ambasadę brytyjską.

wstecz