OBCHODY 90. ROCZNICY BITWY LIMANOWSKO-ŁAPANOWSKIEJ

Pomnik "Polegli w latach 1914-1918" w Trzcianie.

Pomnik "Polegli w latach 1914-1918" w Trzcianie.

       8 grudnia 2004 roku odbędzie się w Trzcianie uroczystość obchodów 90. rocznicy wybuchu I wojny światowej i operacji limanowsko-łapanowskiej. Trzciana, a zwłaszcza Łąkta Dolna i Leszczyna, były na początku grudnia 1914 roku świadkami bardzo krawawych walk, rozegranych tu pomiędzy atakującymi na Kraków wojskami rosyjskimi, a kontratakującymi wojskami Austro-Węgier i Cesarstwa Niemieckiego. W szeregach wszystkich walczących tu armii byli Polacy, wcieleni w szeregi wojsk państw zaborczych. W okolicy walczyły także Legiony Polskie, dowodzone przez Józefa Piłsudskiego. Niemymi świadkami tamtych, tragicznych wydarzeń są cmentarze wojenne zbudowane jeszcze podczas Wielkiej Wojny w Łakcie Dolnej (nr 305, 306,307), Trzcianie (nr 309) oraz Leszczynie (nr 310). Zachowało się także kilka wspomnień świadków wydarzeń sprzed 90 lat.

     13 lipca 1937 roku postawiono w Trzcianie, poniżej kościoła pomnik "Polegli w latach 1914 - 1918". Na dwóch tablicach wypisano 57 nazwisk mieszkańców gminy, poległych na frontach I wojny światowej. To chyba jedyny w okolicy pomnik, upamiętniający wydarzenia I wojny światowej. Dlatego właśnie tutaj odbędą się wspomniane już uroczystości.

    Organizatorami rocznicowych uroczystości są: Urząd Gminy w Trzcianie, Parafia Trzciana oraz Publiczne Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
  • Godz. 9.00 - Msza Święta za poległych w walkach o odzyskanie niepodległości.
  • 10.00 - Złożenie wieńców i wiązenek kwiatów pod pomnikiem ofiar I wojny światowej w Trzcianie.
  • 10.15 - Przejście do Świetlicy Gminnej w Trzcianie.
  • 10.30 -  Wykład historyczny o przebiegu i skutkach operacji limanowsko-łapanowskiej oraz otwarcie wystawy fotograficznej "Piękne odpoczywanie - cmentarze I wojny światowej na terenie gminy Trzciana".
  • Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie.

RELACJA Z UROCZYSTOŚCI >>>

LINKI DO STRON ZWIĄZANYCH TEMATYCZNIE Z OPERACJĄ LIMANOWSKO-ŁAPANOWSKĄ

OPERACJA LIMANOWSKO-ŁAPANOWSKA >>>

wstecz