KALENDARZ STRAŻACKI NA 2005 ROK

  

      Na pomysł opracowania i wydania gminnego kalendarza strażackiego wpadł rok temu strażak z trzciańskiej OSP Krzysztof Kącki. Pomysł się spodobał i pierwszy w historii gminy Trzciana strażacki kalendarz został dostarczony do każdego domu na terenie gminy.

     Także w tym roku Zarząd Gminny Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Trzciana, którego prezesem jest wójt Józef Nowak, postanowił wydać kalendarz strażacki na 2005 rok. Po kilku tygodniach zbierania materiałów i uzgadniania zawartości wydanie drugiego w historii gminy strażackiego kalendarza stało się faktem. Dzięki wsparciu ze strony sponsora - Firmy "TRASZKAN S.C." (zajmuje się zbieraniem i wywożeniem odpadów komunalnych z terenu gminy Trzciana) nowy kalendarz jest już obszerniejszy. To sześć kart, nieco większych od formatu A-4, obustronnie zadrukowanych. Na tle fotografii, autorstwa Tadeusza Olszewskiego, umieszczono spis dat, dla każdego miesiąca osobno. Zaznaczono imiona, święta państwowe, kościelne, strażackie, gminne, fazy księżyca, a także daty odbioru odpadów komunalnych, szkła i złomu.

     Hasłem przewodnim kalendarza są słowa "Bogu na chwałę. Ludziom na ratunek". Odzwierciedlają one dokładnie to, czym zajmuje się ochotnicza i zawodowa straż pożarna. Trzciańskim strażakom przybywa zadań. Coraz częściej przychodzi im nie tylko gasić pożary, ale także walczyć z klęskami żywiołowymi oraz usuwać skutki wielu innych zdarzeń. Muszą także prowadzić ćwiczenia, szkolenie i pracę z młodzieżą. Na to wszystko potrzebne są im środki finansowe. Pomimo znacznego wsparcia ze strony samorządu gminnego, Zarządu Głównego i Wojewódzkiego ZOSP RP, nie starcza środków. Dlatego strażacy - ochotnicy z wszystkich jednostek proszą o wsparcie mieszkańców gminy, którym już wielokrotnie pomagali ratować dobytek. Jedną z form takiego wsparcia są środki przekazywane strażakom podczas tradycyjnego składania życzeń noworocznych. Grupy strażaków wędrują z końcem roku od domu do domu, składają życzenia i ofiarowują od siebie właśnie kalendarze.

     Społeczeństwo docenia udział strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych w gaszeniu pożarów, usuwaniu skutków powodzi i innych klęsk żywiołowych oraz udzielaniu pomocy ofiarom wypadków drogowych. Nie jest przypadkiem, że w badaniach opinii społecznej strażacka działalność zyskuje największe uznanie. Strażacy ochotnicy to ludzie wykonujący różne zawody, którzy strażacką służbę pełnią społecznie. Są lepiej przygotowani aniżeli ogół obywateli do niesienia pomocy poszkodowanym, dzięki czemu mogą jej udzielić zanim na miejscu zdarzenia pojawią się profesjonalni ratownicy. To ważne, ponieważ o pomyślnych efektach działań decyduje czas, w jakim zostały rozpoczęte. Aby nieść pomoc strażacy ochotnicy muszą posiadać sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów i prowadzenia działań ratowniczych oraz odzież i wyposażenie chroniące ich podczas akcji. Związek OSP RP udziela pomocy Ochotniczym Strażom Pożarnym w zakupach samochodów pożarniczych, sprzętu gaśniczego i do ratownictwa drogowego oraz innego wyposażenia. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 14 września 2004 r. uzyskał status organizacji pożytku publicznego i został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 116212, poz. 8. Od 1 stycznia 2005 roku każdy uzyskujący przychody w roku 2004 może wesprzeć organizację pożytku publicznego, przekazując na jej rzecz 1 procent podatku obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Apelujemy do wszystkich strażaków, działaczy, sympatyków OSP i Związku, do członków ich rodzin i znajomych o udzielenie tej formy wsparcia ochotniczym strażom pożarnym i Związkowi OSP RP wpłacając 1 procent swojego podatku na konto: 36 1060 0076 0000 3310 0005 7883 w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. w Warszawie. Uzyskiwane środki finansowe będą przekazywane Ochotniczym Strażom Pożarnym z przeznaczeniem na sprzęt pożarniczy oraz na działalność zapewniającą poprawę ochrony przeciwpożarowej.

Jak przekazać 1% podatku dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ?

    Obliczenie 1% podatku jest bardzo proste. W formularzu PIT-36 z pozycji 180 a w formularzu PIT-37 z pozycji 110 "podatek należny" wyliczamy 1% kwoty. Otrzymaną kwotę wpisujemy do pozycji 181 PIT-36 i pozycji 111 PIT-37- "kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego". Przy obliczaniu 1% pomija się końcówki wyrażone w groszach.

    W terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2005 r. wpłacamy w banku lub na poczcie 1% wyliczonego podatku należnego, podając na druku wpłaty: nazwę odbiorcy - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Główny, nr rachunku bankowego: 36 1060 0076 0000 3310 0005 7883, kwotę wpłaty, imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, a także tytuł wpłaty -1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Kalendarz Strażacki Gminy Trzciana na 2005 rok. Komendant Gminny ZOSP w Trzcianie Stanisław Piasecki podczas oglądania kalendarza.
Kalendarz Strażacki Gminy Trzciana na 2005 rok. Komendant Gminny OZOSP w Trzcianie Stanisław Piasecki podczas oglądania kalendarza.

wstecz