"NAUCZYCIELSKIE POTYCZKI"

    Tak zatytułowany został turniej rekreacyjny, zorganizowany przez Międzygminny Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego Trzciana-Żegocina z okazji przypadającego w tym roku 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego. 2 grudnia 2004 roku, w sali gimnastycznej PSP w Leszczynie, o puchar Prezesa Zarządu MO ZNP Trzciana-Żegocina Wiesława Wolaka rywalizowało cztery trzyosobowe drużyny, reprezentujące szkoły z Kierlikówki, Łąkty Dolnej, Leszczyny i Żegociny.

       Rzut piórnikiem, pierwsza pomoc, przeciąganie struny, dyrektor pod obstrzałem - to tylko niektóre z rozegranych konkurencji. Rywalizacja była zacięta, konkurencje urozmaicone, ale nie o końcowy wynik tu chodziło, lecz o miłe spędzenie dwóch godzin czasu i wzajemne poznanie się nauczycieli i pracowników szkłł z terenu obu sąsiadujących ze sobą gmin. Wprawdzie inne imprezy (wywiadówki, zebrania wiejskie) uniemożliwiły udział niektórym reprezentacjom pozostałych placówek oświatowo-wychowawczych, ale - jak to zgodnie stwierdzili wszyscy uczestnicy i obserwatorzy turnieju - niech żałują ci, którzy mogli, ale nie zdołali się zmobilizować i wystawić reprezentacji własnych szkół. Zabawa była tak udana, że postanowiono na trwale wprowadzić ten turniej do kalendarza imprez środowiska nauczycielskiego.

   Turniej przygotowali: Stanisław Tracz z Leszczyny i Wiesław Wolak z Żegociny. Dla zawodników, wśród których dominowały panie, przygotowano osiem konkurencji. Kilkanaście osób, kibicujących zawzięcie swoim reprezentacjom, bawiło się równie dobrze, jak sami zawodnicy, którym rzuty do celu, wyścigi, mocowanie, czy przenoszenie osób nie sprawiało trudności, a dawało dużo satysfakcji ze sportowej rywalizacji i czynnego wypoczynku po pracy.

    Nie o laury, lecz o czynną rekreację i zabawę w tej imprezie chodziło. Każda z drużyn zanotowała sukces i zwycięstwo w jakiejś konkurencji. Np. Leszczyna najcelniej rzucała piórnikiem,   Kierlikówka najlepiej podskakiwała, Łąkta Dolna współwygrała konkurencję nazwaną "Prace ręczne", a Żegocina najszybciej jeździła na ręczniku w konkurencji pt. "Szkolna wycieczka".  Z reporterskiego obowiązku wypada jednak nadmienić, że Puchar Prezesa Zarządu MO ZNP wywalczyła reprezentacja Zespołu Szkół w Żegocinie, występująca w składzie: Agnieszka Grzybowska, Marek Kaszuba i Wojciech Wrona.

    W imieniu zwycięskiej drużyny Wojciech Wrona, w uznaniu wkładu pracy w świetne przygotowanie imprezy, zdobyty puchar przekazał reprezentacji gospodarzy, której kapitanem była pani dyrektor PSP w Leszczynie Maria Dyrdał. Spotkanie przy kawie i ciastkach zakończyło ten udany wieczór.

Turniej poprowadzili: Stanisław Tracz oraz Wiesław Wolak. Reprezentacja PSP w Kierlikówce w rzucie piórnikiem.
"Ściągi" podaje reprezentacja PSPw Leszczynie. Na "szkolną wycieczkę" wyrusza reprezentacja PSP w Łąkcie Dolnej.
"Strunę" przeciagają trójki Łąkty Dolnej i Kierlikówki. "Podskakuje" reprezentacja Zespołu Szkół w Żegocinie.
"Przece ręczne" w wykonaniu reprezentantek Żegociny i Leszczyny. "Pierwszej pomocy" udziela grupa z Zespołu Szkół w Żegocinie.
"Pani dyrektor" pod obstrzałem pani dyrektor Marii Dyrdał. Znakomicie bawiła się także publiczność.
Wiesław Wolak wręcza puchar zwycięskiej ekipie z Żegociny. Spotkanie koleżeńskie przy ciastkach i kawie.

wstecz