BEZPIECZNIEJ NA DRODZE W LESZCZYNIE

     14 czerwca 2005 roku w Leszczynie miała miejsce uroczystość oddania do użytku ponad dwukilometrowego odcinka chodnika przy prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 966 (Tymowa - Muchówka - Gdów - Wieliczka). Zbudowano go w czterech etapach, z dwukolorowej kostki betonowej, kosztem ponad 1830 tysięcy złotych. Dwumetrowej szerokości chodnik jest wspólnym dziełem Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie, samorządu gminy Trzciana i samych mieszkańców wsi Leszczyna, którzy do tej inwestycji wnieśli nie tylko własną pracę, ale także sprzęt i pieniądze.

     Uroczystość rozpoczęła się na dziedzińcu szkolnym, gdzie na gości z Krakowa czekali już uczniowie wraz z kadrą tutejszej szkoły. Licznie przybyłych gości, w tym: członka Zarządu Województwa Małopolskiego Jana Berezę, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Grzegorza Stecha i jego zastępczynie - panie Martę Maj i Zofię Schumacher oraz Naczelnika Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów ZDW Andrzeja Wcisło, a także przedstawicieli wykonawcy - firmy "Dom-Bruk" pani Stanisławy Dominik z Królówki, inspektora nadzoru Bogusława Panka, Przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Śliwę, członków leszczyńskiej rady sołeckiej powitał Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak. Opowiedział także krótko o historii tego przedsięwzięcia. Tak bardzo potrzebną, ze względu na bezpieczeństwo, zwłaszcza dzieci chodzących tą ruchliwą drogą do szkoły, inwestycję rozpoczęto w 2001 roku. Bardzo zabiegali o nią sami mieszkańcy, deklarując w rozmowach z dyrekcją Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie duży wkład własny w postaci robocizny, pracy sprzętu i wsparcia finansowego. Wszelkimi działaniami kierował sołtys Antoni Wołowiec. - Mam satysfakcję, że po czterech latach udało się chodnik, przebiegający po jednej stronie drogi prawie przez całą wieś, udało się wspólnymi siłami zrealizować. W 1999 roku rozpoczęły sie nasze starania, a w 2001 pierwsze prace. Chcieliśmy, aby corocznie wybudować pół kilometra chodnika i to nam się udało, choć wielokrotnie przeszkadzała nam w pracy zła, deszczowa pogoda. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nam w wykonaniu tego chodnika pomogli, a więc Urzędowi Marszałkowskiemu, Wojewózkiemu Zarządowi Dróg, Radzie Gminy i Wójtowi, oraz mieszkańcom Leszczyny, którzy w swoich działaniach byli niezawodni - powiedział sołtys.

   Sołtysowi pomagał w organizowaniu pracy społecznej mieszkańców przy budowie chodnika proboszcz leszczyńskiej parafii Aleksander Stanula, który w dniu uroczystości dokonał pobłogosławienia nowego chodnika. Zaraz po tym symbolicznie rozciągniętą nad chodnikiem przez ubrane w krakowskie stroje uczennice leszczyńskiej szkoły, rozcięli na raty zaproszeni goście, w tym członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jan Bereza i dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Jan Bereza. Jako ostatni przeciął wstęgę uczeń leszczyńskiej szkoły Konrad Król. - To przecięcie wstęgi przez ucznia jest symbolem tego, że chodnik ma służyć Wam i następnym ppokoleniom. Za to, co dotychczas zrobiliście należą Wam się słowa uznania i podziękowania dla władz gminnych i mieszkańców Leszczyny. Wspólnie przyczyniliśmy się do tego, że będzie bezpieczniej. Życzę, by ten chodnik służył długo i szczęśliwie jego użytkownikom - powiedział Jan Bereza.

   Podziękowania złożyła także dyrektorka PSP w Leszczynie Maria Dyrdał, a uczniowie z jej szkoły przekazali wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tej inwestycji piękne bukiety kwiatów. Dla nauczycieli i rodziców sprawa bezpiecznej drogi do szkoły jest bardzo ważna. Niestety wydarzyło się już w Leszczynie kilka niebezpiecznych wypadków z udziałem pieszych, w tym także uczniów. Dlatego budowa chodnika, w miejsce dotychczasowych poboczy, jest znaczącym postepem. - Ale naszego szczęścia nigdy za wiele, dlatego złożyliśmy już następny wniosek o budowę zatoki autobusowej i chodnika po drugiej stronie drogi - tej, gdzie znajduje sie szkoła. Dlatego prosimy Pana MArszałka Województwa i Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Dróg o znalezienie na ten cel kwoty 300 tysięcy złotych. My deklarujemy swój udział ww robociźnie i finansowaniu tego zadania. Zresztą juz rozpoczęłismy pierwsze prace - powiedział podczas tej uroczystości Wójt Gminy Józef Nowak.

    Jego prośba ma rzeczywiste uzasadnienie. Chodnik jest bowiem tylko po jednej stronie drogi, ale zwłaszcza na odcinku przed szkołą, gdzie jest parking dla samochodów, konieczny jest także po drugiej stronie. Jak się wydaje trzeba także rozwiązać sprawę przejścia dla pieszych przez tą drogę, właśnie w okolicy szkoły. Większość zabudowań, domów uczniów jest bowiem po drugiej stronie ruchliwej drogi. Mieszkańcy Leszczyny wierzą, że i to zadanie uda się w krótkim czasie zrealizować.

Uroczystość rozpoczęła się na dziedzińcu szkolnym. Przybyłych gości powitał Wójt Gminy Józef Nowak.
W ceremonii odania do użytku  chodnika  uczestniczyła także młodzież szkolna. Obecni byli także przedstawiciele wykonawcy, inwestora i nadzoru.
Historię inwestycji przypomniał sołtys Leszczyny Antoni Wołowiec. Przemawiał także Jan Bereza - członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
Inwestycję pobłogosławił ks. proboszcz Aleksander Stanula. Wstęgę przecinało na raty kilka osób, w tym Jan Bereza.
Ostatnim przecinającym był uczeń Konrad  Król. Dzieci podziękowały za inwestycję pięknymi bukietami kwiatów.

wstecz