VI. GMINNY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ

"JA PO PROSTU MAM TALENT"

Łąkta Dolna 19.06.2005 r.

     "Ja po prostu mam talent" - taką nazwę nosi Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej, który wymyślili i corocznie organizują nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej". Jest to możliwe dzięki hojnemu wsparciu ze strony lokalnych sponsorów. W tym roku 19 czerwca w konkursowe szranki stanęło 21 młodych piosenkarek i piosenkarzy z wszystkich placówek oświatowych gminy Trzciana. Jury, pracujące w składzie: Bożena Drążkiewicz, Stanisław Grabowski, Robert Korzeniak przyznało cztery nagrody pierwsze i dwa wyróżnienia. Prócz przesłuchań młodych piosenkarzy, organizatorzy przygotowali szereg niespodzianek, w tym loterię fantową z rowerem górskim, jako nagrodą główną. 

      Kilka minut po godzinie szesnastej dyrektorka szkoły mgr Stanisława Gąsiorek rozpoczęła przegląd, witając gości, uczestników konkursu oraz bardzo licznie przybyła publiczność, wśród której można było dostrzec wszystkie pokolenia mieszkańćów nie tylko Łąkty Dolnej, ale także z sąsiednich miejscowości. Licznie były reprezentowane rodziny uczestników festiwalu. W tym roku rolę konferansjera pełnił mgr Tomasz Cudejko, dobrze znany rodzicom i uczniom nauczyciel muzyki. Po zachęceniu widzów do skorzystania z loterii oraz oferty kilku stoisk spożywczych, rozpoczął prowadzenie konkursowych zmagań. Najpierw na niewielkiej scenie zbudowanej na przyszkolnym boisku prezentowali się najmłodsi wykonawcy, czyli przedszkolaki. Kolejno wystąpili: Aleksandra Pawlińska z oddziału przedszkolnego w Kamionnej, Agata Chojecka z oddziału przedszkolnego w Leszczynie, Emilia Błasińśka z oddziału przedszkolnego w Kierlikówce, Anna Babicz z przedszkola w Trzcianie i Michał Młyńśki z oddziału przedszkolnego w Łąkcie Dolnej.

    Bardzo uważnie wszystkie występy obserowało jury, notując swoje uwagi i spostrzeżenia na kartkach papieru. Kolejną grupą wykonawców byli uczniowie z klas I - II szkół podstawowych. W urozmaiconym pod względem treści i melodyki oraz sposobu prezentacji, witani i żegnani brawami po zakończeniu śpiewu wystąpili kolejno: Marta Korta z PSP w Rdzawie, Magdalena Chojecka z kl. II PSP w Leszczynie, Aneta Pach z PSP w Łąkcie Dolnej, Gabriela Grabowska z PSP w Kierlikówce, Marta Pastuszak z PSP w Kamionnej i Katarzyna Bębenek z PSP w Trzcianie.

   Wraz ze wzrostem wieku uczestników, zmieniała się tematyka prezentowanych utworów. Młodzi piosenkarze z klas IV - VI wybrali do prezentacji popularne i znane utwory polskich i zagranicznych piosenkarzy. Magdalena Pastuszak (Kamionna) śpiewała "Rzekę marzeń", Klaudia Pietras (Leszczyna) "Konika na biegunach", Aleksandra Błasińska (Kierlikówka) "Przyjaciela od zaraz", Żaneta Kłósek (Łąkta Dolna) "Coś mnie nosi" i Olga Łącka (Trzciana) "Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca" - wielki przebój Eleni.

   Także gimnazjaliści wybrali do prezentacji przed jury i publicznością przeważnie popularne i znane piosenki. Katarzyna Piech z Publicznego Gimnazjum w Trzcianie z wielką ekspresją i aktorskim zacięciem zaśpiewała "Przebój" z repertuaru popularnego zespołu "Łzy". Grzegorz Tworzydło z PG w Leszczynie wybrał piosenkę "Pokolenie" z repertuaru zespołu "Kombi", a Gabriela Pawlińska z PG w Trzcianie "Sen o Warszawie" - piosenkę śpiewaną przez Czesława Niemena. Anna Cichoń z Gimnazjum w Kamionnej śpiewała "Chcę tu zostać" zespołu "Farba", a Kinga Kozak z PG w Trzcianie "Takie tango" - Budki Suflera.

     W przerwie, podczas której jury odbywało naradę, przed publicznością tańczyły "Figlarne Nutki" - zespół taneczny prowadzony w łąkieckiej szkole przez panią Stanisławę Tabor. Bardzo ładny pokaz śpiewu i tańca regionu lachowskiego dał Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Mali Jakubkowianie" z Łososiny Dolnej. Przed publicznością zagrał także na keyboardzie trzciański gimnazjalista Krzysztof Dziedzic - laureat małopolskiego konkursu "Triada" w dziedzinie kompozycji muzycznych.

    Po tych popisach pojawiło się jury, a wraz z nim dyrektorka szkoły mgr Stanisława Gąsiorek i Wójt Gminy mgr inż. Jóżef Nowak. Wyniki ogłosiła przewodnicząca komisji konkursowej mgr Bożena Drążkiewicz. Poinformowała, że zdaniem jury poziom prezentacji był wysoki, ale i tak komisja nie miała problemów ze wskazaniem laureatów. Zaraz potem ogłoszone zostały wyniki we wszystkich kategoriach. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i wspaniałe nagrody ufundowane przez liczncyh sponsorów. Nieco skromniejsze nagrody otrzymali zresztą wszyscy uczestnicy festiwalu. Wójt Gminy Józef Nowak podziękował organizatorom za bardzo dobre zorganizowanie całej imprezy, wyraził podziw dla wysokich umiejętności wokalnych młodych wykonawców oraz zaprosił laureatów na występ podczas tegorocznego "Święta Gminy Trzciana", które odbędzie się w ostatnią niedzielę lipca br.

   Niebawem emocje wzrosły jeszcze bardziej, gdyż przystąpiono do rozstrzygnięcia w sprawie nagrody głównej loterii, z której dochód przeznaczono na uzupełnienie urządzeń na przyszkolnym placu zabaw. Okazało się, że nagroda główna - rower górski - przeznaczona została dla osoby, która wykupił los z numerem 17. Niebawem okazało się, że los z takim numerem wykupił ... fundator nagrody Krzysztof Wolak. Honorowo zdecydował jednak, że nagroda przypadnie włascicielowi losu z numerem 71. Szczęśliwcem mającym los z takim numerem okazał się mieszkaniec Łąkty Dolnej pan Paweł Wrona, który niebawem odjechał sprzed sceny na nowiutkim rowerze.

    Wkrótce rozpoczął się piknik. Tomasz Cudejko prowadził zabawy taneczne dla dzieci, a dorośli jedni kiełbaski, pili napoje, wypoczywali w ten piękny czerwcowy wieczór, czasem komentując zakończony nieco wcześniej festiwal - imprezę,  która już chyba na długo wpisała się w kalendarz organizowanych w Łąkcie Dolnej przed tutejszą szkołę przedsięwzięć kulturalnych.

ZOBACZ FOTOREPORTAŻ  >>>

GALERIA WYKONAWCÓW   >>>

LAUREACI VI. GMINNEGO FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ "JA PO PROSTU MAM TALENT"

Kategoria I - przedszkola i oddziały przedszkolne Kategoria II - klasy I - III szkół podstawowych
Michał Młyński Magdalena Chojecka.
Michał Młyński - Oddział Przedszkolny w Łąkcie Dolnej. Magdalena Chojecka - PSP w Leszczynie.
Kategoria III - klasy IV - VI szkół podstawowych Kategoria IV - klasy I - III gimnazjów
Magdalena Pastuszak. Gabriela Pawlińska.
Magdalena Pastuszak - PSP w Kamionnej. Gabriela Pawlińska - Publiczne Gimnazjum w Trzcianie.
WYRÓŻNIENIA
Emilia Błasińska Katarzyna Piech
Emilia Błasińska - Oddział Przedszkolny w Kierlikówce. Katarzyna Piech - Publiczne Gimnazjum w Trzcianie.

RELACJE Z POPRZEDNICH FESTIWALI

2003 >>> 2004 >>>

wstecz