Uroczystość ślubowania MDP OSP w Trzcianie.

MŁODZIEŻ W OSP

     Mówi się, że młodzież jest przyszłością narodu i w tym stwierdzeniu nie ma żadnej przesady. Parafrazując to stwierdzenie można powiedzieć, że młodzieżowe drużyny pożarnicze są przyszłością dorosłych straży pożarnych. Doskonale zdawali sobie z tego sprawę strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie, którzy postanowili w 2000 roku utworzyć przy swojej jednostce drużyny młodzieżowe. Była ku temu znakomita okazja, bowiem po reformie oświaty pojawiły się szkoły gimnazjalne, a w nich młodzież, która mogła wstąpić do takich właśnie drużyn. Dodatkową okazją było zatrudnienie w trzciańskim gimnazjum Tadeusza Olszewskiego - nauczyciela, który od 1986 roku prowadził takie drużyny w miejscu swojego poprzedniego zatrudnienia, czyli w Kierlikówce. W prowadzeniu drużyn - chłopięcej i dziewczęcej - zdeklarował pomoc Stanisław Gutowski - członek władz trzciańskiej jednostki. Obaj panowie szybko przystąpili do działania i wkrótce 24 dziewcząt i chłopców z trzciańskiego gimnazjum rozpoczęło zbiórki, szkolenia i ćwiczenia. Pomysłowi przyklasnął dyrektor gimnazjum Zbigniew Solak, dla którego prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w tej formie było poszerzeniem zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych szkoły. Nawiązano współpracę z młodzieżową drużyną pożarniczą OSP w Stanisławicach. Odbyły się wspólne spotkania, gry i zajęcia szkoleniowe. Niebawem przyszły sukcesy. Jedyne na terenie gminy drużyny zdobywając I miejsca awansowały do zawodów sportowo-pożarniczych szczebla powiatowego i tam również odnosiły sukcesy. Największym było ubiegłoroczne zakwalifikowanie się drużyny dziewczęcej do eliminacji wojewódzkiej, która odbyła się w Kętach. Ale nie tylko ćwiczeniami żyją te drużyny. Opiekunowie organizują dla strażackiej młodzieży zawody, konkursy, pokazy, wycieczki (drużyny były np. w Zakopanem, Alwerni, Pieskowej Skale). Dzięki finansowemu wsparciu ze strony wójta i urzędu gminy możliwe stało się zakupienie strojów, fundowanie nagród, organizowanie pikników i wycieczek, a także dofinansowanie wyjazdów kilku członków MDP na letnie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe.

     Ponieważ corocznie z drużyn odchodzą absolwenci gimnazjum, należy troszczyć się o nabór nowych członków. W zakończonym właśnie roku szkolnym na działalność w MDP zdecydowało się 10 kolejnych gimnazjalistów z klas pierwszych i drugich. Po krótkim okresie szkolenia, opiekunowie zorganizowali w dniu 27 czerwca 2005 roku ceremonię ślubowania i pasowania nowych członków MDP OSP w Trzcianie, połączoną z pożegnaniem należących do drużyn absolwentów gimnazjum.

Dowódca zgrupowania Justyna Tyrała zameldowała
gotowość drużyn młodzieżowych do uroczystości.
W uroczystości uczestniczyli także byli członkowie drużyn
- absolwenci trzciańskiego gimnazjum.

      Na uroczystość oprócz opiekunów drużyn członkowie władz OSP w Trzcianie: prezes zarządu OSP w Trzcianie Stanisław Bujak oraz członek zarządu gminnego oddziału ZOSP w Trzcianie Krzysztof Kącki. Gotowość do uroczystości zgłosiła Justyna Tyrała - dotychczasowy dowódca dziewczęcej MDP. Krótkie przemówienie do młodzieży wygłosił opiekun MDP Tadeusz Olszewski. Zwrócił w nim uwagę na rolę i znaczenie strażackiego ślubowania. Podkreślił, że fakt ten jest dobrowolnym zobowiązaniem się do zdobywania strażackich umiejętności, przestrzegania regulaminu młodzieżowych drużyn pożarniczych, do niesienia pomocy potrzebującym. Ale jednocześnie jest to honor i zaszczyt, szansa na zrealizowanie się, na rozwijanie zainteresowań i pożyteczne spędzenie czasu wolnego.

Ślubowanie złożyło dziesięciu gimnazjalistów,
w tym aż osiem dziewcząt.
Prezes Stanisław Bujak pasował gimnazjalistów na członków
MDP OSP w Trzcianie.

   Pierwszym elementem uroczystości było ślubowanie, które złożyło dziesięciu gimnazjalistów, w tym aż osiem dziewcząt. Treść roty przysięgi określają strażackie przepisy. Brzmi ona następująco: "Ślubuję ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie - Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Przyrzekam: przestrzegać postanowień statutu OSP i regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych, być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej". Po złożeniu ślubowania prezes zarządu OSP w Trzcianie Stanisław Bujak pasował toporkiem, będącym na wyposażeniu każdego członka drużyny młodzieżowej, poszczególnych gimnazjalistów. Zaraz potem otrzymali oni legitymacje członkowskie i gratulacje od opiekunów i druha Krzysztofa Kąckiego. Tym samym członkami MDP OSP w Trzcianie zostali: Magdalena Widła, Anna Gutowska, Joanna Ferenc, Karolina Kukla, Danuta Pyznar, Magdalena Dudek, Iwona Kępa, Gabriela Pawlińska, Adrian Kukla i Paweł Nizioł.

Podziękowanie za pracę w drużynach złożył Stanisław Gutowski,
który zajmuje się głównie sprawami szkoleniowymi.
Każdy z obecnych na uroczystości absolwentów gimnazjum
- członków MDP otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek.

   Kolejnym elementem uroczystości było pożegnanie członków drużyn, którzy rozstają się ze szkołą i pracą w drużynach "Płomyków" - jak nazywa się członków MDP w wieku 12 - 15 lat. Mają już ponad 16 lat i mogą działać w drużynach "Ogników". W podziękowaniu za aktywna pracę w drużynach młodzieżowych otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Wójta Gminy w Trzcianie Józefa Nowaka, który jest jednocześnie prezesem zarządu gminnego oddziału ZOSP RP w Trzcianie. Wręczono także nagrody dla uczestników rozegranego w drużynie turnieju tenisa stołowego.

Nowa członkini MDP Anna Gutowska zapoznaje się ze sprzętem będącym
na wyposażeniu samochodu ratowniczego OSP w Trzcianie
Spotkanie byłych i nowych członków MDP OSP w Trzcianie zakończył piknik, podczas którego m. in. smażono kiełbaski.

    Ostatnie elementy popołudniowej, strażackiej uroczystości to pokaz strażackiego sprzętu, będącego na wyposażeniu samochodu ratowniczego OSP w Trzcianie oraz piknik, podczas którego zjedzono usmażone na grillu kiełbaski. Czwórka z obecnych na uroczystości członków MDP śpieszyła się jednak do domu, gdyż musiała przygotować się do wyjazdu na obóz szkoleniowo - wypoczynkowy członków MDP, który w tym roku odbywa się w Kirach koło Zakopanego. Odmłodzone drużyny MDP OSP w Trzcianie będzie można zobaczyć podczas tegorocznych obchodów 125-rocznicy istnienia trzciańskiej jednostki. O tym święcie napiszemy jednak innym razem.

wstecz.jpg (706 bytes)