WAKACJE !!! NARESZCIE WAKACJE !!!

Zakończenie roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie.

Zakończenie roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie.

   552 tysięcy uczniów w Małopolsce nie mogło się tego dnia doczekać. Ale nareszcie zaczęły się tegoroczne wakacje. 24 czerwca 2005 roku był ostatnim dniem zajęć w roku szkolnym 2004/2005. W piątek lekcji już nie było, uczniowie poszli do szkoły tylko na krótko, by odebrać świadectwa. Tego dnia, podczas uroczystych akademii uczniowie otrzymali świadectwa, nagrody i inne wyróżnienia, przyznane przez rady pedagogiczne, rady rodziców i inne szkolne organizacje. Nie wszyscy jednak mogą już spokojnie rozpocząć pełnego wypoczynku. Ministerstwo Edukacji szacuje, że w całej Polsce rok szkolny będzie powtarzać ok. 5 procent uczniów. Jeśli na ich świadectwie jest tylko jedna ocena niedostateczna (a w szczególnych przypadkach, gdy rada pedagogiczna wyrazi na to zgodę - dwie) będą mogli w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Młodzież zaprezentowała okolicznościowy program artystyczny. Dyrektor PG w Trzcienie mgr Z. Solak najlepszym uczniom wręczył nagrody.

    Na terenie gminy w niektórych szkołach, np. w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie, nagrody i inne wyróżnienia wręczone zostały uczniom dzień wcześniej, podczas specjalnego apelu, zorganizowanego przez samorząd szkolny 23 czerwca. Podczas tej uroczystości społeczność szkolna pożegnała tegorocznych absolwentów, a trzecioklasiści pożegnali się ze szkołą. Na dalszą drogę szkolnego życia otrzymali od młodszych kolegów skromne upominki. Mimo, że nie wszyscy z nich będą mogli spokojnie wypoczywać (muszą jeszcze zdawać w sierpniu egzaminy poprawkowe), to jednak dobrze zapisali się w historii szkoły. Po raz pierwszy bowiem egzamin gimnazjalny napisali bardzo dobrze, uzyskując wyniki klasyfikujące trzciańskie gimnazjum w czołówce szkół małopolskich. O tym edukacyjnym sukcesie uczniów i nauczycieli napiszemy jeszcze w naszym serwisie.

Nabożeństwo w trzciańskim kościele odprawił ks. W. Midura. W drodze z kościoła do szkoły.

   Wszystkie placówki oświatowe rozpoczęły ostatni dzień pobytu w szkole udziałem w uroczystych nabożeństwach, odprawionych w kościołach parafialnych w Kamionnej, Kierlikówce, Leszczynie i Trzcianie. W tym ostatnim dziękowali Panu Bogu za miniony rok szkolny uczniowie i nauczyciele czterech placówek oświatowych gminy: PSP w Łąkcie Dolnej, Przedszkola, Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Trzcianie. Nabożeństwo celebrował ks. proboszcz Władysław Midura.

    Po nabożeństwie, uczniowie trzciańskich szkół przeszli do szkoły, gdzie odbyły się ceremonie zakończenia roku szkolnego. Przedszkole i szkoła podstawowa spotkała się w salce gimnastycznej szkoły. Tu zostały przed dyrektorkę szkoły mgr Annę Bielak wręczone nagrody dla uczniów z największymi osiągnięciami w nauce i pracy społecznej. Odbyła się także uroczystość ślubowanie na sztandar szkoły nowego samorządu szkolnego.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w PSP w Trzcianie. Nowy samorząd szkolny złożył ślubowanie.

     W tym samym czasie,  ale przed budynkiem szkoły, odbyło się zakończenie roku szkolnego w gimnazjum. Ustępujący samorząd szkolny przekazał władzę nowemu, po uprzednim złożeniu przez niego uroczystego ślubowania na sztandar szkolny. Krótki program artystyczny przedstawił szkolny zespół wokalno - instrumentalny, prowadzony przez mgr Martę Błasińską. Wystąpiły także laureatki tegorocznego Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Ja po prostu mam talent" Gabriela Pawlińska i Katarzyna Piech. Wzruszającym elementem uroczystości było pożegnanie przechodzącego na emeryturę nauczyciela historii mgr Tadeusza Olszewskiego. Po spotkaniu na przyszkolnym placu gimnazjaliści przeszli do sal szkolnych, gdzie otrzymali od swoich wychowawców świadectwa promocji i ukończenia szkoły. Absolwenci szkoły pojechali zaraz po uroczystości ze świadectwami i zaświadczeniami o wynikach uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym do szkół średnich, w których ubiegają się o przyjęcie.

Ślubowanie nowego samorządu szkolnego w PG w Trzcianie. Pożegnanie przechodzącego na emeryturę mgr T. Olszewskiego.

     Pozostali uczniowie udali się na zasłużone wakacje. Nie mamy dokładnych informacji o ich wakacyjnych planach; nie wiemy ile z nich pojedzie na obozy i kolonie. Na pewno atrakcyjnie spędzi pierwsze dwa tygodnie wakacji czwórka członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP w Trzcianie, która już w najbliższy wtorek rozpocznie pobyt na obozie szkoleniowo - wypoczynkowym w Kirach koło Zakopanego.

    Rozpoczęły się więc dwumiesięczne wakacje. Oby szczęśliwe i pełne radości dla wszystkich dzieciaków i ich rodziców. Ani się jednak spostrzeżemy, znów nadejdą: "Wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i... Wakacje, znów będą wakacje. Na pewno mam rację wakacje będą znów."- jak śpiewa popularny kabaret OT.TO

wstecz