TU ZASZŁA ZMIANA

Widok przykościelnej skarpy w końcu listopada 2005 roku.

    Podczas samorządowego spotkania opłatkowego, które odbyło się 28 grudnia 2005 roku w trzciańskiej świetlicy Wójt Józef Nowak zwrócił uwagę na pozytywne zmiany, jakie zachodzą przy kościołach, znajdujących się na terenie gminy. - Zmieniają się na korzyść także obejścia naszych domostw i obiektów sakralnych. Dzięki inicjatywom proboszczów i wspólnot parafialnych coraz piękniejsze stają się otoczenia naszych kościołów - powiedział Wójt Trzciany.

    Rzeczywiście, zmiany są widoczne gołym okiem. Nie tak dawno zmienił się wygląd kościoła w Kierlikówce, który został na nowo odmalowany, teraz zmienia się i nadal się będzie zmieniać wygląd otoczenia kościoła parafialnego w Trzcianie. Trwa urządzanie skarpy, na której ułożono - jeszcze przed opadami śniegu kamienie. - Udało nam się uskutecznić zamiar ukształtowania całej struktury przykościelnej skarpy. Nie została ona jeszcze do końca zagospodarowana. Posadzenie krzewów będzie miało miejsce na wiosnę, ale wykonana została najtrudniejsza część prac - ułożenie głazów. Przywiezione zostały z kamieniołomu w Sobolowie. Ponieważ skarpa jest stroma, wymagało to wiele wysiłku i użycia specjalistycznego sprzętu, w czym pomogła nam firma "Hydrosprzęt" pana Kukli. Twórcą pomysłu ich ułożenia i zagospodarowania krzewami jest pan Ryszard Grzesik z Lipnicy Górnej, który ma tam Szkółkę Roślin Ozdobnych i zajmuje się także wykonywaniem usług w zakresie zagospodarowania terenu roślinnością - poinformował ksiądz proboszcz Midura.

   W pobliżu kościoła pojawiła się też nowa figura przydrożna. Prawie na wprost kościoła, przed zakrętem, po którym droga z Leszczyny łączy się z drogą od strony Łąkty Dolnej stanęła figura Świętego Krzysztofa - patrona kierowców. Umieszczono ją na cokole i zabezpieczono przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych metalowym daszkiem. Wykonawcą prac była również firma "Hydrosprzęt". Fundatorem figury jest nasz parafianin - pan Tadeusz Jagielski - członek rady parafialnej. Figurka stanęła pod koniec listopada 2005 roku.

   Rozmawiając o nowej figurze przy trzciańskim kościele, zapytałem także o losy figur skradzionych z kościoła. - Na szczęście wszystkie figury zostały odnalezione przez policję. We wrześniu podpisałem w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, razem z organistą - panem Stanisławem Grabowskim - dokument o rozpoznaniu tych figur. Procedura przekazania trwa jednak długo, ze względu na dużą ilość skradzionych przez tych samych przestępców figur w diecezji krakowskiej. W związku z czekającym sprawców kradzieży procesem sądowym powołano biegłych, którzy dokonają wyceny skradzionych obiektów kultu. Dlatego też żadna ze skradzionych figur nie powróciła jeszcze do naszego kościoła - powiedział ks. proboszcz Midura.

    W naszym serwisie pisaliśmy także o remoncie kościelnych organów. Dobiegł on wreszcie końca. Ułożono na wiatrownicach piszczałki, zestrojono instrument i na Boże Narodzenie parafianie z Trzciany, Łąkty Dolnej i Ujazdu usłyszeli odrestaurowany kościelny instrument, który brzmi teraz jak nowy.

Święty Krzysztof - nowa przydrożna figura w Trzcianie.

wstecz