TRZCIAŃSCY KOLĘDNICY MISYJNI

Trzciańscy Kolędnicy Misyjni.

   26 grudnia 2005 roku rozpoczęła się w diecezji tarnowskiej kolejna - już 13 edycja misyjnego kolędowania. W ubiegłym roku z misyjną kolędą chodziło 12 tys. dzieci z 312 parafii (na 438 parafii). Wśród tysięcy grup kolędników misyjnych w Polsce jest w tym roku także osiem grup z Parafii w Trzcianie. - Zorganizowaliśmy je zgodnie z sugestią Referatu Misyjnego Tarnowskiej Kurii Diecezjalnej. Zaraz po Świętach Bożego Narodzenia, po uroczystym rozprowadzeniu w trzciańskim kościele w drugim dniu Świąt, udały się ze śpiewem kolęd i noworocznym przesłaniem do wszystkich domów, aby zebrać datki na cele misyjne.  - poinformował proboszcz trzciańskiej parafii ksiądz Władysław Midura.

Trzciańscy Kolędnicy Misyjni. Trzciańscy Kolędnicy Misyjni.

    Przygotowaniem kolędników misyjnych zajęła się w Trzcianie pani mgr Cecylia Rusak - nauczycielka tutejszej szkoły i jednocześnie działaczka Akcji Katolickiej. Siedem grup utworzyli uczniowie ze szkoły podstawowej, ósmą gimnazjaliści. Prace trwały kilka dni. Przygotowywano stroje, klejono rekwizyty, uczono się tekstów. 20 grudnia 2005 roku wszystkie grupy zaprezentowały się społeczności szkoły podstawowej i uczestniczyły w konkursie na najpiękniejsze stroje kolędnicze.

Trzciańscy Kolędnicy Misyjni. Trzciańscy Kolędnicy Misyjni.

   Najpierw zebranym uczniom i nauczycielom zaprezentowały się wszystkie grupy. Przedstawiono inscenizację mówiąca o istocie i przebiegu tegorocznej akcji. Kolędnicy misyjni wesprą kilka projektów, które są związane z pracą tarnowskich księży w Republice Środkowoafrykańskiej oraz projekt papieski w ramach funduszu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci dla Indonezji. Statystyki podają, że w Afryce codziennie z powodu spożywania wody niezdatnej do picia umiera 9,3 tys. osób, w tym 6 tys. dzieci. Brak wody pitnej powoduje, że ludzie piją wodę skażoną, przyniesioną ze zbiornika, z którego czerpie się ją bez zachowania zasad higieny, do którego mają dostęp wszyscy, również zwierzęta. Dlatego projekty w Republice Środkowoafrykańskiej sfinansowane z ofiar kolędy misyjnej będą polegać na zbudowaniu studni głębinowych. Cena jednej studni waha się - w zależności od głębokości i rodzaju ziemi, a także badań geofizycznych - od 10 do 19 tys. euro.   Stąd tegorocznej akcji towarzyszy hasło "Nzara ti ngu", czyli "pragnienie wody". Każda z grup ma to właśnie hasło wypisane na puszkach, do których zbiera datki.

Trzciańscy Kolędnicy Misyjni. Trzciańscy Kolędnicy Misyjni.
Trzciańscy Kolędnicy Misyjni. Trzciańscy Kolędnicy Misyjni.

    Jury pod przewodnictwem księdza Władysława Midury uznało, że najlepiej do kolędowania przygotowała się grupa kolędników misyjnych z klasy czwartej: Agnieszka Babicz, Franciszek Duś, Adrian Stańdo, Dominika Łącka i Izabela Borek. Właśnie ta grupa reprezentować będzie trzciańską parafię w ogólnodiecezjalnym konkursie w Dąbrowie Tarnowskiej. Wyróżniono także grupy kolędnicze z klasy czwartej, szóstej i grupę z gimnazjum. W każdej grupie występują te same postacie" Maryja, Józef, Król, Anioł i Murzyn.

    Przez parę dni wszystkie grupy, pobłogosławione w dzień Św. Szczepana i rozesłane podczas kościelnego nabożeństwa odwiedzają domy. Jaki będzie finansowy efekt akcji, trudno obecnie powiedzieć. Liczy się jednak przede wszystkim chęć niesienia pomocy. - Kiedy się komuś pomoże, jest z tego wielka radość - powiedział podczas prezentacji jeden z trzciańskich kolędników.

Trzciańscy Kolędnicy Misyjni. Trzciańscy Kolędnicy Misyjni.

    6 stycznia 2006 roku, w Dzień Objawienia Pańskiego, odbędzie się podsumowanie i zakończenie trzciańskiej kolędy. Dzień później, w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się spotkanie małych kolędników misyjnych. Rozpocznie się ono Mszą św. celebrowaną przez biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca. Po niej uczestnicy spotkania zobaczą film przedstawiający realizację wcześniejszych projektów oraz wezmą udział w konkursie na najładniejsze stroje kolędnicze. Wśród nich będzie także grupa kolędników misyjnych z Trzciany. Dzięki sponsorowi (Urząd Gminy w Trzcianie) do Dąbrowy Tarnowskiej pojadą wszyscy trzciańscy kolędnicy misyjni.

wstecz