28 grudnia 2005 roku w Świetlicy Gminnej miało miejsce samorządowe spotkanie opłatkowe. Zaproszono na nie wszystkich radnych, sołtysów, kierowników działających na terenie gminy instytucji, dyrektorów szkół, pracowników urzędu gminy. Rolę gospodarza pełnił Wójt Gminy mgr inż. Józef Nowak.

Samorządowe spotkanie opłatkowe. Samorządowe spotkanie opłatkowe.

    Na początku tego uroczystego spotkania młodzież szkolna z Kamionnej zaprezentowała zebranym rozśpiewane jasełka. Na estradzie wystąpiły tradycyjne postacie polskich jasełek: pasterze, turoń, diabeł, gwiazdor, krakowianka, żołnierz... Na zakończenie swojego występu uczniowie złożyli wszystkim noworoczne życzenia, a Wójtowi Gminy przekazały własnoręcznie wykonany świąteczny rysunek z treścią zaprezentowanych życzeń. Autorką scenariusza i opiekunką grupy kolędniczej z Kamionnej była pani mgr Jolanta Jaworska.

Samorządowe spotkanie opłatkowe. Samorządowe spotkanie opłatkowe.

    Następnie o głos poprosił Wójt Gminy pan Józef Nowak. - Tradycyjnie spotykamy się w okresie Bożonarodzeniowym
na opłatku w gronie księży, radnych Rady Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, sołtysów, działaczy społecznych, pracowników Urzędu Gminy oraz przedstawicieli zakładów pracy i Stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy. Okres Świąt Bożego Narodzenia jest niepowtarzalnym czasem w życiu każdego człowieka. Rodziny gromadzą się, aby wspólnie przeżywać wydarzenia Betlejemskiej Nocy. Również my tutaj zgromadzeni stanowimy rodzinę samorządową, która dzisiaj będzie dzielić się opłatkiem, składać sobie życzenia wspólnie kolędować - powiedział Wójt Nowak, po czym dokonał podsumowania kończącego się właśnie roku. Pełna treść tego podsumowania przedstawimy niebawem.

    Swoje wystąpienie Wójt Józef Nowak zakończył podziękowaniami i życzeniami. Podziękował Panu Przewodniczącemu Ryszardowi Śliwie i całej Radzie Gminy za współpracę i życzliwość oraz wspieranie w staraniach o dalszy rozwój gminy. Słowa
podziękowania złożył również sołtysom za ich trud w organizowaniu pracy w sołectwach. - Wasze zaangażowanie przyczynia się do rozwoju lokalnych społeczności - powiedział Wójt. Kolejne podziękowania złożył przedsiębiorcom, dyrektorom szkół, księżom proboszczom, pani doktor Urszuli Jakubowskiej i całej kadrze Ośrodka Zdrowia, policjantom, a w szczególności kierownikowi
Posterunku Policji w Trzcianie panu Jackowi Trzeciakowi, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. - Ze swej strony proszę o wybaczenie przeoczeń i omyłek, które były moim niezamierzonym udziałem. Życzę Warn moi drodzy przyszłości bogatej w chwile radości i wzruszeń. Przyczyniajmy się do tego, aby było ich jak najwięcej. Na Waszej drodze napotykajcie ludzi życzliwych i otwartych, by kontakt z nimi twórczo przemieniał Wasze spojrzenie na świat. Obdarowujmy się codziennie uśmiechem i życzliwością. To tak niewiele kosztuje, a jakże bardzo zmienia naszą rzeczywistość. Szczęśliwego Nowego Roku 2006 - tymi słowami zakończył swoje wystąpienie Wójt Gminy Józef Nowak.

Samorządowe spotkanie opłatkowe. Samorządowe spotkanie opłatkowe.

    Zaraz po nim przemówił proboszcz trzciańskiej parafii - ksiądz Władysław Midura. - Chciałem złożyć serdeczne życzenia z okazji tych pięknych świąt, które stanowią nowy dodatkowy impuls do tego, abyśmy jako wielka gminna rodzina podejmowali pewne zadania i przedsięwzięcia dla dobra tej społeczności. Wyrażam wdzięczność za to, że ta rodzina tak pięknie współpracuje, że ma takie osiągnięcia i myślę, że wciąż będą się one powiększać dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy na tym terenie chcą wolontariuszami i chcą pomóc drugiemu człowiekowi. Życzę osobiście każdemu zdrowia, pomyślności, radości. Panu Wójtowi zaś życzę, aby nadal cieszył się dopływem środków, aby dalsze inwestycje rosły - powiedział ksiądz proboszcz Midura. Następne życzenia złożył policjantom, strażakom, właścicielom firm oraz pedagogom. - Niech Chrystus darząc miłością jednocześnie pomnaża w nas jedność, życzliwość, a na bazie tych wartości będziemy mogli cieszyć się owocami naszej pracy w przyszłym roku - tak zakończył swoje życzenia ksiądz Władysław Midura, po czym pobłogosławił opłatki i rozdał zebranym. Rozpoczęło się długo trwające łamanie się opłatkami i składanie sobie życzeń. Dominowały życzenia zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń, realizacji dalszych planów. Toast szampanem za pomyślność w 2006 roku wzniósł Przewodniczący Rady Gminy pan Ryszard Śliwa, który podziękował także za pracę Wójtowi Gminy Józefowi Nowakowi.

    Wkrótce zabrzmiały piękne polskie kolędy. Niektóre z nich śpiewano nawet na dwa głosy. Wspólny posiłek zakończył tegoroczne samorządowe spotkanie opłatkowe.

Samorządowe spotkanie opłatkowe. Samorządowe spotkanie opłatkowe.

    Weszły one już na stałe do tradycji młodej gminy, która 1 stycznia 2006 roku rozpocznie 11 rok samodzielnego bytu, po odłączeniu się od Żegociny z dniem 1 stycznia 1995 roku. Te sympatyczne spotkania ludzi z wielu środowisk są ważnym elementem budowania więzi społeczności gminnej. Wszyscy uczestnicy tego spotkania wierzą, że wypowiedziane słowa noworocznych życzeń, zostaną spełnione. Do Siego Roku !

wstecz.jpg (706 bytes)