POSELSKIE SPOTKANIE W UJEŹDZIE

    17 kwietnia 2005 roku przyjechał do gminy Trzciana na spotkanie z wyborcami poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego - Wiesław Woda. W Świetlicy Wiejskiej w Ujeździe czekało na niego ponad trzydzieści osób. Rolę gospodyni spotkania pełniła pani Regina Wojewoda - Prezes Koła Gminnego PSL w Trzcianie. Po krótkim powitaniu poseł Woda poinformował zebranych o swojej działalności poselskiej oraz o działalności i planach politycznych PSL. Potem rozpoczęła się dyskusja. Mieszkańcy gminy poruszyli tak dużo problemów, że samo ich wymienienie zajęłoby zbyt dużo miejsca.

     Poseł Woda cierliwie wysłuchał zgłoszonych uwag, pytań, skarg. Nie wszystkie jednak dotyczyły Jego poselskiej dzialalności. Dlatego odpowiedzi udzielał także Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak. Jego wypowiedź dotyczyła m. in. gminnej oświaty, a zwłaszcza zamiarów wobec szkół w Łąkcie Dolnej i Kierlikówce. Ponieważ zebrani sporo krytycznych wypowiedzi skierowali pod adresem Sejmu, dlatego poseł Wiesław Woda zaprosił trzciańskich radnych, sołtysów, działaczy do Sejmu, aby mogli z bliska zapoznać się, jak Sejm pracuje. Dużo czasu zajęło też wyjaśnianie genezy i przebiegu konfliktu w gronie tarnowskich ludowców. Inne poruszone problemy to m. in. sprawa funkcjonowania powiatów, samorządu lokalnego, opłat za rachunki telefoniczne, stypendiów socjalnych, kandydowania działaczy PSL na urząd Prezydenta RP.

Wiesław Woda, Regina Wojewoda, Józef Nowak. Poseł Wiesław Woda opowiedział zebranym o swojej pracy w Sejmie.
O problemach prywatnych przedsiębiorców mówił Jerzy Kącki. Poseł Wiesław Woda sporo notował.

   Można stwierdzić, że półtoragodzinne spotkanie było udane i owocne. Poseł Woda mógł przekonać się, jak wiele problemów pozostaje jeszcze do rozwiązania w dziedzinie tworzenia i realizacji prawa, jak wiele jeszcze potrzeba działań, by wesprzeć polskich rolników w ich konkurencyjnej walce w rynkiem "starych członków" Unii Europejskiej. Jednym z najpilniejszych działań będzie ochrona polskich producentów owoców miękkich. Spraw do załatwienia jest wiele. Poseł sporo notował, więc można sądzić, że przynajmniej część zgłoszonych podczas tego spotkania spraw zostanie załatwiona pozytywnie.

wstecz