POWIATOWE ELIMINACJE

TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

ŁĄKTA DOLNA 15.04.2005

     Osiem reprezentacji szkół podstawowych i dziewięć gimnazjów wzięło udział w powiatowych eliminacjach XXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Zaciętą rywalizację toczono w salach, na boisku i w miasteczku ruchu drogowego w Łąkcie Dolnej. Uczniowie pisali test, pokonywali tor przeszkód oraz przejeżdżali miasteczko ruchu drogowego. Wszyscy uczestnicy tych zawodów zdobyli nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni, a zwycięzcy - reprezentacja PSP w Gawłowie i Gimnazjum w Łapanowie również prawo do reprezentowania powiatu bocheńskiego w eliminacjach wojewódzkich.

      Turnieje wiedzy o BRD mają na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na ruch drogowy i na występujące w nim zagrożenia oraz na możliwości poprawy bezpieczeństwa. Zorganizowanie takiej imprezy jest trudnym przedsięwzięciem. Wymaga również  współpracy kilku instytucji, a przynajmniej dwóch: szkół oraz policji. W tegorocznej edycji turnieju obowiązywał nowy regulamin. Pierwszą z obowiązujących konkurencji był test, składający się z 25 pytań, z których 5 dotyczyło zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, 5 - znaków drogowych, 10 - sytuacji w ruchu drogowym, w tym maksimum 5 tzw. skrzyżowań, 5 dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Testy opracowują Komitety Organizacyjne właściwego szczebla. Dla szkół podstawowych z trzech wariantów odpowiedź prawidłowa jest tylko jedna (test jednokrotnego wyboru), dla gimnazjów z trzech wariantów może być jedna, dwie lub trzy odpowiedzi prawidłowe (test wielokrotnego wyboru). Drugą konkurencja jest tor sprawnościowy, którego ułożenie i zasady pokonywania bardzo precyzyjnie reguluje nowy regulamin. Jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego polega na przejechaniu wylosowanej trasy zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu, w określonym limicie czasu. W przypadku Łąkty Dolnej sędzia główny eliminacji mgr Zbigniew Kogut ustalił ten limit na 5 minut. W przeprowadzeniu poszczególnych konkurencji pomagali mu policjanci Sekcji Ruchu Drogowego KP Policji w Bochni, dowodzeni przez komisarza inż. Władysława Szydłowskiego.

    Tegoroczne eliminacje powiatowe miały sprawny przebieg. Rozpoczęła je odprawa na sali gimnastycznej. Uczestników zawodów i ich opiekunów  powitała dyrektorka szkoły mgr Stanisława Gąsiorek. Zasady regulaminu przypomniał sędzia główny Zbigniew Kogut. Każda drużyna wylosowała już wcześniej numer startowy, a poszczególni zawodnicy oznakowani zostali numerami startowymi. Następnie gimnazjaliści poszli pisać test, a uczniowie z podstawówek w tym czasie pokonywali tor sprawnościowy. Jak się okazało mieli z tym sporo trudności, zwłaszcza z pokonaniem tzw. ósemki i slalomem z ograniczeniem. Tylko bardzo nieliczni nie uzyskali tu punktów karnych. Znacznie łatwiej radzili sobie natomiast w miasteczku ruchu drogowego.

    Poziom turnieju sędziowie uznali za wysoki. Zadowoleni byli także sami zawodnicy, bo każda drużyna otrzymała atrakcyjne nagrody w postaci - głownie sprzętu turystyczno-sportowego. Po trzy najlepsze drużyny otrzymały także puchary. Choć zawody rozgrywane są wyłącznie drużynowo, to jednak komisja doceniła także osiągnięcia indywidualne uczniów, przyznając trzem najlepszym nagrody dodatkowe. Przyznanie tak licznych i wartościowych nagród stało się możliwe dzięki dofinansowaniu turnieju przez Starostwo Powiatowe w Bochni.

   Organizacja turnieju jest na pewno ogromnym wysiłkiem. Jeżeli jednak chcemy, by przekazywana wiedza zaowocowała w przyszłości mniejszą liczbą wypadków drogowych i mniejszymi skutkami, to warto podjąć ten wysiłek. Dlatego dyrekcji i nauczycielom oraz uczniom łąkieckiej szkoły, pomagającym sędziom, należą się olbrzymie brawa i słowa uznania.

FOTOREPORTAŻ

Odprawa. Gimnazjaliści podczas rozwiązywania testów.
Tor sprawnościowy. Losowanie obowiązkowych do zaliczenia elementów miasteczka.
W miasteczku reprezentant Gimnazjum w Kamionnej. To reprezentant PG w Trzcianie.
Ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

WYNIKI

SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA

1. PSP w Gawłowie (na zdjęciu)

1. Gimnazjum w Łapanowie (na zdjęciu)
2. PSP w Mikluszowicach
3. PSP w Łąkcie Górnej
4. PSP w Trzcianie
5. PSP w Królówce
6. PSP w Rajbrocie
7. PSP nr 2 w Bochni
8. PSP w Cichawce
2. Gimnazjum w Gawłowie
3. 
Gimnazjum w Mikluszowicach
4.
Gimnazjum  w Nieszkowicach Wielkich
5.
Gimnazjum w Dąbrówce
6.
Gimnazjum w Trzcianie
7.
Gimnazjum w Kamionnej
8.
Gimnazjum w Łąkcie Górnej
9. Gimnazjum w Grobli

wstecz