GMINA TRZCIANA POŻEGNAŁA PAPIEŻA

      Podobnie jak w całym kraju i w wielu państwach świata, także na terenie gminy Trzciana, w wielu miejscach widać było żałobę po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. W końcu minionego tygodnia parafianie w swoich kościołach żarliwie modlili się o zdrowie Papieża - Polaka. Kiedy 2 kwietnia 2005 r. tuż przed 22 dotarła do mieszkańców gminy informacja o zgonie Jana Pawła II rozległy się dźwięki kościelnych dzwonów w Leszczynie, Kamionnej, Kierlikówce i Trzcianie. Zawyły strażackie syreny. Od razu na kościołach zawisły czarne flagi. Wielu mieszkańców w domowym zaciszu zaczęło się modlić, wielu się rozpłakało, wielu do późnej nocy śledziło w telewizji smutne informacje napływające z Watykanu.

     Niedziela - 3 kwietnia - była dniem modlitw za spokój Świętej Pamięci Papieża - Polaka. Podczas sumy w trzciańskim kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Małgorzaty bardzo licznie zebrani tam wierni i kapłani odmówili modlitwę "Regina Celi" i trzymając się za ręce stworzyli łańcuch jedności "Z życia do życia".

Trzciański kościół parafialny w żałobie. Żałobne flagi na budynku Urzędu Gminy w Trzcianie.

    W poniedziałek, wraz z rozpoczęciem dnia pracy, na budynkach użyteczności publicznej, urzędach, szkołach pojawiły się żałobne flagi: państwowe i papieskie z przypiętą czarną wstążką (kirem). Naukę w szkołach rozpoczęto od specjalnej modlitwy, a w większości szkół uczniowie spontanicznie zrobili na korytarzach kąciki pamięci, stawiając tam portrety Zmarłego Papieża, kładąc kwiaty, zapalając świece i znicze. Rozpoczęło się zbieranie materiałów na okolicznościowe gazetki i książek na specjalnie przygotowane wystawki.

Kącik pamięci w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie. Kącik pamięci w PSP w Kierlikówce.

      W oknach domów pojawiły się portrety Papieża - Polaka. Ludzie idąc do i z pracy odwiedzali kościoły, modląc się tam w intencji Zmarłego. Atmosferę modlitewnej zadumy, wyciszenie, smutek za zmarłym Wielkim Polakiem dało się zauważyć właściwie wszędzie. Na wieczorne nabożeństwa, podczas których szczególnie dużo modlono się w intencji Jana Pawła II, przychodziło znacznie więcej parafian niż zwykle. Tak będzie do końca żałoby ogłoszonej w Polsce do dnia pogrzebu, czyli do piątku 8 kwietnia 2005 r. Wdzięczna pamięć w Wielkim Papieżu pozostanie jednak w sercach i umysłach mieszkańców gminy Trzciana znacznie dużej. Nie tylko dlatego, że Karol Wojtyła - jako młody wikariusz z Niegowici (ta informacja pochodzi od zmarłego na początku tego roku ŚP. Ks. Władysława Rysia) dwukrotnie przebywał w trzciańskim kościele parafialnym, gdzie w zastępstwie za księdza proboszcza z pobliskiego Łapanowa, spowiadał w konfesjonale pod tzw. chórem.

W oknach domów portrety Jana Pawła II. Kościół w Kierlikówce w dniach żałoby.

      7 kwietnia o godz. 10 odbyło się w trzciańskim kościele parafialnym nabożeństwo żałobne z udziałem nauczycieli i uczniów wszystkich szkół z terenu parafii, tj. z Trzciany i Łąkty Dolnej. Przed mszą świętą młodzież z gimnazjum zaprezentowała program artystyczny oparty na cytatach z wystąpień papieskich oraz ulubionych pieśniach Ojca Świętego. Uczniowie z PSP w Trzcianie zaprezentowali fragmenty swoich wypracowań o Papieżu. Nieco inna formę miało południowe spotkanie uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości w szkole w Kamionnej. Nie zabrakło tu modlitw, cytatów z wystąpień Papieża. Ważnym elementem tej akademii były wspomnienia Pani Stanisławy Usarz, która przez kilka miesięcy pracowała wspólnie w Niegowici z wikarym Karolem Wojtyłą - późniejszym papieżem Janem Pawłem II. Na okoliczność tego wydarzenia jakim jest śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II - ku pamięci Jego Osoby, posadzono tu przy szkole 27 ozdobnych krzewów, a więc tyle, ile lat służył Bogu i ludziom Jan Paweł II na Stolicy Apostolskiej.

Akademia w Kamionnej (7 kwietnia 2005 r.) Przedpołudniowe nabożeństwo w trzciańskim kościele, w dniu 7 kwietnia.

    Tego samego dnia, wieczorem, o godz. 20 rozpoczęło się w Trzcianie główne nabożeństwo żałobne, w którym bardzo licznie uczestniczyli parafianie, a wśród nich tutejsi strażacy. O godzinie 21 miał miejsce Apel Jasnogórski. Podobne nabożeństwa odbyły się także w kościołach w Leszczynie i Kamionnej.

Kierlikowski kościół podczas porannego nabożeństwa w dniu 8 kwietnia. Uczniowie z Kierlikówki przynieśli do kościoła transparent.

     8 kwietnia, w dniu pogrzebu Jana Pawła II, nabożeństwo żałobne zostało odprawione w najmłodszym kościele na terenie gminy Trzciana - w Kierlikówce. Przybyli na nie uczniowie ze szkół w Rdzawie i Kierlikówce, strażacy jednostek OSP z obu miejscowości ubrani w galowe mundury wraz z pocztami sztandarowymi, liczni parafianie.

    O godz. 10, a więc w czasie, kiedy w Watykanie rozpoczęło się główne nabożeństwo pogrzebowe, znów rozległy się kościelne dzwony i strażackie syreny. Ustał prawie wszelki ruch. Wszyscy śledzili telewizyjną transmisję z pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II.

POZOSTAŁE RELACJE

wstecz.jpg (706 bytes)