MEDAL DLA WÓJTA GMINY

Brązowy medal "Za Zasługi dla Policji".

   Taki oto brązowy "Medal za Zasługi dla Policji" otrzymał 30 lipca 2005 roku Wójt Gminy w Trzcianie Józef Nowak. Z wnioskiem o jego przyznanie wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Komendant Główny Policji, działający na wniosek Powiatowego Komendanta Policji w Bochni Tadeusza Orzechowskiego.

   Zgodnie z Ustawą dnia 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji przyznaje się go głównie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Można go także otrzymać za współpracę z Policją, m. in. za  inicjowanie lub organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałał w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi.

    Uroczystość wręczenia medalu Wójtowi Gminy Trzciana miała miejsce na krakowskim rynku, podczas wojewódzkich obchodów tegorocznego Święta Policji. Aktu dekoracji dokonał odznacza sekretarz stanu MSWiA Tadeusz Matusiak. Gratulacje odznaczonym składał m. in. od stycznia do lipca 2004 dowódca Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Iraku, generał Mieczysław Bieniek. Wśród odznaczonych takim samym medalem znaleźli się także: burmistrz Nowego Wiśnicza Stanisław Gaworczyk oraz Wójt Żegociny Jerzy Błoniarz. Przyznanie tych wyróżnień gospodarzom gmin południowej części powiatu bocheńskiego nie jest przypadkowe. Współpraca władz samorządowych z Policja układa się tu wzorowo.

    Przypomnijmy, że od samego początku istnienia Posterunku Policji w Trzcianie samorząd tej gminy wspierał policjantów. - Wójtowi Gminy - jako przedstawicielowi samorządu lokalnego - takie wyróżnienie się należy - powiedział Kierownik Posterunku Policji w Trzcianie mł. asp. Jacek Trzciak. Ocenił współpracę z samorządem i innymi instytucjami na terenie gminy, także szkołami, jako bardzo dobrą. Duży jest zwłaszcza udział samorządu gminy Trzciana w finansowaniu koniecznych remontów posterunku. W ubiegłym roku za samorządowe pieniądze wyremontowano kotłownię, w obecnym gmina partycypować będzie przy modernizacji dachu. Samorząd współuczestniczy także w realizacji opracowanego przez trzciańską policję "Programu profilaktyki antyalkoholowej". Jednym z jego elementów jest urządzenie i wyposażenie tzw. "Niebieskiego pokoju". Samorządowe władze gminy wspólnie z Komendą Powiatową Policji zorganizowały w ubiegłym roku na swoim terenie, połączone ze Świętem Gminy, powiatowe obchody Święta Policji. Wiele jest wspólnych działań w stosunku do uczniów i młodzieży. Wymieńmy tu akcję oznakowania rowerów folią odblaskową, gminne i powiatowe Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Współpraca ta występuje również przy organizowaniu w Leszczynie Turniejów Tenisa Stołowego o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Bochni. Także w Leszczynie przeprowadzona została akcja, potocznie nazywana "Jabłko - cytryna", podczas której zwracano uwagę na bezpieczne poruszanie się pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

Moment dekoracji Wójta Gminy Trzciana Józefa Nowaka. Wójtowi gratulacje złożył m. in. . in. gen. dyw. Mieczysław Bieniek.
Odznaczeni Wójtowie J. Błoniarz i J. Nowak w towarzystwie gen. Bieńka. Uczestnicy uroczystości.

   Wyróżnienie przyznane Wójtowi Nowakowi, jest z pewnością wyrazem uznania ze strony Policji dla całej lokalnej społeczności, która współdziała z Policją, pomaga jej w podnoszeniu stanu bezpieczeństwa i rozwiązywaniu różnych problemów. Wzrastające do Policji zaufanie musi przynieść efekty nie tylko w postaci zwiększenia wykrywalności przestępstw i wykroczeń, ale także we wzroście sympatii i zaufania w stosunku do samych policjantów.

wstecz