DROGI DO WOLNOŚCI

     8 listopada 2005 roku miały miejsce gminne obchody Dnia Niepodległości, które połączono z 25-leciem NSZZ "Solidarność". Organizatorami uroczystości byli: Wójt oraz Rada Gminy Trzciana, Publiczne Gimnazjum im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie oraz Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty Gminy Trzciana. Po wprowadzeniu sztandaru Publicznego Gimnazjum im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i odśpiewaniu hymnu państwowego uroczystą sesję Rady Gminy otworzył jej Przewodniczący - Ryszard Śliwa.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego PG w Trzcianie - Mirosław  Statek. Ryszard Śliwa - Przewodniczący Rady Gminy w Trzcianie.
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego PG w Trzcianie - Mirosław Statek. Ryszard Śliwa - Przewodniczący Rady Gminy w Trzcianie.

    Powitał przybyłych gości, wśród których byli m. in. Wojciech Kotarba - członek Prezydium Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", Ryszard Majdzik - lider "Solidarności 80" i przewodniczący tego związku w krakowskim "Elbudzie", dr Teofil Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, mgr Bożena Drążkiewicz - starszy wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Uczestnicy uroczystości. Akademię poprowadził mgr Andrzej Kącki - dyrektor PG w Trzcianie.
Uczestnicy uroczystości. Akademię poprowadził mgr Andrzej Kącki - dyrektor PG w Trzcianie.

   Potem głos zabrał dyrektor PG w Trzcianie mgr Andrzej Kącki, który poinformował zebranych, że to spotkanie jest centralnym punktem gminnych obchodów 25 - lecia powstania NSZZ "Solidarność" i zostało połączone z gminnymi obchodami Dnia Niepodległości. Poinformował także, że rocznicowe obchody 25-lecia "Solidarności" rozpoczęły się od Konkursu Recytatorskiego "Herbert - poeta niepokorny", zorganizowanego w trzciańskim gimnazjum 14 kwietnia br. - "Dzisiaj zaprosiliśmy tu Państwa, aby w sposób szczególny przyjrzeć się naszym drogom ku niepodległości. Tę wędrówkę pomoże nam głębiej przeżyć młodzież, która przygotowała montaż słowno - muzyczny oraz zaproszeni na uroczystość goście: pan Teofil Wojciechowski z Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, który wygłosi okolicznościowy referat oraz pan Józef Mroczek - były radny wojewódzki, który opowie o własnych przeżyciach związanych z rokiem 1980. Ważnym elementem dzisiejszych obchodów jest również wystawa, którą przygotował pan Andrzej Dańko, przy współpracy z Ryszardem Majdzikiem - powiedział dyrektor Kącki.

Apel poległych i zamordowanych. Składanie wiązanki kwiatów pod pomnikiem poległych w Trzcianie.
Apel poległych i zamordowanych. Składanie wiązanki kwiatów pod pomnikiem poległych w Trzcianie.

    Zanim rozpoczęła się część artystyczna, odbył się apel poległych i pomordowanych, podczas którego oddano hołd bohaterom, którzy na przestrzeni ponad tysiąca lat historii Polski walczyli o niepodległość, wolność i solidarność. Prowadził go uczeń z gimnazjum Krzysztof Dziedzic. - Dzisiaj, w przededniu 78 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i w 25 rocznicę utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" stajemy do apelu pochylając głowy w zadumie, przed wszystkimi, którzy oddali życie w walce o niepodległość i wolność naszej Ojczyzny. Stajemy tutaj po to, aby dać świadectwo prawdzie historycznej i oddać cześć tym, którzy oddali swe życie za wolną, Najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Stajemy w skupieniu po to, aby przywołać wszystkich, którzy ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła, wszystkich tych, dla których Polska była i do ostatnich chwil życia pozostała dobrem najwyższym" - powiedział. Potem poszczególne zdania apelu przeplatane były słowami "Zginęli za Ojczyznę" oraz dźwiękami werbla, na którym grał Bartłomiej Łącki.

    Po apelu delegacja uczniów i nauczycieli przeszła pod pomnik upamiętniający poległych podczas I wojny światowej mieszkańców gminy Trzciana i złożyła tam wiązankę kwiatów.

Uczniowie PG w Trzcianie w montażu "Drogi do wolności". Uczniowie PG w Trzcianie w montażu "Drogi do wolności".
Uczniowie PG w Trzcianie w montażu "Drogi do wolności".

    Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Trzcianie zaprezentowali wzruszający montaż słowno - muzyczny autorstwa Tadeusza Olszewskiego pt. "Drogi do wolności", podkreślający, jak na wielu frontach i płaszczyznach toczyła się walka Polaków nie tylko o niepodległość, ale także wolność i godność narodową. Przejmująco w scenografii, autorstwa pań: Marii Jaskułowskiej i Kazimiery Wiśniewskiej brzmiały słowa wierszy i autentycznych wypowiedzi m. in. Jana Pawła II, przeplatane były pieśniami o treściach patriotycznych, śpiewanymi przez zespół wokalno - instrumentalny, prowadzony przez panią Martę Błasińską.

Przemówienie pani wizytator Bożeny Drążkiewicz. Referat wygłosił dr Teofil Wojciechowski.
Przemówienie pani wizytator Bożeny Drążkiewicz. Referat wygłosił dr Teofil Wojciechowski.

    Gdy ucichły brawa, którymi nagrodzono występ uczniów, głos zabrał Wójt Gminy Trzciana pan Józef Nowak.   Przypomniał, że rok 2005 jest rokiem wielu rocznic, także 15-lecia powołania samorządu i 10-lecia reaktywowania Gminy Trzciana. - Dzięki temu, że powstała "Solidarność", że powstał samorząd, możliwe stało się przywrócenie gminy w Trzcianie - powiedział Wójt, a następnie podziękował młodzieży za występ i nauczycielom za przygotowanie uroczystości. Do występu młodzieży odniosła się także pani wizytator mgr Bożena Drążkiewicz. - Nasza bardzo długa, zawiła, trudna, wręcz dramatyczna historia została przez Was przedstawiona w formie niezwykle pięknej, wartościowej i wzruszającej. Uczyniliście to w sposób pełen powagi, pewnego uniesienia. Te emocje, które prezentowaliście poprzez słowa i gesty udzieliły się i nam - słuchaczom. Dziękuję za te chwile głębokich i pięknych wzruszeń - powiedziała pani wizytator.

   Wielokrotnie do poruszonych w montażu spraw powracał dr Teofil Wojciechowski, który w swoim wykładzie skoncentrował się na najnowszej, powojennej historii Polski, ukazując genezę i przebieg wolnościowego zrywu "Solidarności". Na początku wykładu przypomniał słowa "Kto włada przeszłością, włada także przyszłością". Potem mówił o sytuacji Polaków pod zaborami, także pod panowaniem komunistycznego Związku Radzieckiego. Zwrócił uwagę na rolę kardynała Wyszyńskiego, który umiał komunistom powiedzieć "Non possumus" i papieża Jana Pawła II oraz prezydenta USA Ronalda Regana - którzy przyczynili się do upadku komunizmu. Przypomniał genezę i okoliczności narodzin NSZZ "Solidarność". Podkreślił odwagę znajdującego się na sali pana Ryszarda Majdzika, który pracując w krakowskim "Elbudzie" zapoczątkował 25 sierpnia 1980 roku strajk w Małopolsce, solidaryzując się w ten sposób ze strajkującymi robotnikami Wybrzeża i ich postulatami. Swój wykład zakończył słowami: "Solidarność" wyrosła z wolności i do wolności. I tej wolności - jak mówił Papież - brońmy i ustawicznie ją zdobywajmy".

II CZEŚĆ RELACJI >>>

wstecz