PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

     Jedną z większych, tegorocznych inwestycji realizowanych na terenie gminy Trzciana jest budowa 109 przydomowych oczyszczalni mechaniczno - biologicznych. Zamontowane zostaną dla 116 gospodarstw domowych w Kamionnej, Kierlikówce, Rdzawie i jedna w Ujeździe. Najwięcej, bo aż 83 budowane jest w Kamionnej. - W 75 % inwestycja finansowana jest ze środków programu SAPARD. 10 % dopłaca samorząd gminny, resztę mieszkańcy, a to stanowi 1868 zł od jednego domostwa. Cała wartość inwestycji to 1.432.803 zł - informuje Stanisław Kowalczyk - pracownik Urzędu Gminy w Trzcianie, którego obowiązkiem jest m. in. prowadzenie gminnych inwestycji.

    24 maja 2004 roku podpisano umowę z DDS-PHENIX Sp. z o.o. z Krakowa, firmą która wygrała przetarg ogłoszony przez inwestora, tj. Wójta Gminy w Trzcianie. Pierwsze oczyszczalnie wybudowano już w styczniu 2005 roku, w Kamionnej. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 30 czerwca 2005 roku. Inspektorem nadzoru tej inwestycji jest Pani mgr inż. Krystyna Dorecka. - W Trzcianie, podobnie jak w sąsiedniej Żegocinie, przyjęto typ oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, bo one wymagają mało miejsca, są sprawdzone. Firma, której urządzenia są tu montowane ma już prawie stuletnią historię i gdyby  była zła, dawno znikłaby z rynku. Inne oczyszczalnie wymagają zdecydowanie więcej miejsca i solidnej obsługi. Do tego nasze społeczeństwo jeszcze nie dorosło. Ale prawda jest też taka, że żadna oczyszczalnia sama sobie nie poradzi - mówi, uzasadniając wybór urządzeń francuskiej firmy "Sotralentz". Nie ma oczyszczalni bezobsługowych zupełnie. Te, montowane w gminie Trzciana,  wymagają małej obsługi. Polega ona na płukaniu kosza filtrowego ze zbiornika (raz na pół roku). Wyciąga się kosz, przepłukuje wodą i wstawia z powrotem. Druga praca to wywiezienie tego, co bakterie nie zdołają przetworzyć. To z kolei robi się raz na dwa lata. Ten osad to około 2 - 3 m3, więc za jednym razem można obsłużyć dwa, trzy gospodarstwa. Trzeba tez pilnować, aby wylot nie zarósł. Do zbiornika trzeba też wsypywać raz na dwa miesiące specjalne bakterie i to dozuje się już w domu, do muszli klozetowej. Natomiast filtr żwirowy jest w ogóle bezobsługowy.

    Józef Dudek z Kierlikówki, u którego montowano oczyszczalnię 9 i 10 maja 2005 roku, jest bardzo zadowolony z tej instalacji. - Firma robi to szybko i fachowo. Dzięki tym oczyszczalniom poprawi się zdecydowanie stan środowiska wokół tutejszych gospodarstw. Chciałem wyrazić samorządowi gminnemu serdeczną wdzięczność za skuteczne starania o pozyskanie środków na tą inwestycję, bo nas samych nie stać na to, aby z własnych środków je montować.

Ostatnie prace przy oczyszczalni u p. Łapczyńskiego w Kamionnej. Budowa filtra żwirowegow gospodarstwie J. Dudka.

   Oglądamy ostatnie prace montażowe. Pole tej oczyszczania składa się z dwóch części. Pierwsza to osadnik gnilny - zbiornik o pojemności 3 tysiące litrów.  Ściek przeciska się przez kamienie, gdzie następuje rozdzielenie części stałych od wody. Występuje tu więc czyszczenie beztlenowe. Odczyszczona poprzez filtr woda dostaje się na drugi element, na tak zwane złoże filtracyjne - filtr żwirowy o przepływie pionowym. Tu w drenażu rozsączającym albo filtrze żwirowym odbywa się czyszczenie biologiczne - tlenowe. Aby tego typu oczyszczalnia mogła być zamontowana potrzeba przy domu trochę miejsca. Filtr żwirowy zajmuje obszar około 30 m2, zbiornik około 3 m2. Musi też być możliwość zbudowania odpływu. Tam, gdzie nie ma miejsca, stosuje się inne rozwiązania. Pozostaje zbiornik, ale zamiast filtra żwirowego jest złoże biologiczne, czyli drugi zbiornik, gdzie następuje biologiczny rozkład ścieków.
    Niestety przeszkadza pogoda. Często pada deszcz i nie można wykonywać prac, gdyż sprzęt grzęźnie w błocie. Obecnie termin nie jest jednak zagrożony, ale jeśli pogoda się nie poprawi może nastąpić opóźnienie. W różnych miejscach pracują cztery ekipy. Przeciętnie jedna ekipa wykonuje taką oczyszczalnię w dwa dni. Teren jest tutaj trudny, bo górzysty, często zdarza się skała, są duże kamienie, co oczywiście utrudnia i tym samym wydłuża czas pracy. 
   

Od złoża filtracyjnego prowadzi odpływ. K. Dorecka, T. Daniec i Józef Dudek doglądają prac.

     Firma DDS-PHENIX sp. z o.o. powstała w 1995 roku. Specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych, wykonawstwie oczyszczalni ścieków i produkcji zbiorników z żywic. Jest także dealerem takich firm jak: francuskiej SOTRALENTZ, duńskiej  AEC, słowackiej BIOCOMPACT.  Od początku istnienia wykonała ponad 600 przydomowych oczyszczalni ścieków w rejonie południowej Polski: Kraków, Wieliczka, Myślenice, Grybów, Nowy Sącz, Zakopane, Ojców, Olkusz, Krzeszowice, Katowice, Bielsko-Biała, także w sąsiedniej Żegocinie. Dobre dotychczasowe rekomendacje dają nadzieję na rzetelne wykonastwo i dotrzymanie terminu także tej, trzciańskiej proekologicznej inwestycji.

   Informacje o oczyszczalniach firmy Sotralentz: http://www.phenix.krakow.pl/start.php?s=sotralentz

wstecz