ŚWIĘTY JAN KANTY PATRONEM TRZCIAŃSKIEJ SZKOŁY

    21 maja 2005 roku z pewnością przejdzie do historii oświaty gminy Trzciana. W tym dniu odbyły się tu bowiem dwie połączone uroczystości: nadanie Zespołowi Szkoły Podstawowej i Przedszkola imienia Świętego Jana Kantego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod rozpoczętą już budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Przybyło wielu wspaniałych gości. Podwójna ceremonia rozpoczęła się koncelebrowaną Mszą Świętą, odprawioną w trzciańskim kościele pod przewodnictwem Ks. Prałata Władysława Gasidło - Proboszcza Kolegiackiej Parafii Św. Anny w Krakowie - świątyni, w której znajdują się relikwie Św. Jana Kantego - profesora Akademii Krakowskiej, patrona młodzieży akademickiej (zm. 1473 r.). Podczas uroczystego nabożeństwa prałat Władysław Gasidło wygłosił homilię, zwracając uwagę zgromadzonych w kościele uczniów i nauczycieli na zobowiązania wynikające z przyjęcia przez szkolną społeczność takiego właśnie Patrona. Po mszy świętej, na zakończenie której jej uczestnicy zostali pobłogosławienie relikwiami Św. Jana Kantego, uczniowie trzciańskiej szkoły podstawowej przedstawili krótki programn artystyczny o życiu i działalności Jana z Kęt.

Widok szkoły w dniu uroczystości. Koncelenbrowana Msza Święta w trzciańskim kościele.
Homilię wygłosił Ks. Prałat Władysław Gasidło. Program artystyczny w wykonaniu uczniów.

    Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli na przyszkolny plac, gdzie prowadzenie przełęła dyrektorka Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola mgr Anna Bielak. Powitała przybyłych gości, wśród których byli m. in. parlamentarzyści: senator Mieczysław Mietła i poseł Wiesław Woda. Obecny był także Starosta Powiatu Bocheńskiego Ludwik Węgrzyn. Wśród uczestników uroczystości byli także księża, emerytowani nauczyciele trzciańskiej szkoły (m. in. dyrektorzy: Józef Korta, Tadeusz Mikołajek), radni, delegacja nauczycieli i uczniów z zaprzyjaźnionej PSP z Gdowa, także noszącej imię Św. Jana Kantego.

Przemarsz z kościoła pod budynek szkolny. Gospodyni uroczystości - mgr Anna Bielak - dyrektorka Zespołu Szkół w Trzcianie.
Goście uroczystości. Akt nadania imienia odczytał Przewodniczący RG w Trzcianie Ryszard Śliwa.

     Dyrektorka Zespołu Szkół uzasdniła wybór Św. Jana Kantego na Patrona Patrona szkoły oraz opowiedziała o zrealizowanych w związku z tym wyborem pracach dydaktyczno-wychowawczych. Uchwałę Rady Gminy w Trzcianie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Trzcianie imienia Św. Jana Kantego odczytał Przewodniczący Rady Gminy w Trzcianie Ryszard Śliwa. On też jako pierwszy złożył gronu pegagogicznemu, rodzicom i uczniom gratulacje z okazji nadania szkole imienia.

CZĘŚĆ DRUGA >>>

wstecz