RATUJĄ, POMAGAJĄ, SZKOLĄ

     Ratują, pomagają, szkolą, uświadamiają, doradzają, uświetniają uroczystości i jeszcze wiele innych niezbędnych czynności wykonują strażacy, którzy corocznie 4 maja, w dniu Świętego Floriana, obchodzą swoje święto. W tym roku obchody tego święta strażacy połączyli z Świętem Gminy, które odbędzie się  w ostatnią niedzielę lipca w Rdzawie. Wybór tej miejscowości jest uzasadniony tym, że plac przez budynkiem szkolnym w Trzcianie, gdzie zawsze odbywały się te uroczystości, jest obecnie zajęty, rozkopany, trwa bowiem budowa sali gimnastycznej. Wtedy będzie okazja złożyć im życzenia i podziękować za ofiarną, społeczną służbę.

     Ochotnicze straże pożarne działają we wszystkich siedmiu miejscowościach gminy. Wszystkie posiadają remizy i niezbędne wyposażenie. OSP Trzciana należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest to najstarsza jednostka na terenie gminy i jedna z najstarszych na terenie powiatu bocheńskiego. W tym roku będzie świętować piękny jubileusz 125-lecia swojego istnienia. Najmłodszą jest OSP w Kierlikówce, która istnieje dwadzieścia jeden lat. Społeczną służbę pełni na terenie gminy 195 czynnych i 43 honorowych strażaków. Ich działalnością kieruje Zarząd Gminny Oddziału ZOSP RP w Trzcianie, któremu prezesuje Wójt Gminy Józef Nowak. Za sprawność bojową odpowiada Komendant Gminny, którym jest Stanisław Piasecki.

    O tym, jak różnorodna jest działalność straży pożarnych świadczy np. ich współudział w szkoleniu młodzieży w zakresie nie tylko bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ale także niesienia pierwszej pomocy. Zakres działania straży pożarnych bardzo w ostatnich latach się poszerzył. Dziś, jadąca do akcji ratowniczej jednostka OSP, musi nie tylko umieć obsługiwać sprzęt pożarniczy i ratowniczy, ale także udzielać pierwszej, przedmedycznej pomocy. Dlatego też na wyposażeniu jednostek są walizki ratunkowe, a strażacy musieli przejść wielogodzinny kurs ratownictwa. Teraz mogą swoją wiedzę i doświadczenie przekazać także młodzieży szkolnej.

    14 i 21 kwietnia przebywał w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie jeden z członków trzciańskiej OSP - strażak, ratownik Krzysztof Kącki. Przybył tu na zaproszenie nauczycieli odpowiedzialnych za realizację w szkole ścieżki międzyprzedmiotowej z zakresu obrony cywilnej. Uczniom klas trzecich przedstawił pokaz ratownictwa przedmedycznego oraz umożliwił wykonanie najprostszych czynności ratowniczych, jak bandażowanie, ocena stanu przytomności poszkodowanego, układanie w pozycji bocznej, bezpiecznej. Oczywiście krótki pokaz nie nauczy ich w pełni działań ratowniczych, ale uświadomi obowiązek udzielania pomocy, wskaże zasady zachowanie się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Sama teoria na lekcjach bowiem nie wystarczy. Dlatego należy robić jak najwięcej, aby nauczyć młodych ludzi reagowania na stany zagrożenia i właściwego zachowania się w takiej sytuacji. Na szczęście szkoła ma wielu sojuszników w realizacji tego zadania. Są to lekarze, ratownicy z PCK i innych organizacji, są to także strażacy z państwowej i ochotniczej straży. Także za taką społeczną działalność powinniśmy być im wdzięczni.

Były pokazy i ćwiczenia.

wstecz