WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO

      Budowa sali gimnastycznej w Trzcianie - to najważniejsze zadanie inwestycyjne gminy Trzciana. Pierwsze prace przy tej, tak bardzo potrzebnym obiekcie, rozpoczęły się w styczniu 2005 roku. W połowie marca na plac budowy wkroczyła firma P.H.U. "Potoczak" ze Skawy oraz Firmę Projektowo-Budowlaną "Legutki i Krasoń". Budowa realizowana jest sprawnie i szybko.

     21 maja 2005 roku odbyła się - jako druga część uroczystości, związanych z nadaniem Zespołowi Szkoły Podstawowej i Przedszkola imienia Świętego Jana Kantego - ceremonia wmurowania aktu erekcyjnego pod budowany już obiekt, uroczystość czasem zwaną także wmurowaniem kamienia węgielnego.

     Kamieniem węgielnym nazywa się w budownictwie kamień narożny w budynkach, na którym opiera się węgieł (miejsce zetknięcia się dwu ścian zewnętrznych (pionowych) budynku; narożnik). Ale to określenie ma także inną treść. Kamieniem węgielnym nazywa się także pierwszą cegłę pod nową budowlę albo akt erekcyjny wmurowany w miejsce przeznaczone pod budowlę. Wprawdzie w tym przypadku budowla jest już znacznie zaawansowana, ale inwestor (Urząd Gminy w Trzcianie) zdecydował, że obie uroczystości związane ze szkołą w Trzcianie zostaną połączone, przez co będą mieć lepszą oprawę i głębszy wymiar.

 
Treść aktu erekcyjnego odczytał mgr Andrzej Kącki - Z-ca Dyrektora PG w Trzcianie. Spisany na ozdobnym papierze akt erekcyjny został włożony do stalowego pojemnika.

     Uroczystość rozpoczęto od tego, że Zastępca Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie mgr Andrzej Kącki odczytał treść aktu erekcyjnego (czytaj poniżej). Wydrukowany na ozdobnym papierze dokument, został następnie włożony do stalowego pojemnika, którego górna część została zakręcona gwintowanym wiekiem. Ksiądz prałat Władysław Gasidło, w towarzystwie Księdza Proboszcza Władysława Midury dokonał poświęcenia aktu i delegacja gości oraz przedstawiciel wykonawcy udali się przed frontową ścianę wznoszonego obiektu.

 
Pojemnik został pobłogosławiony przez Ks. Prałata Wł. Gasidło. Delegacja udała się na plac budowy.

.

 
Moment złożenia aktu w ścianie budynku. Urnę zamurowali: Andrzej Legutki, senator M. Mietła, poseł W. Woda i starosta L. Węgrzyn.

    Andrzej Kącki włożył stalowy pojemnik z aktem erekcyjnym w mur ściany, a otwór, znajdujący się po lewej stronie wejścia do obiektu na wysokości około 1,5 m nad ziemią, został następnie zamurowany dwoma cegłami. Wcześniej ks. prałat Gasidło pokropił obiekt wodą święconą. Pierwszą cegłę wmurował poseł Wiesław Woda wspólnie z Andrzejem Legutki, drugą senator Mieczysław Mietła, a całość zakończył starosta bocheński Ludwik Węgrzyn.  W składzie delegacji do wmurowania aktu byli także: wójt Józef Nowak i ksiądz proboszcz Władysław Midura. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć delegacja powróciła na plac przed szkołą, gdzie kontynuowano dalszą część uroczystości nadania szkole imienia.

 
Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn podczas zamurowywania aktu erekcyjnego. Pamiątkowa fotografia uczestników tej ceremonii. Od lewej: Wiesław Woda, Mieczysław Mietła, Józef Nowak, Ludwik Węgrzyn, Andrzej Legutki.

AKT EREKCYJNY
    Działo się to w Trzcianie, roku dwa tysiące piątego od Narodzenia Pańskiego, siedemset czterdziestego trzeciego od lokacji Trzciany, 10 lat od reaktywowania Gminy Trzciana, roku siódmego od powołania powiatu bocheńskiego, w roku śmierci Papieża Polaka - Jana Pawła II, gdy Prezydentem RP był: Aleksander Kwaśniewski, Marszałkiem Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł, Wojewodą Małopolskim Jerzy Adamik, Wicewojewodą Ryszard Półtorak, Starostą Bocheńskim Ludwik Węgrzyn, Przewodniczącym Rady Gminy Trzciana Ryszard Śliwa, Wójtem Gminy Trzciana Józef Nowak, Proboszczem Parafii p.w. św. Małgorzaty P. i M. w Trzcianie Władysław Midura, Dyrektorem Publicznego Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie Zbigniew Solak, a Dyrektorem Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. św. Jana Kantego w Trzcianie Anna Bielak.
    Z inicjatywy Rady i Wójta Gminy, ze środków własnych oraz przy wsparciu finansowym władz wojewódzkich, środków strukturalnych Unii Europejskiej, postanowiono wznieść Salę Gimnastyczną przy Publicznym Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie i Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Trzcianie dla dobra i rozwoju młodzieży oraz pomyślności wszystkich mieszkańców Gminy.
     Gmach został zaprojektowany przez Pracownię Projektową AKN pod kierunkiem mgr inż. Marty Trojanowskiej - Sieńko, wznoszony przez konsorcjum firm: P.H.U. Potoczak - Stanisław Potoczak oraz Firmę Projektowo-Budowlaną "Legutki i Krasoń".
Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni, że w dniu dzisiejszym Akt Erekcyjny w Salę Gimnastyczną wbudowany został, jako świadectwo dla przyszłych pokoleń społeczeństwa Gminy Trzciana. Oby nowo zbudowany obiekt jak najlepiej służył wszystkim, którzy będą z niego korzystać.
    Dla udokumentowania tego faktu oraz lepszej wiadomości i świadectwa na dzisiejszą uroczystość zaproszeni zostali: Marszałek Województwa Małopolskiego - Janusz Sepioł, Wicewojewoda Małopolski - Ryszard Półtorak, Senator RP - Mieczysław Mietła, Poseł na Sejm RP - Wiesław Woda, Poseł na Sejm RP - Aleksander Grad, Starosta Bocheński - Ludwik Węgrzyn, Radny Rady Powiatowej - Wiesław Kukla, Komendant Powiatowy Policji w Bochni - Tadeusz Orzechowski, Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa z radnymi Rady Gminy, Małopolski Kurator Oświaty - Elżbieta Lęcznarowicz, Dyrektor Delegatury MKO w Tarnowie - Elżbieta Chrząszcz, Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty - Bożena Drążkiewicz, Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice, Mieszkańcy.

Trzciana, 21 maja AD 2005

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W TRZCIANIE >>>

wstecz