GMINNE ELIMINACJE OTWP 2005

      W tegorocznych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej obowiązuje nowy regulamin, zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie. Podstawowa zmiana dotyczy wprowadzenia trzech grup wiekowych, w miejsce dotychczasowych dwóch. W grupie pierwszej rywalizują uczniowie szkół podstawowych, w drugiej gimnazjaliści, w trzeciej uczniowie szkół średnich.

     8 marca 2005 roku, w Świetlicy Gminnej w Trzcianie rozegrana została gminna eliminacja tegorocznego OTWP. Wzięły w niej udział reprezentacje szkół podstawowych z Kierlikówki, Łąkty Dolnej i Trzciany oraz gimnazjów z Leszczyny i Trzciany. Jako pierwsi do pisania testów, opracowanych przez Jerzego Dudka z UG w Trzcianie, przystąpili uczniowie szkół podstawowych. Spośród siedmiu zawodników najlepiej poradziła sobie Monika Kukla z PSP w Łąkcie Dolnej i to ona wraz z czterema innymi zawodnikami awansowała do ustnego finału. Rywalizacja zaczęła się na nowo, ponieważ o ostatecznym miejscu decydują odpowiedzi ustne. Tu najlepiej poradził sobie Przemysław Machaj z PSP w Kierlikówce i to właśnie on reprezentował będzie w kategorii pierwszej gminę Trzciana w eliminacji powiatowej. Miejsce drugie przypadło Monice Kukla, trzecie Izabeli Czapeczka, czwarte Bartłomiejowi Wrona - wszyscy z PSP w Łąkcie Dolnej. Piąty był Sławomir Wrona z PSP w Kierlikówce.

Turniej rozpoczął jego główny organizator - Jerzy Dudek z UG w Trzcianie. Pierwszą częścią eliminacji był pisemny test wiadomości.

     Trzy godziny później do rywalizacji przystąpiło sześciu gimnazjalistów z PG w Leszczynie i PG w Trzcianie. Po pisemnym teście prowadziła zdecydowanie Dorota Pyznar z Gimnazjum w Trzcianie, ale nie ona wygrała te eliminacje. W ustnym finale uzyskała 9 punktów, co dało jej II lokatę. Wygrał jej kolega z Leszczyny Dawid Tworzydło - zdobywca 13,5 pkt i to on reprezentować będzie gminę Trzciana w eliminacji powiatowej.

Jury podczas oceny prac pisemnych. Przed jury zwycięzca grupy II - Dawid Tworzydło z PG w Leszczynie.

    Kolejne miejsca zajęli: trzecie Artur Burkowicz, czwarte Daniel Widła - obaj z PG w Trzcianie. Piąty był Łukasz Lalecki z PG w Leszczynie.

W ustnym finale odpowiadała m. in. Dorota Pyznar z PG w Trzcianie. Z rąk Komendanta Gminnego S. Piaseckiego nagrodę odebrał D. Tworzydło.

    W obu grupach wiekowych eliminacje gminne przeprowadziła komisja powołana przez Zarząd Gminny oddziału ZOSP RP w Trzcianie. Komisji przewodził Stanisław Piasecki - Komendant Gminny ZOSP w Trzcianie. Pracowali w niej także: Henryk Cempura oraz Franciszek Zatorski - członek Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni. Przygotowanie całego turnieju oraz sprawne jego przeprowadzenie - to zasługa pracownika Urzędu Gminy w Trzcianie Jerzego Dudka.

Zwycięzca z grupy I - Przemysław Machaj z PSP w Kierlikówce. Komisja zaprosiła uczniów do udziału w przyszłorocznym, kolejnym OTWP.

      Dzięki sponsorom: trzciańskiemu oddziałowi Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie oraz Zarządowi OSP w Trzcianie wszyscy uczestnicy eliminacji uzyskali nagrody. Oczywiście te najcenniejsze - sprzęt sportowo - turystyczny - przypadły finalistom eliminacji gminnych. Przewodniczący jury oraz główny organizator przedsięwzięcia złożyli gratulacje uczestnikom turnieju, zaprosili ich do udziału w latach następnych, zwycięzcom życzyli powodzenia w dalszej rywalizacji. Słowa podziękowań złożyli także nauczycielom - opiekunom uczniów.

wstecz