KUSZĄ GIMNAZJALISTÓW

   Wraz z końcem bieżącego roku szkolnego ulegnie likwidacji Liceum Ogólnokształcące w Leszczynie - jedyna szkoła średnia na terenie gminy Trzciana. Powodem likwidacji tej placówki, która istniała tylko trzy lata, jest utrzymujący się niski nabór do tej szkoły.

    W tej sytuacji trzecioklasistów ze szkół gimnazjalnych z terenu gminy Trzciana (to gimnazja w Kamionnej, Leszczynie i Trzcianie) "kuszą" szkoły średnie z całej bliskiej i dalszej okolicy. Są stosowane różnorodne formy agitacji. Większość szkół średnich przysyła do dyrekcji gimnazjów plakaty, materiały informacyjne i atrakcyjnie przygotowane prezentacje filmowe i komputerowe. Prezentacją komputerowo-filmową zaprasza uczniów np. Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej z Żegociny, który prowadzi nabór nie tylko do liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej, ale także do liceum dla dorosłych. Podobnie uczynił Zespół Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.

    Inne szkoły organizują tzw. dni otwarte, podczas których gimnazjaliści mogą zapoznać się z daną szkołą, spotkać z uczniami, zobaczyć klasopracownie, poznać osiągnięcia szkoły. Jeszcze inni prowadząc agitację, przyjeżdżają na miejsce, do Trzciany i innych miejscowości powiatu bocheńskiego. W składzie takiej grupy są nie tylko dyrektorzy, czy nauczyciele, ale także sami uczniowie. Uczniowie opowiadają o swoich szkołach, nauczyciele (dyrektorzy) prezentują ofertę edukacyjną szkół, pokazywane są filmy i komputerowe pokazy osiągnięć szkół. Zwykle gimnazjaliści otrzymują także ulotki o danej szkole.

    W ten właśnie sposób przekonywali trzciańskich gimnazjalistów do wyboru swoich szkół nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni i XXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

    26 lutego 2005 r. do Publicznego Gimnazjum w Trzcianie przybyła delegacja I LO w Bochni, której przewodził zastępca dyrektora tej szkoły mgr Jerzy Pączek. W jednej z sal trzciańskiej szkoły trzecioklasiści zapoznali się z ofertą tego liceum, do którego uczęszcza już kilku absolwentów trzciańskiego gimnazjum (m. in. Łukasz Grabowski). Uczniowie mogli oglądnąć m. in. film z wycieczki uczniów bocheńskiego ogólniaka do Grecji.

     Kilka dni później (4 marca) z uczniami klas trzech spotkała się delegacja XXVIII LO w Krakowie. Także absolwenci trzciańskiego gimnazjum uczą się w szkołach średnich na terenie Krakowa (np. Monika Dziedzic). Również prezentacja krakowskiej szkoły była perfekcyjnie przygotowana. Prowadził ją mgr Waldemar Chrusciel, a pomagały mu panie: mgr Joanna Cimek, mgr Aneta Ocytko i mgr Dominika Kukla. Nauczycielom towarzyszyli uczniowie: Jadwiga, Karolina oraz Jakub. Opowiedzieli o szkole, klasach, samorządzie uczniowskim, kontaktach międzynarodowych. Odczytano także list przesłany do szkoły przez jednego z absolwentów (obecnie sam jest nauczycielem), w którym dzielił się refleksjami ze swojego pobytu w tej szkole.

     Nie ma się co dziwić, że szkoły średnie "szukają" uczniów nawet w odległych miejscowościach. Rynek oświatowy działa. Zmniejszenie ilości uczniów niesie ze sobą zmniejszenie subwencji oświatowej, co powoduje kłopoty finansowe szkoły, a w konsekwencji likwidacje oddziałów, zwolnienia nauczycieli, a nawet zamykanie szkół. Dlatego też szkoły starają się "przyciągać" uczniów na różne sposoby. Oferują wysoki poziom nauczania, dobrą bazę, atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne. Dla nich każdy uczeń to - choć zabrzmi to brutalnie, to jest prawdziwe - pieniądz, potrzebny na utrzymanie placówki, to szansa na przetrwanie niżu demograficznego.

wstecz