DZIEŃ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych - Kierlikówka 24.10.2005.

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych - Kierlikówka 24.10.2005 r.

     Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych, zainicjowane w 1999 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych (International Association of School Libriarianship - IASL), a obchodzone w czwarty poniedziałek października, spotyka się z coraz większym odzewem ze strony polskich bibliotekarzy. W tym roku dzień ten przypadł na 24 października, a główny temat tegorocznego święta brzmiał: "Odkryj przygodę". Święto bibliotek - jako coś nowego, nietypowego, najczęściej zorganizowanego w lekkiej formie - z reguły zostało sympatycznie przyjęte nie tylko przez uczniów, ale też nauczycieli, dyrekcje szkół, rodziców. Jest to okazja zwrócenia uwagi na bibliotekę, pokazania jej oferty, dorobku, sprawności organizacyjnej oraz pozycji wśród uczniów.

    Trudno oszacować, ile bibliotek podjęła jakieś formy obchodów Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych. W internetowym portalu "Biblioteki Interklasy" udział w tegorocznych obchodach święta zadeklarowało blisko 200 bibliotek szkolnych z ponad 120 miejscowości, ale przecież tylko niektórzy piszą o podejmowanych przedsięwzięciach.

   Jedną ze szkół, w której zorganizowano w tym roku po raz pierwszy obchody Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce.

   Do udziału w imprezie zachęcał uczniów plakat, na którym można było przeczytać takie oto treści:

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH - 24 PAŹDZIERNIKA 2005

. Dzisiaj 24 października biblioteka szkolna świętuje swój dzień - tak jak wszystkie biblioteki szkolne na świecie".
. Odwiedź tego dnia bibliotekę!
. Potwierdź swoją obecność podpisem /być może tego dnia padnie rekord odwiedzin w bibliotece!
. Obejrzyj ostatnie nowości zakupione do naszej biblioteki.
. Zobacz wystawę " Ulubione książki z dzieciństwa".
. Zobacz, jakie dary są przekazywane do naszych zbiorów.
. Obejrzyj książki z autografami.
. Wybierz coś dla siebie spośród książek, które mamy do przekazania uczniom.
. Naucz się praktycznego i solidnego okładania książek - pokaz na piątej przerwie.
. Wybierz się w wirtualną podróż do Biblioteki Aleksandryjskiej i w inne ciekawe miejsca.
. Wypożycz nowa książkę!
. Przeczytaj, jak pięknie o roli książki i czytania wypowiadają się sławni ludzie.
. Przekaż swoją opinię o pracy biblioteki, swoje oczekiwania i pomysły - wpisując się na plakacie "Życzenia i prośby do biblioteki"
. Weź udział w konkursach !
  Do tego wszystkiego dodamy trochę słodyczy oraz nasze uśmiechy, a może coś jeszcze .......... Zapraszamy !!!!!!!

    Wszystko, co zapowiadano w tym afiszu zostało zrealizowane. Uczniom bardzo spodobał się zwłaszcza konkurs, w którym zgadywali, jakie były ulubione książki ich nauczycieli w okresie, kiedy oni sami byli uczniami szkoły podstawowej. Zadanie wcale nie było takie łatwe, bo dzisiaj lektury szkolne w znacznym stopniu odbiegają od tych, które czytano 15 - 20 lat temu. Już na szkolnych korytarzach widać było, że w szkole jest święto. Mnóstwo powieszonych ilustracji, rysunków uczniów,  będących ilustracjami do przeczytanych książek, wystawki, a wśród nich książek z autografami ich autorów. Na specjalnym apelu uczniowie przebrani za postacie z książek prosili, aby ich rozpoznać; co w większości przypadków udało się znakomicie. Autorka scenariusza szkolnych obchodów "Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych" mgr Bożena Grabowska przygotowała także dla uczniów poszczególnych klas konkurs wiedzy ze znajomości lektur, a każda prawidłowa odpowiedź nagradzana była słodkościami. W bibliotece szkolnej, także odświętnie udekorowanej z okazji święta, na każdej przerwie tworzyły się kolejki chętnych do wypożyczenia książek. Przeważali czytelnicy z klas najmłodszych.

      Biblioteka szkolna w PSP w Kierlikówce jest czynna na każdej przerwie. Czasem w czytelni odbywają się lekcje języka polskiego. Są tu komputery z możliwością korzystania z internetu, jest video, telewizor. - Myślę, że rola biblioteki w każdej szkole jest ogromna, zwłaszcza w szkole wiejskiej. Większość uczniów nie ma bowiem dostępu do książek, prywatnych księgozbiorów. W niektórych wsiach nie ma nawet bibliotek publicznych. Najbliższa nam jest filia biblioteki w Ujeździe. Ale ani Rdzawa, ani Kierlikówka nie mają biblioteki publicznej, stąd nasza biblioteka musi taką funkcję pełnić. Pożyczam popołudniami. Mam 53 czytelników spoza szkoły. Nawet w wakacje mamy bibliotekę otwartą raz w tygodniu. Biblioteka jest podstawą do nauczania. Księgozbiór liczy około 4.800 książek. Od kilku lat nieustannie odnawiamy księgozbiór, wycofujemy zdezaktualizowane, a kupujemy nowe. Jest to możliwe dzięki sponsorowaniu ze strony rady rodziców. Bierzemy także udział w konkursach na projekty, głównie pod kątem wyrównywania szans edukacyjnych i kulturalnych młodzieży wiejskiej. Czytelnictwo uczniów jest u nas dobre, ale wszyscy nauczyciele egzekwują je dosyć ostro. Nie uznajemy zastępczych środków - streszczeń, czy filmów. Zaopatrzenie w lektury jest dosyć dobre - jedna książka przypada na dwóch uczniów - powiedziała bibliotekarka, pani mgr Bożena Grabowska..
   Joanna Więcław - to obecnie najlepsza czytelniczka w szkole. - Czytam książki, aby się czegoś nowego dowiedzieć, poznać świat, jak dawniej żyli ludzie. Ostatnio przeczytałam "Robinsona Cruzoe", ale wolę czytać książki obyczajowe,. Przeczytałam m. in. "Godzinę pąsowej róży", "Kwiat kalafiora", "Opium w rosole". W domu posiadam własną biblioteczkę, a w niej dużo książek popularno - naukowych i encyklopedii. Korzystam z nich w przygotowywaniu się do lekcji.

    

Wykorzystano fragment serwisu: http://www.vulcan.edu.pl/biblioteka

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych - Kierlikówka 24.10.2005.

Uczniowie w Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierlikówce.

FOTOREPORTAŻ  >>>

wstecz