SALA ZA ROK

Sala gimnastyczna w budowie. Zaplecze sali oraz pomieszczenia dydaktyczne

    Budowa sali gimnastycznej w Trzcianie - to obecnie największe i najważniejsze zadanie inwestycyjne gminy. Przebieg działań związanych z jej budową przedstawiamy na specjalnej stronie. Na początku października 2005 roku rozmawialiśmy w tej sprawie z Wójtem Gminy Trzciana Józefem Nowakiem.

    Oto najważniejsze fragmenty jego wypowiedzi:

  • Historia budowy: W 2002 roku powstała inicjatywa odnośnie opracowania projektu technicznego na budowę sali gimnastycznej w Trzcianie. Wyszła od rady sołeckiej wsi Trzciana oraz nauczycieli i dyrekcji PG w Trzcianie oraz radnych z tej miejscowości. W wyniku tego za połączone środki rady sołeckiej i rady gminy został opracowany kosztem około 40 tys. zł projekt budowlany. W grudniu 2004 r. został ogłoszony przetarg na budowę sali gimnastycznej - I etap - stan surowy otwarty. W lutym 2005 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Przewidywany termin zakończenia tego etapu 30 września 2005 roku nie został jednak dotrzymany ze względu na przeszkody pogodowe.

  • Finansowanie: Ponieważ środków własnych było mało, samorząd skorzystał z okazji, jaką było ukazanie się ZPORR. Został przygotowany wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i w pierwszym naborze został przyjęty. Po ocenie przez Panel Ekspertów otrzymał 83 % punktów możliwych do uzyskania. Dało mu to 24 pozycję na liście. Ale w pierwszym rozdaniu, tylko dwa projekty zostały przyjęte do realizacji. Przy drugim naborze gmina złożyła ponownie poprawiony wniosek. Wynik Panelu Ekspertów był znakomity - wniosek był ex equo na pierwszym miejscu z czterema innymi. Uzyskał ponad 94,64 % punktów. Zapanowała pewność, że będą pieniądze na realizację inwestycji. Jak się okazało przedwczesna. Po Panelu Ekspertów, obraduje jeszcze Regionalny Komitet Sterujący, a ten przełożył trzciański wniosek na 14 miejsce, błędnie argumentując, że nie dotyczy tegorocznego priorytetu - gimnazjum. Po interwencjach w Zarządzie Województwa, powrócił jednak na 2 miejsce. Obecnie znajduje się w Urzędzie Wojewódzkim, w Departamencie Zarządzania Finansami Europejskimi, gdzie ponownie jest sprawdzany. Najprawdopodobniej Wójt Gminy przed końcem października 2005 r. podpisze stosowną umowę. W międzyczasie Rada Gminy podjęła decyzję o tym, że nie czekając na decyzję i realizacje środków zewnętrznych, będzie realizować inwestycję, bo jest bardzo potrzebna. 

  • Opóźnienie: Przewidywany termin zakończenia I etapu nie został dotrzymany. Opóźnienie wynika jednak z warunków pogodowych. Wykonawca musiał opóźnić wejście na teren budowy z powodu tęgiej zimy. Rozpoczął pracę w końcu marca. Także w sierpniu warunki pogodowe były złe, dużo padało. Nowy termin, uzgodniony z inwestorem to -  15 listopada 2005 r. Opóźnienie wynosi więc 6 tygodni.

  • Efekt końcowy: W ramach tej inwestycji powstanie sala gimnastyczna 18x30m, stołówka z zapleczem, 8 sal dydaktycznych i niezbędne pomieszczenia potrzebne doi funkcjonowania szkoły - szatnie, sekretariat, pokój nauczycielski, biblioteka z czytelnią, sanitariaty, korytarze. Architektura nowego budynku nawiązuje do istniejącego budynku, postawionego w latach 60-tych XX w.

  • Koszty: Wartość I etapu - 1 mln 590 tys. zł. Koszt całej inwestycji to niecałe 4 mln zł. Najprawdopodobniej po ogłoszeniu przetargu na II etap, koszt będzie jednak niższy. Ze ZPORR gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 60% ogólnej kwoty wraz z VAT-em brutto i dodatkowo oraz dodatkowo 10% kwoty brutto z budżetu państwa. Udział własny gminy wynosi więc 30 %. Gmina resztę dokłada ze środków własnych oraz pożycza w banku. W przetargu został wybrany Bank Spółdzielczy Rzemiosła - oddział w Trzcianie, który złożył najbardziej korzystną ofertę.

  • Udział społeczny: W początkowym okresie budowy dużo pracy miał Społeczny Komitet Budowy Sali, któremu przewodniczy sołtys Trzciany Eugeniusz Burek. Mieszkańcy wsi w czynie społecznym wykonali prace niefachowe, związane z przygotowaniem placu (rozbiórka starej szkoły i magazynu) i niektórymi pracami ziemnymi.

  • Perspektywy: Samorząd gminny przewiduje, że sala zostanie oddana do użytku w w końcu listopada 2006 roku. Początkowo planowano, że uda się to zrobić na 1 września 2006 roku, ale ze względu na przeciągające się procedury ze ZPORR-em i niejasnościami związanymi w warunkami II przetargu (zmieniają się przepisy) nastąpiło opóźnienie. Dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu możliwe stało się zakupienie wyposażenia sali gimnastycznej i stołówki ze środków własnych gminy.

Budowa ograniczyła możliwości prowadzenia zajęć wf na zewnątrz. Na potrzeby szkoły wydzierżawiono pole, wykorzystywane jako boisko.

wstecz