BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W TRZCIANIE

salabaner0.jpg (35141 bytes)

    W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Trzciana lata 2004-2006 budowa sali gimnastycznej w Trzcianie jest inwestycją priorytetową. Rada Sołecka Trzciany już w 2000 roku podjęła starania o budowę sali wraz z zapleczem stołówkowo - świetlicowym. Członkowie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, zobowiązali się do przygotowania placu budowy tj. rozbiórki 2 budynków, uporządkowania terenu i wykonania części robót ziemnych celem ograniczenia kosztów inwestycji, które szacowane są na ponad 5 mln zł. W ramach projektu zostanie wybudowana sala gimnastyczna z zapleczem, stołówką i salami dydaktycznymi oraz niezbednymi pomieszczeniami potrzebnymi do funkcjonowania gimnazjum, tj. tj. pokój nauczycielski, pokój dyrektora, sekretariat, biblioteka z czytelnią, korytarze. Wykorzystano takie rozwiązania techniczne, aby z obiektu mogły korzystać osoby niepełnosprawne.

     W naszym serwisie będziemy śledzić przebieg realizacji tej inwestycji. Powstanie swoista footokronika budowy.

FOTOKRONIKA 2004 - 2005

sala02.12.2004 2 stycznia 2005

   2 grudnia 2004 roku rozpoczęły się przygotowania do zburzenia stojącego w miejscu przyszłej budowy budynku gospodarczego. Wywożono zgromadzone tam stare meble szkolne i inne sprzęty.

   Korzystając z ciepłej pogody, na początku stycznia 2005 roku wykonano pierwsze prace ziemne, polegające na położeniu w ziemi sieci rur kanalizacyjnych i instalacji gazowo - elektrycznej.

sala28.01.2005 sala07.02.2005

   28 stycznia 2005 roku, po raz ostatni w starym budynku szkolnym, uczniowie mogli zjeść posiłek. Istniejąca tu stołówka szkolna, podobnie
jak cały budynek, przestaną istnieć.

   7 lutego 2005 roku, pomimo dużego mrozu i śniegu, trwała rozbiórka budynku dawnej szkoły. Pomimo zabiegów o jego uratowanie i przeznaczenie na muzeum regionalne, nie udało się tego zrobić.

     22 marca 2005 r. Jest już po przetargu na pierwszy etap budowy sali. Teren budowy został już ogrodzony, rozpoczynają się pierwsze prace ziemne.

    7 kwietnia 2005 roku na placu budowy pojawił sie ciężki sprzęt, w tym samochody - beczki z betonem. Praca wre, aż miło patrzeć. Powoli wyłania się zarys fundamentów budowli.

22 kwietnia 2004

   Tablica informacyjna na placy budowy informuje, że wykonawcą pierwszego etapu inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Potoczak" ze Skawy. Kierownikiem budowy jest Andrzej Bąbol, a inspektorem nadzoru inż. Mariusz Piszczek.

  24 kwietnia 2005 r. Prace przy budowie sali i jej zaplecza postępują bardzo szybko. Widoczne są już szalunki pod findamenty pierwszego z obiektów, czyli zaplecza sali gimnastycznej.

12.05.2005

   12 maja 2005 r. Zalano już ławice i rozpoczęło się murowanie ścian.

21.05.2005. Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego.
8 czerwca 2005 r. Tu widać, jak zdecydowanie mury pną się do góry. 6 czerwca 2005 r. Rozpoczyna się murowanie I piętra obiektu.
24.08.2005
24 sierpnia 2005 r. Jest już pierwsze piętro obiektu. 1 września 2005 r. Udało się pozyskać zewnętrzne środki na budowę sali.
20.09.2005. 25.10.2005
20.09.2005. Na kompleksie dwóch budynków (sala i zaplecze)
kładziona jest więźba dachowa.
25.10.2005 - Rozpoczyna sie montowanie blachy
na konstrukcji dachowej.
15.11.2005. Krycie dachu zakończone. 22.11.2005. Widok budowanej sali po pierwszych opadach śniegu.
15.11.2005. Krycie dachu zakończone. 22.11.2005. Widok budowanej sali po pierwszych opadach śniegu.
12.12.2005 - komisyjny odbiór I etapu budowy. 12.12.2005 - komisyjny odbiór I etapu budowy.
12.12.2005 - komisyjny odbiór I etapu budowy. 12.12.2005 - komisyjny odbiór I etapu budowy.
FOTOKRONIKA 2006 >>>

wstecz