INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2005/2006

Inauguracja roku szkolnego 2005/2006 w PG w Trzcianie.

Inauguracja roku szkolnego 2005/2006 w PG w Trzcianie.

  Już dawno inauguracja roku szkolnego w gminie Trzciana nie miała tak interesującego charakteru. Złożyło się na to kilka czynników. Po pierwsze - po wielu latach ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli wyniki egzaminów końcowych w poprzednim roku szkolnym, zarówno w szkołach podstawowych, jak i trzciańskim gimnazjum były bardzo wysokie, jedna z najlepszych w powiecie i województwie. Jest więc powód do dumy. Po drugie - sporo zmieniło się w strukturze oświaty i na stanowiskach kierowniczych oraz obsadzie nauczycielskiej. Dyrektorem Zespołu Szkół w Leszczynie została pani mgr Maria Dyrdał, a p. o. dyrektora Publicznego Gimnazjum w Trzcianie mgr Andrzej Kącki. Jego poprzednik mgr Zbigniew Solak, po wygraniu konkursu, z dniem 1 września 2005 roku został mianowany dyrektorem Zespołu Szkół w Brzeziu, gmina Kłaj. Po trzecie - po wielu perypetiach i zmieniających się informacjach - udało się gminie pozyskać środki na budowę sali gimnastycznej w Trzcianie, co oznacza rychłą poprawę warunków pracy w tutejszym gimnazjum. Udało się także bezproblemowo rozwiązać sprawy kadrowe oraz dokonać kilku niezbędnych remontów i modernizacji.

Inauguracja roku szkolnego w gminie Trzciana. Inauguracja roku szkolnego w gminie Trzciana.
Szkolne poczty sztandarowe w trzciańskim kościele. W nabożeństwie wzięli udział uczniowie, rodzice i nauczyciele.

   Wszystkie szkoły rozpoczęły nowy rok szkolny od udziału w nabożeństwach kościelnych. Najwięcej uczniów i nauczycieli oraz rodziców pojawiło się w kościele parafialnym w Trzcianie, gdzie o godzinie 8 księża tutejszej parafii - proboszcz Władysław Midura i ks. katecheta Stanisław Leśniak odprawili uroczystą mszę świętą. Uczestniczyły w nich społeczności szkolne z PSP w Łąkcie Dolnej, Zespołu Przedszkola i Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Trzcianie. Na czele pochodów prowadzących trzciańską młodzież do kościoła, a potem do szkoły szły szkolne poczty sztandarowe.

Inauguracja roku szkolnego w gminie Trzciana. Inauguracja roku szkolnego w gminie Trzciana.
Przemarsz trzciańskich gimnazjalistów na plac uroczystości. Centralna gminna inauguracja roku szkolnego miała miejsce w PG w Trzcianie.

    Za centralną inaugurację roku szkolnego 2005/06 w gminie Trzciana można uznać uroczystość w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie. Przybył na nią m. in. Wójt Gminy Józef Nowak. Przedstawił uczniom nowego dyrektora szkoły oraz objaśnił, w jakich okolicznościach z pracy w Trzcianie zrezygnował poprzedni dyrektor placówki mgr Zbigniew Solak. - Chcę wyjaśnić, że pan dyrektor Solak podjął decyzję, aby wystartować do konkursu w innej miejscowości, konkurs wygrał i teraz jest dyrektorem w Brzeziu, w gminie Kłaj. W związku z tym Dyrektorem Gimnazjumw Trzcianie jest pan mgr Andrzej Kącki, który funkcję dyrektora będzie pełnił do końca roku, a potem zorganizujemy konkurs na obsadę tego stanowiska. Życzę Mu, aby praca na tym stanowisku dała Mu wiele satysfakcji, radości i przyniosła wiele sukcesów dla Niego, grona pedagogicznego, ale równocześnie i dla uczniów - powiedział gospodarz gminy.

Inauguracja roku szkolnego w gminie Trzciana. Inauguracja roku szkolnego w gminie Trzciana.
Wójt Józef Nowak przedstawił uczniom nowego dyrektora placówki
- mgr Andrzeja Kąckiego.
W swoim wystąpieniu odnióśł się także do budowanej
właśnie sali gimnastycznej.

    Wójt odniósł się także do sprawy budowanej właśnie sali gimnastycznej. - Stoimy dziś w scenerii budowanej właśnie sali gimnastycznej, a właściwie budynku gimnazjum, który - mam nadzieję - będzie służyć obecnej klasie pierwszej i drugiej już od początku przyszłego roku szkolnego. Chce powiedzieć, że Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 sierpnia podjął decyzję o współfinansowaniu tej inwestycji, co z pewnością pozwoli na ukończenie jej na dzień 1 września 2007 roku - poinformował Józef Nowak, który podziękował serdecznie za trud wychowania wielu pokoleń młodzieży przechodzącemu w tym roku na emeryturę nauczycielowi gimnazjum - Tadeuszowi Olszewskiemu.

    Nowy dyrektor placówki Andrzej Kącki uznał tegoroczna inauguracje roku szkolnego za szczególną z kilku powodów. - Mija bowiem 66 rocznica wybuchu II wojny światowej (uczniowie uczcili pamięć ofiar tej wojny minuta ciszy). Ale obchodzimy w tym roku także inną - 25 rocznicę utworzenia NSZZ "Solidarność". Na wybrzeżu rozpoczął się wtedy proces, który przyniósł wolność Polsce i innym narodom Europy Środkowej i Wschodniej. Właśnie ta rocznica będzie w naszej szkole szczególnie przypominana, znajdując wyraz w wielu przedsięwzięciach organizowanych na terenie szkoły - powiedział mgr Andrzej Kacki. W dalszej części wystąpienia powitał pierwszoklasistów, życząc im sukcesów w nauce i szybkiego zaaklimatyzowania się w nowej szkole. Wszystkim uczniom życzył wytrwałości i takiego kształtowania osobowości, aby zadowolona była z nich rodzina, społeczność szkolna i wiejska. Poprosił, aby młodzież wzięła sobie do serca słowa Jana Pawła II, przypomniane podczas homilii przez ks. Stanisława Leśniaka - "Wymagajcie od siebie, choćby inni od was tego nie wymagali". 

Inauguracja roku szkolnego w gminie Trzciana. Inauguracja roku szkolnego w gminie Trzciana.
Podziękowania Wójta dla Tadeusza Olszewskiego. Mgr Andrzej Kącki.

    Poszczególnym klasom gimnazjalnym przedstawił nauczycieli, którzy będą uczyć w tym roku szkolnym. Poinformował o przedzielonych wychowawstwach. Klasę I A obejmie mgr Zofia Grodzińska, I B mgr Agnieszka Mucha. Klasę poprzedniego dyrektora - tj. II A przejmie mgr Agata Krawczyk. Poinformował także o przydzieleniu sal poszczególnym klasom.

    Życzenia dla uczniów   - w imieniu samorządu uczniowskiego - złożył jego przewodniczący Mirosław Statek, który poprowadził także całą uroczystość. Po zakończeniu apelu przed szkołą uczniowie udali się do sal, celem odbycia pierwszych zajęć z wychowawcami klas.

     Rok szkolny 2005.2006 jest wyjątkowo długi. Nauka w szkole zakończy się bowiem dopiero 30 czerwca 2006 roku. Szczegółowy harmonogram tego roku można poznać pod adresem >>>

wstecz