OBRADUJĄ STRAŻACY

POSIEDZENIE ZARZĄDU GMINNEGO ODDZIAŁU ZOSP RP W TRZCIANIE

    1 stycznia 2006 roku rozpoczęła się kampania sprawozdawczo - wyborcza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjął Zarząd Główny Związku OSP RP w dniu 20 października 2005 roku. Najpierw odbędą się zebrania we wszystkich jednostkach, potem zjazdy gminne i powiatowe oraz wojewódzkie, a uwieńczeniem kampanii będzie XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP.  30 grudnia 2005 roku zebrał się pod przewodnictwem Józefa Nowaka - Zarząd Gminny Oddziału OSP w Trzcianie.

     Pierwszym punktem zebrania było podsumowanie działalności gminnych jednostek OSP w roku 2005. Są one w każdej wiosce gminy i należą do najaktywniejszych w środowisku. Z informacji Komendanta Gminnego ZOSP RP w Trzcianie pana Stanisława Piaseckiego wynika, że był to rok dużej ilości strażackich interwencji i innych działań. 7 stycznia 2005 roku strażacy z wszystkich jednostek braki udział w pogrzebie ks. kanonika Władysława Rysia. W tym samym dniu strażacy z Leszczyny i Trzciany interweniowali przy wypadku drogowym w Leszczynie, a dwa dni później w wypadku drogowym w Łąkcie Dolnej interweniowała OSP Trzciana.  26 marca ponownie do wypadku wyjeżdżała OSP w Trzcianie. 21 marca działania na ujęciu wody prowadzili strażacy z Kamionnej.  13 maja aż cztery jednostki z terenu gminy gasiły pożar stodoły w Łąkcie Dolnej. W lipcu strażacy zabezpieczali rajd samochodowy oraz świętowali w Rdzawie 125-lecie OSP w Trzcianie. W sierpniu w Rdzawie zostały przeprowadzone gminne ćwiczenia zgrywające działania jednostek. We wrześniu, październiku i grudniu znów się paliło, najpierw (4 września) w Trzcianie, potem (2 października)  w Łąkcie Górnej, gm. Żegocina) oraz 21 listopada znów w Trzcianie (kotłownia). Strażacy brali także udział w kursach operatorów sprzętu i szkoleniu dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych. Nie sposób zapomnieć o tradycyjnym już udziale w uroczystościach religijnych i przeprowadzeniu gminnych eliminacji OTWP "Młodzież zapobiega pożarom", przeprowadzeniu zawodów gminnych i prowadzeniu dwóch młodzieżowych drużyn pożarniczych w OSP Trzciana.

POSIEDZENIE ZARZĄDU GMINNEGO ODDZIAŁU ZOSP RP W TRZCIANIE POSIEDZENIE ZARZĄDU GMINNEGO ODDZIAŁU ZOSP RP W TRZCIANIE

    Podczas tego posiedzenia podjęto uchwały o terminach zebrań sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych jednostkach i ilości delegatów na zjazd gminny. 21 stycznia 2006 roku obradować będą członkowie OSP w Kamionnej, dzień później OSP w Leszczynie, tydzień później (28 stycznia) OSP w Ujeździe. W lutym takie zebrania będą mieć miejsce w pozostałych jednostkach: w Kierlikówce - 4 lutego, Łąkcie Dolnej - 11 lutego, Trzcianie 18 lutego, a zakończy 25 lutego OSP w Rdzawie. Zjazd Gminny zaplanowano na 5 czerwca 2006 roku.

     Wśród zaplanowanych działań ważnym przedsięwzięciem jest także zorganizowanie szkolnych i gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Eliminację gminną zaplanowano na wtorek - 14 marca 2006 roku.

    Rok 2006 będzie także na terenie powiatu bocheńskiego rokiem powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych. Do tego dochodzą ćwiczenia, szkolenia, remonty remiz, uroczystości religijne, państwowe i strażackie, pogadanki w szkołach i oczywiście akcje ratownicze, których życzymy strażakom jak najmniej.

    Ponieważ wciąż brak w pełni wystarczających środków finansowych na pełne wyposażenie jednostek, postanowiono zwrócić się także z apelem do społeczeństwa o przekazywanie 1% podatku za rok 2005 na rzecz strażaków. Stosowne druki można otrzymać w urzędzie gminy lub w bankach. Oto dane potrzebne do wypełnienia druków: dane konta: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Małopolskiego, 30-960 Kraków, ul. Obrońców Modlina 2, nr konta: 18106000760000330000011778. Konieczny dopisek: tytułem - 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego dla OSP w ............................ .

wstecz