BILANS 2005 ROKU

    Spotkanie opłatkowe zawsze jest okazją do podsumowania osiągnięć w mijającym roku. Myślę, że 2005 rok był kolejnym rokiem rozwoju naszej społeczności lokalnej. Urodziło się 60 dzieci, zmarło 50 osób i zawarto 64 małżeństwa. Udało nam się zrealizować kilka inwestycji drogowych ze środków SAPARD i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz środków na likwidację skutków powodzi. Poprawiła się infrastruktura ochrony środowiska dzięki wybudowaniu dla 115 gospodarstw przydomowych oczyszczalni ścieków sfinansowanych ze środków SAPARD. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyremontowaliśmy obiekt, w którym się dzisiaj znajdujemy.
    Decyzją Rady Gminy rozpoczęliśmy budowę Gimnazjum w Trzcianie, która będzie sfinansowana z programu ZPORR. Jest mi bardzo miło poinformować Państwa, że po wielomiesięcznych zabiegach w dniu 19 grudnia podpisałem umowę na dofinansowanie tej inwestycji.
     Bardzo dobrze układa się współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, dzięki czemu wybudowano i rozliczono dalsze 2 odcinki chodnika w Leszczynie. Nasze szkoły wzbogaciły się w 4 nowe pracownie komputerowe. W roku 2005 uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych nie tylko do budowy dróg i oczyszczalni przyzagrodowych oraz Gimnazjum w Trzcianie ale także ze środków SPO ROL Marszałek Województwa podpisał ze mną umowę na budowę Centrum Turystyki, Rekreacji i Sportu w Rdzawię. Właśnie dzisiaj rozpoczął się przetarg na wyłonienie wykonawcy. Wymieniono stolarkę okienną w budynku Urzędu Gminy. W świetlicach powstały kawiarenki internetowe, a w Trzcianie funkcjonuje Gminne Centrum Informacji.       Trzeba przyznać, że rozwój gminy to nie tylko działania samorządu. Słowa uznania i podziękowania kieruję do przedsiębiorców, którzy rozwijają swoje zakłady, tworząc nowe miejsca pracy dla wielu ludzi i dając tym samym możliwość ekonomicznego rozwoju Gminy. Zmieniają się na korzyść także obejścia naszych domostw i obiektów sakralnych. Dzięki inicjatywom proboszczów i wspólnot parafialnych coraz piękniejsze stają się otoczenia naszych kościołów. Z przykrością muszę stwierdzić, że w niewielkim stopniu nastąpiła poprawa stanu dróg powiatowych, jednak ostatnia wizyta Starosty zaowocowała spisaniem protokółu i obietnicą, że w przyszłym roku będzie budowany most na Rdzawce i wykonany zostanie projekt mostu koło Bodurki oraz chodnika od Urzędu Gminy w kierunku Glinika.
     Ze swojej strony pragnę serdecznie podziękować Panu Przewodniczącemu i całej Radzie Gminy za współpracę i życzliwość oraz wspieranie mnie w staraniach o dalszy rozwój gminy. Słowa podziękowania składam na ręce sołtysów za ich trud w organizowaniu pracy w sołectwach. Wasze zaangażowanie przyczynia się do rozwoju lokalnych społeczności.
   Na ręce dyrektorów szkół pragnę złożyć podziękowanie dla wszystkich nauczycieli za wysiłek związany z edukacją naszych dzieci i kształtowaniem ich postaw. Jestem przekonany, że te działania przyniosą oczekiwany efekt wychowawczy i edukacyjny.      Księżom proboszczom dziękuję za pracę katechetyczną i tę związaną z umocnieniem morale naszego społeczeństwa. Gorące podziękowania pragnę skierować pod adresem pani doktor Urszuli Jakubowskiej i kadry Ośrodka Zdrowia za czuwanie nad zdrowiem naszych mieszkańców i dbałość o funkcjonowanie GZOZu.
    Dziękuję policjantom a w szczególności kierownikowi Posterunku Policji w Trzcianie panu Jackowi Trzeciakowi za zapewniane nam bezpieczeństwo. Wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych składam wyrazy uznania za ich trud i pracę w mijającym roku.
    Ze swej strony proszę o wybaczenie przeoczeń i omyłek, które były moim niezamierzonym udziałem. Życzę Warn moi drodzy przyszłości bogatej w chwile radości i wzruszeń. Przyczyniajmy się do tego aby było ich jak najwięcej. Na Waszej drodze napotykajcie ludzi życzliwych i otwartych, by kontakt z nimi twórczo przemieniał Wasze spojrzenie na świat. Obdarowujmy się codziennie uśmiechem i życzliwością. To tak niewiele kosztuje a jakże bardzo zmienia naszą rzeczywistość.
    Szczęśliwego Nowego Roku 2006 !

wstecz