SPOTKANIE Z PANIĄ POSEŁ BARBARĄ MARIANOWSKĄ

Spotkanie poselskie w Trzcianie.

   W niedzielne popołudnie 05. lutego 2006 r. w budynku Publicznego Gimnazjum w Trzcianie odbyło się spotkanie z posłanką Prawa i Sprawiedliwości Panią Barbarą Marianowską. Gospodarzem i inicjatorem spotkania był dyrektor gimnazjum mgr Andrzej Kącki. Pomysł zaproszenia Pani Poseł zrodził się podczas gminnych obchodów 25-lecia powstania NSZZ "Solidarność" oraz Narodowego Święta Niepodległości, które miały miejsce 8 listopada ub. r. Wtedy to do gimnazjum w Trzcianie z wystawą pt. "Drogi do niepodległości" przyjechał Pan Andrzej Dańko, działacz małopolskiej "Solidarności". Dzięki Niemu udało się dotrzeć do Pani Poseł i zaprosić ją Trzciany.
     Uczestnikami spotkania byli przede wszystkim ludzie związani z trzciańską oświatą, m. in. Wójt Gminy Trzciana Pan Józef Nowak, były radny wojewódzki Pan Józef Mroczek, przewodniczący nauczycielskiej "Solidarności" w gminie Trzciana Pan Janusz Rusak oraz nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Trzcianie.

Spotkanie poselskie w Trzcianie. Spotkanie poselskie w Trzcianie.

    Pani Poseł Barbara Marianowska (wykształcenie wyższe, ekonomiczne) jest ekspertem PiS w sprawach finansów i podatków, często także przedstawia w imieniu swojego Klubu Prawo i Sprawiedliwość stanowiska Klubu wobec przygotowywanych przez sejm ustaw. W Sejmie IV kadencji pracowała w Komisji Finansów Publicznych i Komisji ds Kontroli Państwowej. W Sejmie obecnej V kadencji, pracuje w Komisji Finansów Publicznych. Swoje biuro poselskie ma w Tarnowie, na ulicy Wałowej 2. Adres strony internetowej: http://www.marianowska.win.pl.

Spotkanie poselskie w Trzcianie. Spotkanie poselskie w Trzcianie.

    Pani Poseł Marianowskiej towarzyszył w spotkaniu asystent Andrzej Marianowski (mąż posłanki). Przedstawiając dokonania parlamentarne żony powiedział, że należy do najbardziej pracowitych posłów. Jest autorem wielu poprawek do projektów ustaw, autorką ustawy o zwrocie Vat w budownictwie. Wspiera także Ruch Samotnych Matek. Poinformował także o funkcjonowaniu biura poselskiego w Tarnowie i problemach zdrowotnych posłanki. Zanim Pani Poseł opowiedziała o swojej pracy, dyrektor szkoły mgr Andrzej Kącki pokazał zebranym fragmenty filmu, nakręconego podczas gminnych obchodów 25-lecia NSZZ "Solidarności". Wśród spraw poruszonych przez Panią Poseł Barbarę Marianowską i Pana Marianowskiego były m. in. następujące tematy: podpisanie umowy stabilizacyjnej, utworzenie Narodowego Instytutu Wychowania, pozyskiwanie środków na realizowanie w szkołach różnych projektów, przechodzenia nauczycieli na emeryturę.

Spotkanie poselskie w Trzcianie. Spotkanie poselskie w Trzcianie.

  Podczas dyskusji dominowały tematy związane z oświatą i wychowaniem. Pan Andrzej Kącki pytał, czy będa dodatkowe środki na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej. Wójt Józef Nowak skrytykował brak stabilizacji w funkcjonowaniu oświaty i zbyt późne otrzymywanie algorytmu związanego z otrzymywaniem subwencji oświatowej. Pytał o stanowisko w sprawie wieku emerytalnego nauczycieli i czasu pracy nauczycieli, a także możliwości pozyskania dodatkowych środków na wyposażenie budowanego właśnie w Trzcianie obiektu oświatowego - sali gimnastycznej wraz zapleczem. Ksiądz katecheta Stanisław Leśniak krytycznie odniósł się do projektu zmiany wprowadzenia wcześniejszego obowiązku szkolnego. - Nie wolno tak wcześnie odrywać dzieci od rodzin i stwarzać kolejnych obciążeń dla samych rodzin i samorządu. Zamiast kolejnej reformy szkolnictwa należy rozwiązywać problemy rodzin, np. pracy matek - powiedział. Pani poseł podziękowała za zgłoszone pytania, uwagi i krytyczne słowa. Pan Andrzej Marianowski stwierdził, że wszystkie te sprawy są poruszone w programie "Naprawa państwa". Pani poseł obiecała jednak zainteresowanie się tymi tematami i uznała je za ważne. - Nauczyciele dają z siebie tak wiele, dlatego musimy ich zabezpieczyć. Zobowiązuję się zająć się tymi tematami i proszę mnie jeszcze raz kiedyś zaprosić i rozliczyć z tych obietnic - powiedziała pani poseł.

   Pan Andrzej Dańko uznał, że takie spotkania mają na celu zapoznanie Pani Poseł z problemami, którymi żyją poszczególne środowiska. Powiedział także, że może uda się kiedyś zaprosić do Trzciany któregoś z ministrów, aby także i on zapoznał się z problemami tej gminy.

    Podziękowaniami dla Pani Poseł i jej asystenta za przybycie na spotkanie ze strony dyrektora szkoły Pana Andrzeja Kąckiego oraz zaproszeniem przez Wójta Józefa Nowaka na uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej zakończyło się to półtoragodzinne spotkanie poselskie. 

wstecz