V. MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS RECYTATORSKI - "HERBERT - POETA NIEPOKORNY"

V MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS RECYTATORSKI - "HERBERT - POETA NIEPOKORNY"

   Rekordowa liczba 30 uczestników z 14 gimnazjów trzech powiatów: bocheńskiego, brzeskiego i wielickiego wystąpiła w V. Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim "Herbert - Poeta niepokorny". W jubileuszowej edycji imprezy, wymyślonej pięć lat temu przez panów: mgr Zbigniewa Solaka - ówczesnego dyrektora Publicznego Gimnazjum w Trzcianie i mgr Andrzeja Kąckiego - polonistę, obecnego dyrektora tej placówki, wzięli udział dostojni goście. Przybyła m. in. pani poseł Barbara Marianowska wraz z mężem, pan Andrzej Dańko - działacz małopolskiej "Solidarności", pan Ryszard Śliwa - przewodniczący Rady Gminy w Trzcianie i pani Danuta Michniak - Dutkiewicz - sekretarz Gminy w Trzcianie. W powołanej przez organizatorów komisji konkursowej pracowali: pani mgr Bożena Drążkiewicz (przewodnicząca), mgr Bogdan Szwajcer - starsi wizytatorzy Małopolskiego Kuratorium Oświaty, mgr Teresa Mrugacz - polonistka, poetka, mgr Izabela Sroka - dyrektorka PSP w Kierlikówce i mgr Anna Bielak - dyrektorka Zespolu Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Trzcianie. Jury było więc całkowicie niezależne. Miało jednak sporo pracy i nad swoim końcowym werdyktem musiało się długo zastanawiać.

Losowanie kolejności recytacji. Przybyłych gości i uczestników konkursu powitał dyrektor szkoły mgr A. Kącki.
Losowanie kolejności recytacji. Przybyłych gości i uczestników konkursu powitał dyrektor szkoły mgr A. Kącki.

   17 marca 2006 roku jury i publiczności zaprezentowało się 30 recytatorów, wśród których byli reprezentanci szkół gimnazjalnych z następujących miejscowości: Brzezie (gm. Kłaj), Łapanów, Mikluszowice (gm. Drwinia), Iwkowa, Królówka, Stary Wiśnicz, Nowy Wiśnicz, Rajbrot, Lipnica Murowana, Łakta Górna, Żegocina, Leszczyna, Kamionna, Trzciana. Mówili po dwa utwory Zbigniewa Herberta, jeden wiersz oraz fragment prozy. Każdego recytatora zapowiadali spikerzy - uczniowie trzciańskiego gimnazjum Sara Sroka i Krzysztof Dziedzic.

Jako pierwsza zaprezentowała się Agnieszka Leszczyńska z PG w Leszczynie. Jury uważnie przysłuchiwało się każdej recytacji.
Jako pierwsza zaprezentowała się Agnieszka Leszczyńska z PG w Leszczynie. Jury uważnie przysłuchiwało się każdej recytacji.

   Uczniom, występującym w zastępczej salce gimnastycznej trzciańskiej szkoły, towarzyszyła trema. Podenerwowani byli również nauczyciele - opiekunowie uczniów. Ale szczęśliwie, po dwóch godzinach recytacji, przerywanych na oglądanie fragmentów filmu dokumentalnego o Zbigniewie Herbercie pt. "Obywatel poeta" i wysłuchanie dwóch pieśni ("Żeby Polska była Polską" i "Zbroja") zaprezentowanych przez szkolny zespół wokalno - instrumentalny "Śpiewające Gitary" konkurs dobiegł końca.

herbert05.jpg (15706 bytes) Wśród gości była pani poseł Barbara Marianowska z mężem.
W przerwie wystąpiły "Śpiewające Gitary" prowadzone przez mgr M. Błasińską. Wśród gości była pani poseł Barbara Marianowska z mężem.

    W czasie, gdy jury naradzało się w sprawie werdyktu, uczniowie i ich opiekunowie oraz zaproszeni goście udali się na zwiedzanie szkoły i zjedzenie posiłku. Najmniej zdenerwowani byli ci, którym recytacja udała się bardzo dobrze oraz ci, którzy w konkursie biorą udział już po raz trzeci. Jedna z nich była Natalia Tobiasz - uczennica Publicznego Gimnazjum w Starym Wiśniczu - podopieczna mgr Beaty Mucha. Podenerwowane były także uczennice, udzielające wywiadów redaktorowi RDN, bowiem odpowiedzieć na pytanie: czym dla ciebie jest poezja Herberta, nie jest tak prosto.

Uczestnicy konkursu na posiłku. Dyrektor mgr A. Kącki wręczył opiekunom dyplomy z podziękowaniami.
Uczestnicy konkursu na posiłku. Dyrektor mgr A. Kącki wręczył opiekunom dyplomy z podziękowaniami.

   Wreszcie wszystkie emocje opadły. Przewodnicząca jury mgr Bożena Drążkiewicz ogłosiła wyniki. Jury było jednogłośne przy ustalaniu zdobywcy I miejsca. Przyznano je Katarzynie Osuch z Publicznego Gimnazjum w Lipnicy Murowanej. Ustalenie kolejnych miejsc, było już trudniejsze. Ostatecznie jury zdecydowało, że miejsce drugie zajęła Gabriela Pawlińska z PG w Trzcianie, trzecie Natalia Tobiasz z PG w Starym Wiśniczu. Nagrodę specjalną, ufundowaną przez panią poseł Barbarę Marianowską, zdobyła inna reprezentantka gospodarzy Aleksandra Pawłowska. Wyróżniono także: Milenę Strońską z PG w Rajbrocie, Aleksandrę Fortuna z PG w Nowym Wiśniczu, Małgotrzatę Gawełdę z PG w Iwkowej, Urszulę Piś z PG w Lipnicy Murowanej, Andrzeja Szaraja z PG w Mikluszowicach, Agnieszkę Leszczyńską z PG w Leszczynie i Angelikę Zych z PG w Mikluszowicach. Nagrodę pocieszenia otrzymała Katarzyna Rębilas z PG w Nowym Wiśniczu.

Mgr B. Drążkiewicz ogłosiła werdykt jury - I miejsca dla Kasi Osuch. Swoją nagrodę pani poseł Marianowska przyznała Oli Pawłowskiej.
Mgr B. Drążkiewicz ogłosiła werdykt jury - I miejsca dla Kasi Osuch. Swoją nagrodę pani poseł Marianowska przyznała Oli Pawłowskiej.

   Dzięki hojności sponsorów: Urzędowi Gminy w Trzcianie, trzciańskiemu oddziałowi BSR w Krakowie, Firmie Ubezpieczeniowej "Konzeption", wydawnictwu "Znak dla Szkoły", pani poseł Barbarze Marianowskiej, panu Karolowi Kłóskowi - przedsiębiorcy z Trzciany i Radzie Szkoły PG w Trzcianie nagrody przyznane uczniom były wyjątkowo wartościowe. Laureaci otrzymali m. in. odtwarzacze MP3 i  piękne wydawnictwa albumowe.

Laureaci V. Międzygimnazjalnego Konkursu Recytatorskiego "Herbert - poeta niepokorny".

Laureaci V. Międzygimnazjalnego Konkursu Recytatorskiego "Herbert - poeta niepokorny".

wstecz