GMINNE ELIMINACJE OTWP 2006

Gminne Eliminacje OTWP 2006 w Trzcianie.

    Po dziewięcioro uczniów ze szkół podstawowych z Kierlikówki, Łąkty Dolnej i Trzciany oraz gimnazjów w Kamionnej, Leszczynie i Trzcianie wzięło udział w tegorocznych gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", które zorganizował Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie. Eliminacje przeprowadzono 14 marca 2006 roku w świetlicy Domu Strażaka w Trzcianie. Powołane przez organizatorów jury, pracujące w składzie: Stanisław Piasecki - przewodniczący, Jerzy Dudek - sekretarz, Henryk Cempura i Franciszek Zatorski - członkowie o godzinie 9 przeegzaminowało uczniów szkół podstawowych, a dwie godziny później gimnazjalistów.

    Uczestnicy eliminacji gminnych, to laureaci eliminacji przeprowadzonych wcześniej w szkołach. Od kilku już lat niezmiennie największe zainteresowanie turniejem jest w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie, a więc w szkole, w której działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Do rywalizacji przystąpiło tu 35 uczniów z wszystkich klas.

Gminne Eliminacje OTWP 2006 w Trzcianie. Gminne Eliminacje OTWP 2006 w Trzcianie.
Eliminacje szkół podstawowych. W ustnym finale odpowiadał m. in. Maciej Dudek.

  Jako pierwsi emocje turniejowe przezywali uczniowie szkół podstawowych. Najpierw pisali półgodzinny test wiadomości, a potem najlepsza piątka odpowiadała ustnie na wylosowane zestawy pytań. Jedno z nich zawsze dotyczyło rozpoznania podstawowego sprzętu używanego przez strażaków i omówienie jego przeznaczenia. Po części pisemnej prowadził Mateusz Pijanowski z PSP w Trzcianie. Ale to nie on został zwycięzcą eliminacji. Regulamin stanowi bowiem, że o zwycięstwie decyduje liczba punktów zdobytych podczas ustnej wypowiedzi, a w tej lepiej poszło jego koledze ze szkoły Adrianowi Adamczykowi, który w teście zdobył 1 punkt mniej od kolegi.

Gminne Eliminacje OTWP 2006 w Trzcianie. Gminne Eliminacje OTWP 2006 w Trzcianie.
Dyplom i nagroda główna dla Adriana Adamczyka. Stanisław Piasecki i czołowa trójka eliminacji.

   Tak więc laureatami eliminacji gminnych OTWP w Trzcianie zostali: 1. Adrian Adamczyk (PSP w Trzcianie - podopieczny pani Bronisławy Mikołajek), 2. Maciej Dudek (PSP w Kierlikówce - pani Izabela Sroka), 3. Monika Kukla (PSP w Łąkcie Dolnej - pani Stanisława Gąsiorek), 4. Mateusz Pijanowski (PSP w Trzcianie), 5. Bartłomiej Wrona (PSP w Łąkcie Dolnej). Kolejne miejsca zajęli: Karol Palonek (PSP w Kierlikówce), Izabela Czapeczka (PSP w Łąkcie Dolnej), Bartłomiej Domagała (PSP w Kierlikówce) i Andrzej Mróz (PSP w Trzcianie). Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali nagrody. Najcenniejsze w postaci aparatu fotograficznego, plecaka, kompletu do kosza, albumów zostały wręczone laureatom.

Gminne Eliminacje OTWP 2006 w Trzcianie. Gminne Eliminacje OTWP 2006 w Trzcianie.
Losowanie numerów startowych. Gimnazjaliści podczas rozwiązywania testu.

    Według takich samych zasad i o takie same nagrody rywalizowali gimnazjaliści. Wśród dziewiątki reprezentantów trzech szkół: PG w Kamionnej, PG w Leszczynie i PG w Trzcianie była tylko jedna dziewczyna i jak sie okazało, to właśnie ona wygrała te gminne eliminacje, pozostawiając za sobą ośmiu chłopców. Karolina Kukla z PG w Trzcianie (podopieczna pana Tadeusza Olszewskiego) awansowała do finałowej rozgrywki z miejsca drugiego. Po teście pisemnym prowadził bowiem podopieczny pani Agnieszki Zbyrowskiej Krzysztof Wiśniowski z PG w Kamionnej. Dobrym finiszem wykazała się jego kolega ze szkoły Michał Żurek, który wszedł do finału jako piąty, a zdołał wywalczyć miejsce trzecie. Drugie przypadło Sebastianowi Ujejskiemu z PG w Trzcianie, który z koleżanka ze szkoły przegrał o półtora punktu. Czwarty był Wojciech Krawczyk z PG w Trzcianie, piąty - wspomniany już wcześniej Krzysztof Wiśniowski.

Gminne Eliminacje OTWP 2006 w Trzcianie.  Gminne Eliminacje OTWP 2006 w Trzcianie.
Co to jest i do czego służy ? - zastanawia się Karolina Kukla. Przed jury w ustnym finale Sebastian Ujejski.

     Przewodniczący jury pan Stanisław Piasecki (Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie) pogratulował uczniom udziału w konkursie i osiągniętych wyników oraz zaprosił ich do startu w następnych latach. Z kolei sekretarz ZGO ZOSP RP w Trzcianie pan Jerzy Dudek podziękował nauczycielom za przygotowanie uczniów do turnieju i sprawowanie nad nimi opieki. Podziękował także sponsorowi nagród, którym jest Oddział Spółdzielczego Banku Rzemiosła w Trzcianie.

Gminne Eliminacje OTWP 2006 w Trzcianie. Gminne Eliminacje OTWP 2006 w Trzcianie.
Dyplom i nagrodę odbiera Karolina Kukla. Jury i finaliści z grupy gimnazjalistów.

    Gminę Trzciana reprezentować będą w eliminacjach powiatowych tylko zwycięzcy eliminacji gminnych, czyli Adrian Adamczyk w grupie I (szkól podstawowych) oraz Karolina Kukla w grupie II (gimnazjów).

wstecz