TRZCIANA W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II

Rocznicowa uroczystość w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Trzcianie.

Rocznicowa uroczystość w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Trzcianie.

   Z okazji pierwszej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II 3 kwietnia 2006 roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Trzcianie odbyła się uroczysta akademia, której scenariusz opracowany był metodą projektu zatytułowanego "Nie odejdziesz z naszych serc". Pracą uczniów i nauczycieli kierowała pani Lucyna Szpilka, która tak powiedziała o efektach pracy uczniów. - Skupiliśmy się wokół wybranych fragmentów życiorysu Jana Pawła II, który był był wielokrotnie określany jako: Papież Pokoju, Papież Przyjaciel Dzieci, Papież Pielgrzym, Papież Góral i Turysta. Oprócz wypowiedzi słowno - muzycznych uczniowie mieli też możliwość wypowiedzi plastycznej. Ich prace były bardzo pomysłowe wykonane różnymi technikami. Stanowiły główny element dekoracji.
    Uroczystość, na którą zaproszono także gości: ks. proboszcza z Trzciany Władysława Midurę, panią Sekretarz Gminy w Trzcianie Danutę Michniak - Dutkiewicz i sołtysa Trzciany pana Eugeniusza Burka składała się zasadniczo z dwóch części. W pierwszej uczniowie przypomnieli w montażu słowno - muzycznym, w którym wykorzystano także autentyczne wypowiedzi i śpiewy Jana Pawła II, dzieci przypomniały fragmenty z życia Ojca Świętego. Szkolny zespół wokalno instrumentalny, prowadzony przez panią Renatę Paruch i wspierany akompaniamentem pana Tomasza Cudejko, wykonał kilka ulubionych pieśni Papieża, w tym wszystkim znaną "Barkę". Cała sala śpiewała równie znaną pieśń pt. "Moje miasto Wadowice", sławiącą rodzinne miasto Karola Wojtyły.
   Druga cześć uroczystości to ogłoszenie wyników konkursu plastycznego, połączone z wręczeniem nagród. Konkurs pt. "Papież w oczach dzieci" miał charakter międzyszkolny, gdyż uczestniczyły w nim także dzieci z pozostałych szkół podstawowych z terenu gminy Trzciana. Nagrody książkowe wręczyła pani dyrektor szkoły mgr Anna Bielak. Krótkimi refleksjami z audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II w roku 1996 podzielił się sołtys Trzciany Eugeniusz Burek.

Wyniki konkursu plastycznego:
Klasy O: I miejsce - Katarzyna Kowalczyk - Rdzawa, II - Kamil Zatorski - Łąkta Dolna, III - Karolina Szczur - Trzciana, wyróżnienie - Monika Rosiek - Łąkta Dolna
Klasy I - III: I miejsce - Anna Babicz - Trzciana i Łukasz Kogutowicz - Łąkta Górna, II miejsce - Konrad Szumański - Rdzawa i Urszula Mucha - Kamionna, III miejsce - Konrad Krzysiek - Leszczyna i Monika Zachariasz - Trzciana, wyróżnienie - Wiktoria Kamionka - Łąkta Górna.
Klasy IV - VI: I miejsce - Bogusława Goc - Trzciana i Joanna Widła - Kamionna, II miejsce - Jakub Paruch - Kamionna i Agnieszka Babicz - Trzciana, III miejsce - Kamil Dudziak - Kamionna, wyróżnienie - Natalia Zatorska - Łąkta Dolna.

Laureaci konkursu plastycznego z Trzciany i ich prace.

Laureaci konkursu plastycznego z Trzciany i ich prace. od lewej: Agnieszka Babicz - klasa IV, Anna Babicz - klasa I, Monika Zachariasz - klasa II, Karolina Szczur - oddział przedszkolny, Bogusława Goc - klasa IV.

FOTOREPORTAŻ >>>

Papieska mozaika na frontonie kościoła w Trzcianie.
Papieska mozaika na frontonie kościoła w Trzcianie.

   Uroczystość w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Trzcianie była tylko jednym z elementów obchodzenia pierwszej rocznicy śmierci Karola Wojtyły - Jana Pawła II - kapłana, który przecież był dwukrotnie w Trzcianie i - jak to wspominał ŚP. ks. Władysław Ryś - będąc wikariuszem w Niegowici przybył do Trzciany, by tutaj spowiadać w konfesjonale, który później został podarowany do zabytkowego, drewnianego kościoła w Rozdzielu i tam do dzisiaj się znajduje. Nic więc dziwnego, że fronton kościoła parafialnego w Trzcianie zdobi kolorowa mozaika przedstawiająca postać Jana Pawła II, nad którym widnieje napis: "Jan Paweł II - Piotr naszych czasów". Przed nią modlono się i zapalano znicze w dniu 2 kwietnia 2006 roku. - Staraliśmy się w sposób jak najbardziej głęboki uczcić tajemnicę śmierci Wielkiego Polaka. Celebrowana była msza święta w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II. Przed każda mszą świętą, jak i w czasie jej trwania odtwarzaliśmy fragmenty przemówień Ojca Świętego.

Chór parafialny pod kierunkiem organisty - pana Grabowskiego - śpiewał specjalnie przygotowane na ten dzień pieśni. Prosiliśmy, aby w godzinę śmierci Jana Pawła II, w czasie, gdy we wszystkich kościołach biły dzwony, każda rodzina odmówiła w domu dziesiątkę różańca i Anioł Pański - tak przebiegu pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła II na terenie parafii w Trzcianie mówił ks. proboszcz Władysław Midura.

wstecz