PUCHAR DLA ŁĄKTY DOLNEJ

Ogłoszenie wynikó V. Gminnego Konkursu Ruchu Drogowego..

   Już po raz piąty rozegrano w Łąkcie Dolnej Gminny Konkurs Ruchu Drogowego. Tradycyjnie już biorą w nim udział czteroosobowe reprezentacje klas czwartych wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Młodzi rowerzyści rywalizują o puchar, corocznie fundowany przez Kierownika Posterunku Policji w Trzcianie. Pierwsza edycja tego konkursu - to wspólny pomysł nauczycielek łąkieckiej szkoły i policjantów Adama Hanarza i jednego z sędziów tegorocznej edycji młodszego aspiranta Adama Tatko. W tym roku zawody przygotowano wspólnymi siłami pań nauczycielek Cecylii Piskorz i Jolanty Młyńskiej oraz kierownika Posterunku Policji w Trzcianie Jacka Trzeciaka i dzielnicowego Adama Tatko. Zawody sędziował nadkomisarz Władysław Szydłowski z Sekcji Ruchu Drogowego KP Policji w Bochni. Fundatorem nagród rzeczowych jest Urząd Gminy w Trzcianie.

V. Gminny Konkurs Ruchu Drogowego. V. Gminny Konkurs Ruchu Drogowego.
Instruktaż pokonywania toru przeszkód. Nadkom. Szydłowski objaśnia uczniom jak jeździć po miasteczku.

    Konkurs składał się z trzech konkurencji: pisemnego testu wiedzy, jazdy sprawnościowej po torze i jazdy w przyszkolnym miasteczku ruchu drogowego. Pisemny test wiadomości składał się z 21 pytań, a za prawidłową odpowiedź można było uzyskać w sumie 63 punkty. Największą wiedzą popisał się na tym etapie rywalizacji Miłosz Wrona z Łąkty Dolnej, który zdobył 60 punktów. O 3 punkty mnie zdobyli jego koledzy z drużyny: Mikołaj Gacek i Marcin Wrona oraz Krzysztof Anioł z PSP w Trzcianie.

V. Gminny Konkurs Ruchu Drogowego. V. Gminny Konkurs Ruchu Drogowego.
Agnieszka Babicz gotowa do startu na torze przeszkód. Tak pokonywał go Patryk Bujak.

   Po objaśnieniu zasad pokonywania rowerowego toru przeszkód i jazdy w miasteczku ruchu drogowego rozpoczął się drugi etap zmagań. Tym razem trzeba było wykazać się wielką sztuką opanowania roweru i dokładnej jazdy. Jako pierwsza na wytyczony tor wyjechała reprezentantka PSP w Trzcianie Agnieszka Babicz, a po niej kolejno koledzy z drużyny i reprezentanci pozostałych szkół.

V. Gminny Konkurs Ruchu Drogowego. V. Gminny Konkurs Ruchu Drogowego.
Krzysztof Anioł podczas jazdy slalomem. Trzeci etap konkursu to jazda w miasteczku ruchu drogowego.

   W tym roku nikt nie pokonał trasy bezbłędnie. Najlepiej pojechali: Bartłomiej Burkowicz i Kamil Dudziak z Kamionnej oraz Maciej Król z PSP w Kierlikówce i Artur Kawala z PSP w Leszczynie. Wszyscy popełnili po dwa błędy.

V. Gminny Konkurs Ruchu Drogowego. V. Gminny Konkurs Ruchu Drogowego.
Każdy przejazd pilnie obserwował sędzia - komisarz Szydłowski. Nie będzie punktów karnych - sygnalizacja tego rowerzysty jest prawidłowa.

    Jazda w miasteczku ruchu drogowego jest sprawdzianem wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego oraz umiejętności jazdy w realiach zbliżonych do ruchu miejskiego. Są tu bowiem znaki drogowe, światła, a nawet trzeba się wykazać umiejętnością jazdy po rondzie. Aż siedem osób uczyniło to bezbłędnie: Patryk Bujak z Trzciany, Bartłomiej Burkowicz z Kamionnej, Marcin Wolak i Joanna Piszczek z Łąkty Dolnej, Maciej Król z Kierlikówki oraz Grzegorz Dudziak i Artur Kawala z Leszczyny.

V. Gminny Konkurs Ruchu Drogowego. V. Gminny Konkurs Ruchu Drogowego.
Puchar kapitanowi zwycięskiej drużyny wręczył nad kom. W. Szydłowski. Zwycięska drużyna z PSP w Łąkcie Dolnej - podopieczni Małgorzaty Dudek.

    Po podliczeniu wszystkich trzech konkurencji okazało się, że tym razem drużynowo wygrała ekipa Łąkty Dolnej, wyprzedzając Trzcianę i Kamionną. Indywidualnie najlepszymi okazali się: Marcin Wolak z Łąkty Dolnej, Maciej Król z Kierlikówki i Artur Kawala z Leszczyny. Prócz dyplomu, zwycięska drużyna otrzymała piękny puchar. Przyznano także medale i nagrody rzeczowe dla trójki najlepszych zawodników za ich indywidualne wyniki. Miłosz Wrona otrzymał dodatkową nagrodę od nadkomisarza Szydłowskiego za bardzo dobry wynik w teście wiadomości. Nagrody rzeczowe otrzymali zresztą wszyscy uczestnicy konkursu. Dodatkową nagrodą jest zwolnienie tych uczniów z egzaminu na kartę rowerową, który zdają właśnie czwartoklasiści.

V. Gminny Konkurs Ruchu Drogowego. V. Gminny Konkurs Ruchu Drogowego.
Dyplom i nagroda dla najlepszego indywidualnie zawodnika - Marcina Wolaka. Cecylia Piskorz, Jolanta Młyńska, Jacek Trzeciak i Władysław Szydłowski.

   Wielkie słowa uznania należą się nie tylko samym zawodnikom, ale także opiekunom drużyn - paniom nauczycielkom, które przygotowywały uczniów do udziału w turnieju. Serdecznie im za to dziękuję i zapraszam za rok - powiedział na zakończenie konkursu mł. asp. Jacek Trzeciak - współorganizator tej pożytecznej imprezy i fundator pięknego pucharu. - Oby wszystkie dzieci i wszyscy dorośli jeździli tak dobrze jak wy - dodał nadkomisarz Władysław Szydłowski.

Nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.

Drużyna PSP w Trzcianie - II miejsce.

PSP w Kamionnej.

PSP w Leszczynie.

PSP w Kierlikówce.

PSP w Trzcianie
Nauczyciel - Jolanta Bębenek - II miejsce
PSP w Kamionnej
Agnieszka Zbyrowska -
III miejsce
PSP w Leszczynie
Iwona Stabrawa - IV miejsce
PSP w Kierlikówce
Teresa Ziółkowska -
v miejsce

wstecz.