TRZCIAŃSKIE INWESTYCJE ROKU 2006

Budowa sali wraz z zapleczem - największa inwestycja roku 2006.  Narada w sprawie doboru kolorystyki obiektu.
Budowa sali wraz z zapleczem - największa inwestycja roku 2006. Narada w sprawie doboru kolorystyki obiektu.
Sala gimnastyczna czeka na położenie parkietu. Ta inwestycja współfianansowana jest przez ZPORR i samorząd.
Sala gimnastyczna czeka na położenie parkietu. Ta inwestycja współfianansowana jest przez ZPORR i samorząd.

     Gmina Trzciana realizuje obecnie trzy podstawowe zadania inwestycyjne. Największym jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Trzcianie. To największa w ostatnich latach trzciańska inwestycja oświatowa, realizowana dzięki 60-procentowemu wsparciu z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Dalsze 10 procent kosztów pokryje budżet państwa, a resztę dokłada gminny samorząd. Trwające od lutego 2005 roku prace dobiegają końca. 6 lipca br. zebrała się grupa osób, reprezentująca przyszłego użytkownika, inwestora, wykonawców, społeczny komitet budowy, by zapoznać się z postępem prac oraz podjąć ostatnie ustalenia w sprawie doboru glazury, wykładzin i kolorystyki elewacji. Tempo prac jest bardzo dobre i ostateczny termin zakończenia inwestycji - 30 listopada br. - nie jest zagrożony. Ma być gotowy nie tylko cały budynek, ale także jego otoczenie, w tym przyszkolne boisko. Wysokie tempo prac oraz konieczność podejmowania szybkich decyzji zmusiły inwestora, nadzór i przyszłego użytkownika do podjęcia decyzji o cotygodniowych, poniedziałkowych naradach.

Na nowym budynku kuchni i stołówki wznoszony jest dach. Pracownik UG w Trzcianie Stanisław Kowalczyk i inspektor nadzoru  podczas kontroli realziacji inwestycji.
Na nowym budynku kuchni i stołówki wznoszony jest dach. Pracownik UG w Trzcianie Stanisław Kowalczyk i inspektor
nadzoru podczas kontroli realizacji inwestycji.
Szkoła w Rdzawie (parter), a nad nią pokoje noclegowe. Budowa boisk o sztucznej nawierzchni w Rdzawie.
Szkoła w Rdzawie (parter), a nad nią pokoje noclegowe. Budowa boisk o sztucznej nawierzchni w Rdzawie.

      Drugą, dofinansowaną ze środków unijnych inwestycją jest Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, które powstaje na bazie budynku szkolnego w Rdzawie. Docelowo będą tu miejsca noclegowe, kuchnia, stołówka. Powstaje także wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Pierwsze prace wykonano kwietniu 2006 r. Inwestycja, finansowana przez Program Odnowy Wsi oraz samorząd gminny, nie jest niestety realizowana wg przyjętego planu i jest zagrożenie, że wykonawca nie zdąży w terminie wykonać wszystkich prac, które powinny zakończyć się przed 30 sierpnia br. Koszt tej proturystycznej inwestycji wyniesie około 80 tysięcy zł.

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Trzcianie. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Trzcianie.
Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Trzcianie.

   Natomiast bez większych problemów przebiega modernizacja siedziby Urzędu Gminy w Trzcianie. Zbudowany zostanie wiatrołap, zamontowane zostaną nowe drzwi wejściowe, a cały budynek zostanie docieplony. Z własnych środków samorząd gminny przeznaczył na ten cel 68 tysięcy zł.

  Kolejne inwestycje realizowane na terenie Gminy Trzciana to drogi, mosty i chodniki. O tej sprawie napiszemy wkrótce.

wstecz