ODPUST U ŚW. MAŁGORZATY

Odpust w Parafii Trzciana.

   Odpust jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu religijnym każdej parafii. W tym roku odpust w Parafii Świętej Małgorzaty w Trzcianie miał wymiar potrójnie szczególny. Wiązał się bowiem z nie tylko z tradycyjnymi, od wieków obchodzonymi uroczystościami natury religijnej, ale był także połączony z poświęceniem odrestaurowanego ołtarza głównego i wyremontowanych, odnowionych kościelnych organów. Na tegoroczne uroczystości odpustowe przybyło wielu parafian i czcicieli Świętej Małgorzaty spoza parafii oraz kilku księży rodaków. Powitał ich proboszcz trzciańskiej parafii ks. mgr Władysław Midura.  Uroczystościom odpustowym przewodził ks. prof. dr Antoni Paciorek. Słowo Boże wygłosił ks. dr Jacek Siewiora z Wydziału Katechetycznego Kurii w Tarnowie. Poświęcenia ołtarza i organów dokonał ks. prałat Józef Strugała - proboszcz z Nowego Wiśnicza. W koncelebrze uczestniczyli także: ks. prałat Józef Piech i ks. kanonik Józef Puchała.

Odpust w Parafii Trzciana. Odpust w Parafii Trzciana.

    Trzciańska świątynia, górująca nad okolicą, z zewnątrz i wewnątrz prezentowała się niezwykle uroczyście. Na przykościelnej skarpie pomiędzy kamiennymi tarasami posadzone zostały rośliny. Wkrótce stanie tu również figura Chrystusa Dobrego Pasterza, który pasł będzie owieczki. Fronton trzciańskiej świątyni wzbogacił się o nowy element - obraz Świętej Małgorzaty, umieszczony nad wejściem do kościoła. Także wnętrze świątyni zmieniło się dosyć zasadniczo. Odnowiono ołtarz główny i zabytkowy portal nad wejściem do zakrystii, zamontowano nowe oświetlenie i tablice elektroniczne, na których są wyświetlane teksty pieśni oraz ogłoszenia parafialne. Całkowicie zakończono również remont organów i dodano im blasku poprzez odnowienie i częściową zmianę kolorystyki ich prospektu (obudowy).

Odpust w Parafii Trzciana. Odpust w Parafii Trzciana.

   Jak powiedział podczas nabożeństwa ks. Józef Strugała, obecne piękno trzciańska świątynia zawdzięcza trzem Władysławom. Pierwszy z nich to Śp. ks. Władysław Ryś - niestrudzony budowniczy. Drugim był ks. kanonik Władysław Jemioło, zasłużony wybudowaniem wysokich wież kościelnych. Trzecim jest obecny ksiądz proboszcz Władysław Midura, który z wielkim zaangażowaniem troszczy się o estetykę wnętrza i otoczenia kościoła.

Odpust w Parafii Trzciana. Odpust w Parafii Trzciana.

   W swojej homilii, wygłoszonej podczas sumy, ks. Jacek Siewiora, przybliżył wiernym postać Patronki Kościoła - Św. Małgorzaty - męczennicy, która żyła na przełomie III i IV w. w Antiochii Pizydyjskiej. Według zachowanego podania  była córką pogańskiego kapłana, lecz została nawrócona na chrześcijaństwo przez swoją opiekunkę, która zajmowała się nią po śmierci matki. Za czasów panowania cesarza Dioklecjana miały miejsce prześladowania chrześcijan. W tym właśnie czasie zakochał się w niej rzymski namiestnik, którego Małgorzata nie chciała poślubić, odpowiadając, że jej serce należy do Chrystusa. Była w związku z tym torturowana, więziona, a w końcu ścięta około roku 303-305. 

Odpust w Parafii Trzciana. Odpust w Parafii Trzciana.

   Odpustowe nabożeństwo uświetniły dwa zespoły muzyczne: parafialna schola prowadzona przez organistę pana Stanisława Grabowskiego oraz strażacka orkiestra Dęta OSP w Leszczynie, grająca pod batutą kapelmistrza Włodzimierza Pietrasa. Orkiestra ta dała jeszcze kilkudziesięciominutowy pokaz swoich umiejętności po zakończeniu nabożeństwa, grając obok kościoła.

Odpust w Parafii Trzciana. Odpust w Parafii Trzciana.

   Po Mszy Świętej miała miejsce uroczysta procesja wokół kościoła. W orszaku pod baldachimem niesionym przez strażaków szedł kapłan niosąc monstrancję z Najświętszym Sakramentem.

Odpust w Parafii Trzciana. Odpust w Parafii Trzciana.

    Przed nim szli parafianie niosący feretrony, chłopcy z dzwoneczkami i dziewczynki sypiące kwiaty, ministranci oraz księża. Za nimi kroczyła orkiestra, a potem rzesze wiernych. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem do zebranych zwrócił się ponownie ksiądz proboszcz Władysław Midura. Podziękował księżom koncelebrującym nabożeństwo oraz ofiarodawcom, którzy swoimi darami przyczynili się do przeprowadzonych prac konserwatorskich oraz wzbogacenia wyposażenia kościoła i jego otoczenia. 

Odpust w Parafii Trzciana. Odpust w Parafii Trzciana.

   Po nabożeństwie wierni udali się dosyć pośpiesznie do swoich domów. Upał skutecznie odstraszał przed staniem na rozpalonym asfalcie. Tylko nieliczni zatrzymywali się przed rozłożonymi wzdłuż drogi w stronę centrum miejscowości kramami i dokonywali zakupu odpustowych cukierków.   Kupowano także zabawki i materiały pirotechniczne. Stoiska ciągnęły się aż do parkingu. Nie mogło także zabraknąć ogórków kiszonych, które do Trzciany przywiezione zostały z Lipnicy Górnej.

Odpust w Parafii Trzciana. Odpust w Parafii Trzciana.

   Za budynkiem restauracji funkcjonowała karuzela. Ta dla odmiany cieszyła się sporym zainteresowaniem. W taki upalny dzień ochłodzić się szybkim wirowaniem w powietrzu było gratką nie do pogardzenia.
   Odpust parafialny ma przede wszystkim wymiar religijny. Ale nie tylko. Jest okazją od rodzinnych spotkań i odwiedzin. Tego dnia dało się zauważyć w Trzcianie wielu ludzi obcych spoza parafii. Na wizytę do księdza proboszcza przyjeżdża z tej okazji także wielu kapłanów z okolicznych parafii. Tak też było w parafii trzciańskiej, której historia sięga XIII wieku.

WIĘCEJ O ŚW. MAŁGORZACIE >>>

[archiwum]                                                                              [parafia]