NOWY SYSTEM ALARMOWANIA OSP TRZCIANA

Nowy system alarmowania OSP w Trzcianie. Nowy system alarmowania OSP w Trzcianie.
Dom Strażaka w Trzcianie. Montaż głośników na maszcie.
Nowy system alarmowania OSP w Trzcianie. Nowy system alarmowania OSP w Trzcianie.
Montaż głośników na maszcie. Tak wyglądają głośniki szczelinowe.

    Zdumieni mieszkańcy Trzciany i okolicznych wiosek popołudniem 8 września 2006 roku wielokrotnie słyszeli inne niż zwykle dźwięki strażackiej syreny a także różne słowne wypowiedzi. Nie bardzo wiedzieli, co się dzieje. Doskonale natomiast zorientowani byli strażacy z OSP w Trzcianie. Były to po prostu próby nowego, instalowanego właśnie w dniach 7 i 8 września systemu alarmowania i powiadamiania.
   Cała sprawa zaczęła się kilkanaście tygodni temu. Opowiada prezes zarządu jednostki Krzysztof Kącki:  - Jako jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego otrzymaliśmy z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 8 tysięcy złotych na doposażenie jednostki oraz poprawienie jej stanu gotowości bojowej. Zarząd jednostki rozważał wykorzystanie tych pieniędzy na jedno z dwóch potrzebnych przedsięwzięć: zakup aparatów powietrznych, potrzebnych do ochrony strażaków biorących udział w akcji ratowniczej w strefie zapylonej lub zanieczyszczonej substancjami szkodliwymi albo modernizacja zamontowanej przy remizie syreny, której słyszalność w dalej oddalonych miejscach Trzciany była słaba, co powodowało, że nie wszyscy strażacy słyszeli alarm. W międzyczasie dowiedziałem się z Internetu, że są firmy w Olkuszu i Krakowie, które oferują montaż nowoczesnych systemów alarmowania. Wybraliśmy tańszą - firmę
Consortia Sp. z o.o. z Krakowa. 1 września przysłano sprzęt. Strażacy złożyli maszt potrzebny do montowania syren, a 7 września przyjechał z Krakowa inż. Janusz Kieca i rozpoczęły się prace montażowe. W prostych pracach montażowych pomagają panu inżynierowi strażacy z naszej jednostki: druhowie: Henryk Cempura, Jan Satoła, Paweł Wierzbicki, Janusz Szczur, Andrzej Tabak, przez co obniżamy koszty montażu. Całość kosztować nas będzie około 11 tysięcy złotych. Mamy 8 tysięcy, resztę dołoży nam Urząd Gminy w Trzcianie. Dziś popołudniem (8.IX) zrobiliśmy pierwsze próby słyszalności. Koledzy pojechali w różne miejsca w okolicy i telefonicznie informowali o słyszalności. Do końca nie wiedzieliśmy, jak to zadziała, ale okazuje się, że poprawa słyszalności syreny jest znaczna. Przez zamontowanie tego systemu zyskujemy znacznie więcej, niż tylko mocniejszy głos syreny. Przez te głośniki można ogłaszać komunikaty, a więc jest to równocześnie system powiadamiania ludności o zagrożeniach, który może także służyć innym, np. obronie cywilnej. Zyskujemy jeszcze więcej poprzez to, że ten nowoczesny moduł będzie przez sieć GSM powiadamiał o alarmie także telefonicznie członków ekip ratowniczych naszej jednostki.

W pracach montażowych uczestniczyli strażacy OSP Trzciana. W pracach montażowych uczestniczyli strażacy OSP Trzciana.
W pracach montażowych uczestniczyli strażacy OSP Trzciana.

    Nowy system alarmowania zainstalowany w Trzcianie to syrena elektroniczna z głośnikami szczelinowymi oraz modułem GSM. Syreny Elektroniczne serii DSE zdobyły główną nagrodę podczas Międzynarodowej Wystawy Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej Edura 2006. Przeznaczone są do generowania alarmów we wszystkich trybach alarmowania Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej. Wykorzystywane są do alarmowania służb publicznych (PSP, OSP) oraz do ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach ekologicznych, militarnych, terrorystycznych, katastrofach, kataklizmach (OC). Syreny elektroniczne służą również do nagłośnienia w systemach ewakuacyjnych np. w dużych halach produkcyjnych, rozległych obszarach przemysłowych. Są przystosowane do współpracy ze Zintegrowanym Systemem Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 (funkcjonującym na terenie całej Polski od 1995 r.). Ich przewaga nad syrenami mechanicznymi polega na tym, że można przez głośniki szczelinowe przekazywać komunikaty głosowych w czasie rzeczywistym (lub stałe, wcześniej nagrane); pełni funkcję syreny rezerwowej w przypadku braku zasilania 230V; daje możliwość uzyskania kierunkowej lub dookólnej charakterystyki dźwiękowej; jest lepiej odporna na warunki atmosferyczne np. mróz. Zasadnicze elementy instalacji to blok sterujący oraz moduł głośników (szczelinowych lub tubowych). Głośniki można rozstawić w taki sposób, aby uzyskać charakterystykę kierunkową dźwięku, wówczas natężenie dźwięku w wybranym kierunku jest znacznie większe niż w innym.
     Syrena serii DSE emituje dźwięki, które mogą być złożone z następujących elementów:
1. syrena - 12 sygnałów alarmowych różniących się częstotliwością oraz czasem opadania i narastania,
2. komunikat głosowy - 12 komunikatów po 10 sekund każdy (w miejsce komunikatu można zapisać dowolny dźwięk w postaci pliku wave)
3. dźwięk - 12 podstawowych dźwięków syren różniących się częstotliwością. Są podstawą do tworzenia sygnałów alarmowych opisanych w pkt. 1,
4. cisza - przerwa pomiędzy elementami.
    W pamięci Syreny DSE może być zapisanych do ośmiu tzw. makr. Każde z nich może się składać maksymalnie z 8 elementów (syrena, komunikat głosowy, dźwięk, cisza). Każde makro może trwać od 1 do 256 sekund i może być powtarzane do 99 razy.
    Komunikaty głosowe można przekazywać zarówno z mikrofonu zainstalowanego w bloku sterującym lub manipulatorze DMS, jak i zdalnie zdalnie ze stanowiska kierowania poprzez sprzęgnięcie toru rozmównego radiotelefonu zainstalowanego w stacji selektywnego alarmowania. W przygotowaniu są dalsze możliwości, np. GSM-24 - moduł umożliwiający włączanie syreny poprzez sieć GSM, np. za pomocą usługi SMS, SAD-24 - moduł służący do zbierania danych z czujników wielkości nieelektrycznych, np. poziomu wody i skażenia, oraz do automatycznego uruchamiania syreny w uprzednio zaprogramowanych sekwencjach alarmowych, RMZ-24 - modem radiowy służący do zdalnego włączania i kontroli syreny oraz do transmisji danych np. z czujników wielkości nieelektrycznych.    

Nowy system alarmowania OSP w Trzcianie. Nowy system alarmowania OSP w Trzcianie.
Inżynier Janusz Kieca podczas nadzorowania pracy strażaków. Prezes OSP Trzciana Krzysztof Kącki sprawdza funkcjonowanie nowego systemu.

     Montowany w Trzcianie sprzęt pochodzi z sopockiej spółki "Platan", która powstała w marcu 2002 r. Firma ta współpracuje z wieloma firmami instalatorskimi na terenie całej Polski. Firmy te zajmują się instalacją i programowaniem urządzeń Zintegrowanych Systemów Powiadamiania digitex. Są odpowiedzialne za serwis w okresie gwarancyjnym oraz służą wsparciem technicznym, zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. W przypadku Trzciany wybrano ofertę    krakowskiej firmy "Consortia" Sp. z o. o. Inżynier Janusz Kieca, który montował w Trzcianie urządzenia i uruchomił cały system, pracuje w tej firmie już od 1987 roku. Informuje, że zajmują się głównie sieciami komputerowymi, ale, że dzisiaj komputery wkraczają także do telekomunikacji, więc montują także tego typu systemy. - Montowanie syren wirnikowych staje się już historią. Po pierwsze ze względów konstrukcyjnych, bo wytwarzane drgania wymagają solidnej konstrukcji i dużych kosztów, po drugie są wytyczne, aby stosować możliwość rozgłaszania komunikatów ostrzegających ludność. Jest to więc nie tylko sprawa alarmowania załogi, ale także ostrzegania ludności np. przed falą powodziową - informuje krakowski inżynier, który montował niedawno podobny system, choć z głośnikami tubowymi w Charsznicy. Według jego opinii - system zamontowany w Trzcianie - jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce, a na pewno nowatorski w skali Małopolski.
    OSP Trzciana zyskała więc bardzo nowoczesny system alarmowania i ostrzegania ludności, dający szerokie możliwości, w tym współdziałania z PSP w Bochni, gdyż alarm syreną lub komunikaty głosowe mogą być podawane także stamtąd. Na pewno dotrą one teraz do wszystkich mieszkańców wsi i także wsi sąsiednich, bo jak opowiadali wystawieni na czujki strażacy OSP Trzciana, głos syreny i komunikatów słyszany był również w Leszczynie i na Ujeździe.

Niektóre dane uzyskano ze stron: www.platan.pl oraz www.consortia.pl.

wstecz