GMINNE ĆWICZENIA STRAŻACKIE 2006

Gminne ćwiczenia strażackie 2006.

Zbiórka pododdziałów w Rdzawie. Komendant Gminny Stanisław Piasecki przedstawia zadania dla poszczególnych jednostek.

    16 września 2006 roku w Kamionnej, około godziny 15.30 w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej, kierowca ciągnika rolniczego wykonując manewr nawracania wjechał do rowu, gdzie nastąpiło uszkodzenie układu paliwowego i rozlanie oleju napędowego w ilości ok. 15 litrów. Nadchodząca burza stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo ze strony wyładowań atmosferycznych i możliwości powstania pożaru, jak również rozmycia rozlanego oleju napędowego. W tym samym czasie do budynku szkolnego od strony zachodniej w czasie zajęć lekcyjnych weszła duża ilość owadów pełzających i rozeszła się po całym korytarzu na parterze. Większość uczniów opuściła budynek szkolny, jednak na pierwszym piętrze pozostała jedna klasa uczniów /15 osób/ i nauczyciel. Prawdopodobnie ktoś z mieszkańców chcąc odstraszyć wędrujące owady rozpalił kilka ognisk w rejonie parku podworskiego na wschód od szkoły, jednak stracił kontrolę nad ogniem, który zaczął się rozprzestrzeniać. Telefonicznie zawiadomiono o tych zdarzeniach PSP w Bochni. Tam zdecydowano poderwać do akcji ratunkowej wszystkie jednostki OSP Gminy Trzciana oraz wysłać do Kamionnej podnośnik hydrauliczny PMT-25D. Rozległy się syreny i wkrótce sznur strażackich samochodów pojawił się na drodze do Kamionnej. Dowództwo nad akcją objął Komendant Gminny ZOSP w Trzcianie Stanisław Piasecki. Drogą radiową ustalono kolejność działania i zasady współdziałania. Pierwsza w miejsce działania udała się OSP Trzciana, która miała zabezpieczyć rejon akcji i dokładnie rozeznać sytuację. Na miejscu znalazł się także dowódca akcji. Wyznaczył poszczególnym jednostkom zadania. Wypadek, konieczność ewakuacji dzieci ze szkoły, pożar w zabytkowym parku. Na dodatek w pobliskim potoku wody bardzo mało. Nieszczęść aż nadto. Trzeba budować zastawkę na potoku. Zajęła się tym OSP Kamionna. Kolejne jednostki: OSP Ujazd, Rdzawa, Kierlikówka i Leszczyna budowały linię wodną w stronę parku i zajęły się gaszeniem pożaru. OSP w Łąkcie Dolnej likwidowała skutki wypadku drogowego, w tym wyciek oleju z traktora. OSP Trzciana, pod dowództwem naczelnika Janusza Szczura i załoga podnośnika z PSP w Bochni (mł. ogniomistrz Mieczysław Dudek i strażak Kamil Kasprzyk) zajęli się ewakuacją uczniów ze szkoły i zabezpieczeniem terenu.

Gminne ćwiczenia strażackie 2006. Gminne ćwiczenia strażackie 2006.
OSP Trzciana wyjeżdża do akcji. Niezbędny sprzęt zgromadzono w Rdzawie.
Gminne ćwiczenia strażackie 2006. Gminne ćwiczenia strażackie 2006.
Komendant Gminny Stanisław Piacecki zameldował Wójtowi
Józefowi Nowakowi gotowość do ćwiczeń.
Potem dokładnie przedstawił strażakom cel ćwiczeń
oraz wyznaczył zadania dla poszczególnych pododdziałów.
Gminne ćwiczenia strażackie 2006. Gminne ćwiczenia strażackie 2006.
Komendant Piasecki podczas rozpoznawania sytuacji w Kamionnej. OSP Trzciana przygotowała teren do przeprowadzenia ewakuacji uczniów.
Gminne ćwiczenia strażackie 2006. Gminne ćwiczenia strażackie 2006.
OSP Łąkta Dolna zlikwidowała skutki wypadku drogowego. OSP Leszczyna gasiła pożar.
Gminne ćwiczenia strażackie 2006. Gminne ćwiczenia strażackie 2006.
OSP Trzciana o załogą z PSP w Bochni ewakuowała uczniów. Wykorzystano w tym celu podnośnik.
Gminne ćwiczenia strażackie 2006. Gminne ćwiczenia strażackie 2006.
Podsumowanie ćwiczeń. Strażacka kuchnia polowa serwowała grochówkę.

     Wszystko poszło sprawnie i zakończyło się szczęśliwie. Po godzinie prowadzenia akcji Komendant Gminny Stanisław Piasecki mógł zarządzić koniec akcji. Nie zawiódł sprzęt, bardzo dobrze spisali się ochotnicy, dobrze ułożyła się współpraca jednostek OSP i PSP w Bochni.
      Na szczęście były to tylko doroczne ćwiczenia zgrywające zarządzone przez Wójt Gminy Trzciana Józefa Nowaka. Na zbiórce podsumowującej ćwiczenia podziękował on wszystkich strażakom biorącym udział w ćwiczeniach i wysoko ocenił ich działania. Grochówka z polowej kuchni, którą następnie zaserwowano strażakom, smakowała w tym dniu wyśmienicie.

wstecz