OTWARCIE GMINNEGO CENTRUM REKREACJI, TURYSTYKI I SPORTU

Otwarcie GCRTiS. Otwarcie GCRTiS.
Wstęgę jako pierwszy przecinał radny Franciszek Zatorski. Wstęgę przecinała także pani B. Szumańska.

    Podczas plenerowej imprezy "Pożegnanie Lata 2006", odbytej w dniu 16 września 2006 roku w Rdzawie, miało miejsce poświęcenie i uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Rekreacji, Turystyki i Sportu. Prowadzeniem tej nowej gminnej instytucji zajmie się Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rdzawa. To właśnie ono starało się o uruchomienie tego Centrum. Po rozbudowie i modernizacji szkoły, na jej parterze i w dobudowanym zapleczu kuchenno - stołówkowym można przyjąć jednocześnie 30 osób. Do ich dyspozycji będzie 6 pokoików z łazienkami, mała świetlica, kuchnia, stołówka, a także kompleks sportowy położony w pobliżu obiektu, na który składają się; pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej oraz małe, wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, kort tenisowy). W pobliżu znajduje się także piękna, naturalne kąpielisko na tzw. Skałkach. Jeśli uda się zdobyć środki to wzdłuż drogi do Kamionnej powstanie niewielki zalew o powierzchni około 1 ha. Juz teraz wytyczany jest szlak turystyczny na Kamionną, który połączy teren Gminy Trzciana z niebieskim szlakiem turystycznym prowadzącym z Bochni, przez Rozdziele, szczyt Kamionnej do Tymbarku.
    Obiekt pobłogosławił ksiądz proboszcz z Kierlikówki Marek Wachowicz, a przecięcia wstęgi dokonali: radny z Rdzawy Franciszek Zatorski, Przewodniczący Rady Gminy w Trzcianie Ryszard Śliwa oraz dyrektorka szkoły Barbara Szumańska. - Inwestycję sfinansowaliśmy z dwóch źródeł: z Sektorowego Programu Operacyjnego "Rozwój Obszarów Wiejskich" (422 tys. zł) i środków własnych gminy (240 tys. zł). - Dzisiaj zakończyliśmy budowlaną część przedsięwzięcia. Musimy jeszcze znaleźć pieniądze na wyposażenie kuchni, pokojów oraz wykonanie elewacji obiektu. Mamy nadzieję, że pierwszych gości przyjmiemy już w czasie ferii zimowych - poinformował Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak.
    Pani Barbara Szumańska - dyrektorka rdzawskiej szkoły, która do czasu zatrudnienia administratora Centrum pełni rolę gospodarza tego obiektu, uważa, że jest to bardzo duża szansa na rozwój Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rdzawa. - Obiekt stwarza możliwości rozwoju działalności Stowarzyszenia i szansę na zdobywanie środków tak potrzebnych na prowadzenie szkoły, co jest głównym zadaniem organizacji. Wymaga jednak dużego zaangażowania i w przyszłości zatrudnienia pracownika, który będzie prowadził Centrum i zabiegał o zapełnienie obiektu gośćmi. Mogą to być np. zielone szkoły. My także mamy nadzieję, że pierwszych gości będziemy już mieć na początku przyszłego roku - informuje dyrektorka szkoły i jednocześnie działaczka Stowarzyszenia.

Otwarcie GCRTiS. Otwarcie GCRTiS.
Obiekt pobłogosławił ks. proboszcz Marek Wachowicz.
gcr08.jpg (9545 bytes) gcr08.jpg (9545 bytes)
Kuchnia Centrum. Jadalnia.
gcr08.jpg (9545 bytes) gcr08.jpg (9545 bytes)
Jeden z pokoików. Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości.

wstecz