W 67. ROCZNICĘ ŚMIERCI PODCHORĄŻEGO ŁUKASIEWICZA

Uroczystość pod obeliskiem Michała Łukasiewicza.

    5 września 2006 roku, dokładnie w 67. rocznicę śmierci Michała Łukasiewicza - żołnierza10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, który zginął 5 września 1939 roku na terenie Trzciany, osłaniając odwrót swojego oddziału, pod obeliskiem Jemu poświęconym znajdującym się w dolnej kwaterze cmentarza wojennego w Trzcianie, zebrały się delegacje uczniów trzciańskiej szkoły podstawowej i tutejszego gimnazjum, którym towarzyszyli dyrektorzy szkół mgr Anna Bielak i Andrzej Kącki. Władze gminy reprezentował Wójt Józef Nowak. Uroczystość złożenia kwiatów poprowadził mgr Andrzej Kącki.
   Przypomniał, że kamienny obelisk z metalową tablicą postawiony został   w 1975 roku z inicjatywy uczniów i dyrekcji Szkoły Podstawowej w Trzcianie (dyrektorem był wtedy pan Józef Korta). Na tablicy wyryto następujące słowa: "Tu spoczywa podch. Łukasiewicz, który poległ w walce o polską ziemię z hitlerowskim najeźdźcą w dniu 5 IX 1939 r. Cześć i chwała bohaterom Września. Młodzież Szkoły Podstawowej w Trzcianie w 30-lecie PRL". W książce pt. "Pomniki Pamięci Narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego", wydanej w 1984 roku można nieco więcej dowiedzieć się o Michale Łukasiewiczu i okolicznościach jego śmierci. 5 września 1939 roku na teren Gminy Trzciana, od strony Łapanowa wkraczały oddziały hitlerowskie. W zachodniej części Trzciany (Libichowej) doszło potyczki pomiędzy osłaniającymi odwrót żołnierzami 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej (wchodzącej w skład Armii "Kraków" gen. Szyllinga), a atakującymi oddziałami niemieckimi. Podchorąży Michał Łukasiewicz, widząc beznadziejność walki o utrzymanie pozycji, wobec liczebnej przewagi wroga i grożącego okrążenia, polecił drużynie wycofać się, a sam ranny osłaniał odskok żołnierzy ogniem karabinu maszynowego. Ostatnim nabojem pozbawił się życia - piszą autorzy książki.

Uroczystość pod obeliskiem Michała Łukasiewicza. Uroczystość pod obeliskiem Michała Łukasiewicza.

   Na grobowcu polskiego żołnierza złożono wiązanki kwiatów i minuta ciszy uczczono pamięć nie tylko tego żołnierza polskiego, ale wszystkich, którzy polegli na frontach II wojny światowej. Są wśród nich także ówcześni mieszkańcy gminy Trzciana. Pan Andrzej Kącki odczytał nazwiska tych żołnierzy frontowych, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę w latach 19139 - 1945. Są to: Stokłosa Leon (syn Franciszka i Marii. Ur. 17.10.1913 r. Zam. Leszczyna -  żołnierz 16 Pułku Piechoty z Tarnowa, strzelec. Zginął w walce koło Biłgoraja), Król Piotr (syn Jakuba i Marii. Ur. 4.01.1913 r. Zam. Rdzawa - żołnierz frontowy, zginął 11.09.1939 r. koło Krakowa), Sroka Władysław (syn Franciszka i Katarzyny. Ur. 1.12.1913 r. Zam. Kierlikówka. Kapral 5 Pułku Artylerii Lekkiej z Krakowa. Zginął 17.09.1939 r. koło Sądowej Wiśni), Kubacki Stefan (syn Józefa i Katarzyny. Ur. 19.09.1919 r. Zam. Kamionna. Żołnierz frontowy 16 Pułku Piechoty z Tarnowa. Zginął na moście w Tarnowie, podczas wysadzenia mostu przez Niemców w dniu 9.09.1939 r.), Piechnik Franciszek (syn Stanisława i Marii. Ur. 9.07.1913 r. w Rybiu Nowym, zam. w Kierlikówce. Żołnierz frontowy 8 Pułku Ułanów z Krakowa - Rakowic. Zginął 9.09.1939 r. koło Krakowa), Cempura Paweł (Ur. 7.06.1914 r. Zam. Łąkta Dolna. Żołnierz frontowy 16 Pułku Piechoty z Tarnowa. Dostał się do niewoli, z obozu jenieckiego już nie powrócił), Stokłosa Grzegorz (syn Michała. ur. 19.07.1916 r. Zam. Trzciana. Żołnierz frontowy 16 Pułku Piechoty z Tarnowa. Zginął 23.09.1939 r. w walkach nad Sanem), Gierek Jakub (syn Jana i Małgorzaty. Ur. 7.07.1909 r. Zam. Trzciana 275. Żołnierz frontowy. Zginął 9.09.1939 r. koło Sądowej Wiśni), Cieśla Michał (syn Jana i Barbary. Ur. 19.09.1908 r. Zam. Leszczyna. Żołnierz frontowy, kapral rezerwy 16 Pułku Piechoty z Tarnowa. Zginął 7.09.1939 r. w Rabce), Łyduch Jan (syn Stanisława. Ur. 7.12.1916 r. Zam. Trzciana. Żołnierz frontowy 5 Pułku Strzelców Konnych z Dębicy. Zginął 4.09.1939 r. pod Biłgorajem), Jarotek Józef (syn Jana. Ur. 6.02.1913 r. Zam. Trzciana. Żołnierz frontowy 19 Pułku Piechoty z Lwowa. Zginął 17.09.1939 r. koło Biłgoraja), Cempura Stefan (syn Antoniego i Anny. Ur. 26.05.1916 r. Zam. Trzciana. Ciężko ranny w walce, został przewieziony do szpitala w Krakowie, gdzie zmarł 11.11.1939 r.), Jachymczak Zygmunt (Ur. 17.12.1914 r. Zam. Łąkta Dolna. Żołnierz frontowy 16 Pułku Piechoty z Tarnowa. Zginął 23.09.1939 r. w walce koło Jordanowa), Stokłosa Grzegorz (Ur. w 1913 r. Zam. Trzciana (Glinik). W 1939 r. wyruszył na wojnę i nie powrócił), Ujejski Józef (syn Wojciecha i Wiktorii. Ur. 7.05.1916 r. w Zbydniowiu, zam. w Ujeździe. Żołnierz frontowy Dywizji Strzelców Karpackich. Zaginął bez wieści na froncie), Cichoń Walenty (syn Ludwika. Ur. 5.01.1913 r. w Tarnowie, zam. w Kamionnej. Zginął 17.07.1943 r. pod Monte Cassino), Rosiek Władysław (Ur. 3.02.1913 r. Zam. Trzciana. Są dwie wersje jego śmierci. 1. Zginął jako żołnierz frontowy we wrzesniu 1939 r. koło Sądowej Wiśni. 2. Sekuła Stanisław z Trzciany zeznał, że Władysław Rosiek przedostał się na Zachód, tam walczył w jednostce czołgowej i zginął w 1944 r. na terenie Belgii), Mrugacz Jan (syn Mikołaja. Ur. 19.11.1907 r. Zam.w Kierlikówce. Zginął jako żołnierz frontowy 9 marca 1945 r. na terenie Francji), Furtak Stanisław (syn Józefa. Ur. 21.10.1094 r. Zam. w Kamionnej. Ułan 8 Pułku Kawalerii w Krakowie - Rakowicach. Walczył potem na froncie zachodnim, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej. Tam został 7.04.1945 r. został przez Niemców otruty).                                          

Uroczystość pod obeliskiem Michała Łukasiewicza. Uroczystość pod obeliskiem Michała Łukasiewicza.

    Ofiara krwi żołnierzy z terenu obecnej Gminy Trzciana była więc duża. Niestety pamięć o nich powoli gaśnie. Dlatego uczniowie trzciańskich szkół, którzy opiekują się cmentarzem wojennym i ich nauczyciele proszą osoby mogące cokolwiek więcej, niż napisano powyżej, powiedzieć o "trzciańskich" bohaterach wojennych, proszone są o kontakt telefoniczny lub listowy z Publicznym Gimnazjum (tel. 014 6136011, 32-733 Trzciana) lub autorem serwisu. Zamierzeniem nauczycieli i uczniów jest bowiem wykonanie Księgi Pamięci i przypomnienie sylwetek osób, które zginęły lub zostały zamordowane podczas II wojny światowej. To nie tylko żołnierze frontowi, ale także członkowie ruchu oporu oraz osoby cywilne.
   O zachowanie tej pamięci prosił także Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak, który zaapelował do uczniów o otoczenie opieką miejsc pamięci narodowej.

wstecz