ROK SZKOLNY 2006/2007 ROZPOCZĘTY

 Inauguracja roku szkolnego 2006/2007. Inauguracja roku szkolnego 2006/2007.
Inauguracja roku szkolnego 2006/2007. Inauguracja roku szkolnego 2006/2007.

     Dość nietypowo, bo dopiero 4 września, rozpoczął się nowy rok szkolny 2006/2007. W całym kraju naukę rozpoczęło 5,7 miliona uczniów. Będzie ich uczyć i wychowywać  404 tysiące nauczycieli oraz 240 tysięcy pedagogów i psychologów szkolnych.
     Uczniowie, ich nauczyciele i rodzice zainaugurowali go udziałem w mszach świętych, odprawionych we wszystkich kościołach parafialnych. W trzciańskim kościele parafialnym spotkali się uczniowie szkół podstawowych z Łąkty Dolnej i Trzciany   oraz tutejsi gimnazjaliści. Mszę świętą, będącą podziękowaniem za szczęśliwe przeżycie wakacji i jednocześnie prośbą o Boże Błogosławieństwo na nowy rok szkolny, odprawił ksiądz proboszcz Władysław Midura. Kazanie wygłosił niedawno przybyły do parafii ksiądz katecheta Iwan Cabaj.

  

Inauguracja roku szkolnego 2006/2007. Inauguracja roku szkolnego 2006/2007.

     Potem, już w szkołach  odbyły się uroczyste akademie, podczas których uczczono 67. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie uczestniczył Wójt Gminy Józef Nowak, który wręczył akt powołania mgr Andrzeja Kąckiego na stanowisko dyrektora tej szkoły, którą to funkcję sprawował będzie przynajmniej pięć najbliższych lat. Przemawiając do młodzieży Wójt poinformował, że przekazanie do użytku nowego obiektu sali gimnastycznej wraz z zapleczem odbędzie się na przełomie listopada i grudnia br.
     Dyrektor szkoły odczytał list od Ministra Edukacji Narodowej Romana Giertycha, w którym napisał
m. in. takie słowa: "Szkoła przecież obok rodziny pełni najważniejszą rolę w wychowywaniu i kształtowaniu postaw młodych Polaków. Młodzież i dzieci są przyszłością Narodu, są tą przyszłością właśnie w oparciu o rodzinę i szkołę. Uzdrowienie polskiej szkoły chcemy rozpocząć od wprowadzenia do Karty Nauczyciela zapisu o podniesieniu prestiżu zawodu nauczyciela poprzez nadanie mu statusu funkcjonariusza publicznego. Kolejnym ważnym zadaniem jest wzmocnienie roli szkoły w zakresie programu wychowania patriotycznego. Jestem przekonany, że gruntowniejsze poznanie naszej historii i jakże bogatego dorobku kulturowego Polski będzie kształtowało postawę patriotyczną młodzieży, jak i ułatwi jej podejmowanie śmiałych i mądrych decyzji w przyszłości. Ministerstwo Edukacji Narodowej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będzie nadzorowało przygotowanie nowych podręczników do nauki historii oraz do nauki języka polskiego. Będziemy też realizować narodowy program wyjazdów młodzieży do miejsc historycznych i miejsc pamięci narodowej. Szkoła musi być także miejscem bezpiecznym. Dlatego dla bezpieczeństwa naszych dzieci chcemy wprowadzać program monitorowania wejść na teren szkoły. W szkolnych komputerach będą instalowane programy zabezpieczające przed szkodliwymi treściami w Internecie. Zachęcamy też dyrektorów do wprowadzania jednolitego stroju dla uczniów. Mundurki szkolne nie tylko zwiększą bezpieczeństwo w szkołach i wprowadzą ład w ubiorze, ale jesteśmy pewni, że staną się piękną tradycją i dumą każdej szkoły. Kolejną inicjatywą, jaką podjęliśmy, jest przywrócenie gabinetów lekarskich w szkołach, aby dzieci zostały objęte profilaktyką medyczną. Trwają już prace nad tym projektem w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia. /.../ Mogę dziś Państwa zapewnić, że polska szkoła zmieni się na lepsze. Wiem, że polscy nauczyciele to wspaniali pedagodzy, którzy zasługują na docenienie, a nie stwarzanie im biurokratycznych barier. Dlatego już w niedługim czasie zostaną zniesione uciążliwe procedury tzw. oceny wewnętrznej. W tej sprawie w ciągu najbliższych tygodni zostanie wydane stosowne rozporządzenie". List zakończył życzeniami dobrego, pracowitego i owocnego roku szkolnego.
    Dyrektor szkoły przedstawił uczniom ich wychowawców oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Po uroczystości uczniowie udali się do swoich klas, gdzie odbyli
pierwsze spotkania z wychowawcami.
    Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego nie była pierwszym dniem pracy dla nauczycieli. Kilka dni wcześnie przeprowadzili egzaminy klasyfikacyjne i odbyli rady pedagogiczne, podczas których rozplanowano nowy rok szkolny, ustalając m. in. przydział zajęć, plan wycieczek i imprez. Zapoznano się także z nowościami, które dotyczą m. in. zasad oceniania i klasyfikowania.

Inauguracja roku szkolnego 2006/2007.

Inauguracja roku szkolnego 2006/2007.

    Nauczyciele Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie mogli po raz pierwszy zobaczyć wnętrze nowego budynku szkolnego z dużą salą gimnastyczną, do którego przeniosą się najprawdopodobniej w listopadzie, a więc miesiąc wcześniej niż pierwotnie planowano. Kilka dni wcześniej na podobnej wizji lokalnej byli tu także trzciańscy radni.
   Radość z sali gimnastycznej i nowych pomieszczeń szkolnych, dużych, jasnych sal i korytarzy jest duża. Nowy obiekt - to także poprawa warunków nauki dla uczniów szkoły podstawowej, która w całości mieć będzie teraz swoją siedzibę w starej szkole i nie będzie zajmować niektórych pomieszczeń przedszkola, a będzie korzystać także z nowej sali gimnastycznej i stołówki szkolnej. Bardziej bezpieczne stanie się także wsiadanie i wysiadanie uczniów przywożonych do szkoły. Zlikwidowano prowizorkę i urządzono specjalną, wyasfaltowaną zatokę oraz parking dla samochodów. Pozostaje więc już tylko czekać na oficjalny odbiór inwestycji i uroczyste przekazanie jej do użytku.

Sala. Klasa.

    W okresie wakacji przeprowadzono także remont w drugiej placówce oświatowej - w Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkcie Dolnej, gdzie w zastępczej sali gimnastycznej wymieniono parkiet i założono nową izolację.

wstecz