UCZNIOWIE JAK DAWNIEJ RYCERZE

     Ceremonia ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej wywodzi się ze średniowiecznej tradycji rycerskiej. Młody człowiek, który miał wejść w grono rycerskiej braci, musiał przejść pewne egzaminy, wykazać się męstwem, umiejętnością władania bronią i dopiero później, podczas uroczystej ceremonii składał ślubowanie na wierność swojemu królowi i był następnie pasowany na rycerza, a podczas tej uroczystości otrzymywał rycerski pas, zbroję i miecz. Zmieniły się czasy, zmienili ludzie, ale echa dawnej tradycji pozostały do dziś. Rolę księcia lub króla odgrywa dziś dyrektor szkoły, a "giermkami", którzy mają być pasowani, są uczniowie klas pierwszych wszystkich typów szkół.

PSP W KIERLIKÓWCE

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Kierlikówce. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Kierlikówce.

    11 października 2006 r. do uroczystego przyjęcia w poczet uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce przystąpiło 12 kandydatów z kl. I.: Dominik Anielski, Jakub Anielski, Kacper Błasiński, Agata Dyrek, Kamil Fąfara, Agnieszka Foryś, Kinga Górka, Magdalena Kasztulska, Marzena Kita, Jakub Mrugacz, Adrian Pączek, Adrian Ujejski.
    Zanim pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów, musieli wykazać się różnymi umiejętnościami. Ten pierwszy w życiu egzamin zdawali w obecności swoich Rodziców, Grona Pedagogicznego i całej uczniowskiej gromady. Egzaminującymi byli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (Angelika Furtak z kl. VI. i Maciej Król z kl. V.) Pierwszakom szło całkiem nieźle, ale żeby nikt w tej kwestii nie miał wątpliwości, to refren jednej z piosenek bisowali aż trzy razy.
    Po zakończeniu egzaminu jedna z Mam podsumowała zaprezentowane przez dzieci umiejętności. Należały do nich: znajomość barw narodowych, miejsca zamieszkania, umiejętność podziału wyrazów na sylaby, znajomość zasad ruchu drogowego, znajomość obowiązków dyżurnego, a piosenki w ich wykonaniu będą zapewne miłym akcentem szkolnych uroczystości. Po wysłuchaniu opinii Rodziców Dyrektor Szkoły, Izabela Sroka, ogłosiła wynik egzaminu: ,,Dzieci swoją wiedzą i umiejętnościami wykazały, że są gotowe zostać uczniami tej szkoły".
    Wtedy nastąpiła chwila, na którą pierwszaki oczekiwały z drżeniem serca - pasowanie na ucznia. Rodzice przekazali pani Dyrektor rytualny ołówek pokaźnych rozmiarów jako narzędzie niezbędne do dokonania tegoż obrzędu. Zapewnili też, że dołożą wszelkich starań aby ich pociechy były dumą tej szkoły.

Pasowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Kierlikówce. Pasowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Kierlikówce.
Pasowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Kierlikówce. Pasowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Kierlikówce.

    Pełnoprawni już pierwszoklasiści podziękowali wszystkim obecnym za włączenie ich do grona szkolnego bractwa piosenką - obietnicą ,,Marsz pierwszoklasisty". Akt pasowania nie ominął też wychowawczyni klasy pierwszej - Krystyny Dyląg.
    Na koniec były prezenty. Uczniowie otrzymali legitymacje szkolne, książeczki SKO oraz zakładki do książek od klasy drugiej. Zaś Rodzice słodyczami i kolorowymi bajeczkami osłodzili im zakończenie beztroskiego dzieciństwa i przyjęcie szkolnych obowiązków.

Pasowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Kierlikówce. Pasowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Kierlikówce.

   Życzymy całej dwunastce czarodziejskich kredek, które wyczarują im krainę dobroci i przyjaźni, nożyczek, co same będą wycinać koguciki, baloniki...., długopisów, co błędów nie robią i kartki nie drapią, miłych imprez, zabaw szkolnych, wesołości moc!

Tekst: Krystyna Dyląg. Foto: B. Grabowska

PSP W ŁĄKCIE DOLNEJ

    17 października 2006 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkcie Dolnej odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Jedenastu pierwszoklasistów, w obecności dyrektorki szkoły mgr Stanisławy Gąsiorek, rodziców, nauczycieli, starszych koleżanek i kolegów, musiało najpierw poradzić sobie z kilkoma zadaniami, związanymi m. in. ze znajomością liter, zasad ruchu drogowego itp. Dopiero potem mogli złożyć uroczyste ślubowanie na flagę państwową. Chwilę potem cała jedenastka została przez panią dyrektor pasowana wielkim ołówkiem przewiązanym biało - czerwoną kokardą na pełnoprawnych uczniów tej szkoły. Na dowód przynależności do społeczności szkolnej uczniowie otrzymali legitymacje, a na pamiątkę tej uroczystości piękne dyplomy. Do upamiętnienia tego wydarzenia włączyła się także Rada Rodziców, która przekazała pierwszoklasistom upominki, przydatne w nauce szkolnej. Na znak radości z powodu przyjęcia młodszych kolegów do społeczności szkolnej starsi koledzy przypięli każdemu pierwszoklasiście duże, żółte i uśmiechnięte, papierowe słoneczko.

Uroczystość słubowania i pasowania pierwszoklasistów w Łąkcie Dolnej. Uroczystość słubowania i pasowania pierwszoklasistów w Łąkcie Dolnej.
Uroczystość słubowania i pasowania pierwszoklasistów w Łąkcie Dolnej. Uroczystość słubowania i pasowania pierwszoklasistów w Łąkcie Dolnej.
Uroczystość słubowania i pasowania pierwszoklasistów w Łąkcie Dolnej. Uroczystość słubowania i pasowania pierwszoklasistów w Łąkcie Dolnej.
Uroczystość słubowania i pasowania pierwszoklasistów w Łąkcie Dolnej. Uroczystość słubowania i pasowania pierwszoklasistów w Łąkcie Dolnej.
Uroczystość słubowania i pasowania pierwszoklasistów w Łąkcie Dolnej. Uroczystość słubowania i pasowania pierwszoklasistów w Łąkcie Dolnej.

    Wychowawczynią klasy pierwszej jest mgr Maria Pijanowska. Pod jej pedagogiczna opieka jest 11 uczniów: Monika Rosiek, Andżelika Mróz, Iwona Mucha, Rafał Zym, Kamil Kukla, Karol Kuśnierz, Kinga Pająk, Magdalena Waligóra, Paweł Kukla, Kamil Zatorski, Marcin Piórecki.

wstecz