PAMIĘTALI O PAPIEŻU - POLAKU

Szkolna akademia w Kamionnej.

    Społeczności szkolne i parafialne z terenu Gminy Trzciana nie zapomniały o przypadającej w październiku br. 28 rocznicy powołania na tron papieski Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II oraz obchodzonym już po raz szósty Dniu Papieskim, który w tym roku przebiegał pod hasłem "Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia". W szkołach odbyły się uroczyste akademie, a w kościołach, przy których zbierano datki na rzecz Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", modlono się w intencji beatyfikacji Papieża - Polaka. Uroczystości stały się okazją do przypomnienia życia i dokonań Wielkiego Polaka oraz głoszonych przez niego nauk. Przypomniano także ulubione piosenki papieża, w tym bardzo znaną "Barkę".

VI. Dzień Papieski w Kamionnej. VI. Dzień Papieski w Kamionnej.
    

      W sali gimnastycznej szkoły w Kamionnej 20 października 2006 roku zebrali się wszyscy uczniowie i nauczyciele. Obecny był także ks. proboszcz z Kamionnej Adam Bajorek. Uczniowie klas od trzeciej do szóstej oraz gimnazjum zaprezentowali zebranym montaż słowno - muzyczny.  We wprowadzeniu do programu wypowiedziano następujące słowa: "Dziś minęłoby 28 lat posługi na Stolicy Piotrowej naszego rodaka, umiłowanego przez wszystkich Polaków papieża Jana Pawła II. Pan Bóg zapragnął go mieć wreszcie u siebie, pozwolił Mu odpocząć na zielonych pastwiskach i 2-go kwietnia 2004 roku zaprosił Go na swą wieczną ucztę do nieba. Ojciec Święty spogląda na nas z góry i pewnie tak samo jak za ziemskiego życia, troszczy się o każde z dzieci bożych, uśmiecha się do nas i widzi, że wciąż jednakowo go kochamy i pamiętamy o nim. W tym szczególnym dniu, nazwanym Dniem Papieskim pragniemy złożyć Mu hołd i oddać cześć przez nasze słowa i piosenki".

VI. Dzień Papieski w Kamionnej. VI. Dzień Papieski w Kamionnej.
VI. Dzień Papieski w Kamionnej. VI. Dzień Papieski w Kamionnej.

    Cały program, przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pań nauczycielek: Lidię Mucha i Halinę Kowalczyk, trwał prawie godzinę. Po jego zakończeniu głos zabrał ks. proboszcz Adam Bajorek. Zwracając się do zebranych powiedział, że cała ta uroczystość jest małą kroplą, która tak samo smakuje jak cała studnia wody. Czczenie pamięci Jana Pawła II jest drogą do źródła - czyli naszego Pana - powiedział do zgromadzonych uczestników uroczystości.
    Głos zabrała również pani dyrektor szkoły - mgr Anna Kępa. Podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie i przedstawienie wzruszającego programu.

VI. Dzień Papieski w Kamionnej. VI. Dzień Papieski w Kamionnej.

    Ten sam program był prezentowany również uczestnikom wieczornego nabożeństwa, które w niedzielę, 22 października, odbyło się w kościele w Kamionnej.

wstecz