WIELKIE FOTOGRAFOWANIE STRAŻAKÓW

Strażacy OSP Ujazd w drodze pod kapliczkę.  Strażacy OSP na przykościelnym parkingu.
Strażacy OSP Ujazd w drodze pod kapliczkę. Strażacy OSP na przykościelnym parkingu.

   Przez kilka kolejnych niedziel października mieszkańcy wszystkich wsi Gminy Trzciana mogli widzieć galowo umundurowanych strażaków z ich jednostek zbierających się przy remizach, a potem wędrujących w różne miejsca na terenie wiosek - pod kapliczki, szkoły, zakłady pracy, pomniki.
     Dziś wyjaśniamy zagadkę wielkiego fotografowania strażaków. W 85 rocznicę powstania zorganizowanego ruchu strażackiego powstaje książka o strażakach - ochotnikach powiatu bocheńskiego. To pionierskie opracowanie monografii wszystkich jednostek, a także działających przy nich strażackich orkiestr dętych. Obecnie na terenie powiatu bocheńskiego jest zarejestrowanych 68 ochotniczych straży pożarnych i 10 strażackich orkiestr dętych. Każda jednostka i każda orkiestra znajdzie w książce swój rozdział. Każda też została sfotografowana. W książce opublikowane zostaną także aktualne składy osobowe wszystkich jednostek oraz składy ich władz statutowych. Pojawią się nazwiska założycieli i osób szczególnie dla każdej jednostki zasłużonych. Zaprezentowany zostanie dorobek i obecne wyposażenie. Dodatkowo będą także rozdziały prezentujące każdą gminę powiatu i dwa miasta: Bochnię i Nowy Wiśnicz.        
     Książka zostanie wydana przez Prowincjonalną Oficynę Wydawniczą w Bochni jeszcze w tym roku. Na pewno będzie to unikatowe wydawnictwo. Jeśli dodamy, że to dopiero druga w długiej już historii strażackiego ruchu pozycja wydawnicza prezentująca straże, to tym bardziej powinniśmy docenić pracę zespołu redakcyjnego tej książki. Pierwszym i jedynym książkowym wydawnictwem z tej tematyki była
"Księga Pamiątkowa na Jubileusz 60-lecia Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej Królewsko - Górniczego Miasta Bochni" autorstwa Stanisława Czyżewicza, wydana drukiem w 1930 roku. Natomiast pierwszą próba ujęcia biograficznego ochotniczego ruchu strażackiego w reaktywowanym powiecie bocheńskim była praca magisterska "Ruch strażacki w powiecie bocheńskim", napisana w 2002 roku przez studentkę Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie Bogumiłę Paprota. Promotorem pracy był prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński.
     Należy dodać, że wydawnictwo Prowincjonalnej Oficyny Wydawniczej, jest współfinansowane przez wszystkie gminy powiatu bocheńskiego.
    Zapraszamy do małej galerii fotografii strażaków z ochotniczych straży pożarnych Gminy Trzciana.

Strażacka Orkiestra Dęta OSP w Leszczynie. Strażacy OSP Kamionna przed remizą.
Strażacka Orkiestra Dęta OSP w Leszczynie. Strażacy OSP Kamionna przed remizą.
Strażacy OSP Kierlikówka przed zabytkową kapliczką. Strażacy OSP Leszczyna na cmentarzu wojennym.
Strażacy OSP Kierlikówka przed zabytkową kapliczką. Strażacy OSP Leszczyna na cmentarzu wojennym.
Strażacy OSP Łąkta Dolna przed szkołą. Strażacy OSP Rdzawa przez zabytkową figurą.
Strażacy OSP Łąkta Dolna przed szkołą. Strażacy OSP Rdzawa przez zabytkową figurą.
Strażacy OSP Trzciana przed kościołem parafialnym. Strażacy OSP Ujazd przy źródełku Św. Kingi.
Strażacy OSP Trzciana przed kościołem parafialnym. Strażacy OSP Ujazd przy źródełku Św. Kingi.

    O pojawieniu się wspomnianego wydawnictwa na rynku poinformujemy. Wypada mieć nadzieję, że książka dotrze do domu każdego strażaka i wszystkich bibliotek oraz szkół na terenie gminy.

wstecz