W TROSCE O ZDROWIE I TRZEŹWY UMYSŁ

    W 2006 roku w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" uczestniczy 891 samorządów w całej Polsce. Jest wśród nich także samorząd Gminy Trzciana. Akcji patronują Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Sportu. Projekt został przygotowany przy współpracy amerykańskich organizacji: SADD - Students Against Destructive Decisions (Uczniowie Przeciwko Destruktywnym Decyzjom), MADD - Mothers Against Drunk Driving (Matki przeciwko Pijaństwu na Drogach), Positive Coaching Alliance (Liga Pozytywnych Trenerów). Główny cel profilaktyczny realizowany jest przez inicjowanie działań w trzech kierunkach stanowiących jednocześnie szczegółowe cele kampanii: promowanie zachowań prospołecznych i prozdrowotnych, przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu, narkotyków oraz stosowania przemocy oraz promocja sportu jako alternatywy wobec patologii.

Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł".

    Przez pół roku, tj. w okresie od 1 lutego do 10 lipca 2006 roku realizowano w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierlikówce projekt profilaktyczno-wychowawczy pod hasłem "W zdrowym ciele, zdrowy duch". Głównym celem akcji było zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży, promocja zdrowia oraz ukazanie zdrowotnych , społecznych, moralnych i ekonomicznych następstw uzależnień. Działania obejmowały dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców Kierlikówki, Ujazdu, Rdzawy.
   - Na lekcjach wychowawczych oraz dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych propagowaliśmy główne hasła projektu. Zorganizowaliśmy piknik antyalkoholowy w Rdzawie, na którym zaprezentowano program poświecony zdrowiu, omówieniu zagrożeń związanych z używaniem alkoholu, nikotyny i narkotyków. Dzieci uczestniczyły w licznych konkursach, zawodach. Dla zwycięzców zakupiono nagrody rzeczowe i słodycze. W czasie realizacji projektu w naszej szkole korzystaliśmy z materiałów opracowanych przez organizatorów ogólnopolskiej akcji profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych i literackich. Zorganizowano i częściowo dofinansowano wycieczki na Wawel, w góry i do kina na film "Opowieści z Narnii".  W czasie ferii zimowych raz w tygodniu udostępniono dzieciom i młodzieży bibliotekę szkolną pracownię komputerową, internet, salę gimnastyczną. Prowadzone były zajęcia koła teatralnego i czytelniczego. W lutym zorganizowano spotkanie z absolwentami naszej szkoły. Cały rok uczestniczymy w kampanii "Cała Polska czyta dzieciom". Prowadzono pogadanki profilaktyczne na spotkaniach z rodzicami. Za pieniądze pozyskane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UG w Trzcianie zakupiono do biblioteki szkolnej książki beletrystyczne oraz popularno-naukowe, kasety video, filmy DVD, programy komputerowe. Wzbogacono bibliotekę o odtwarzacz DVD i MP3. Zakupiono dla działającej przy parafii scholi płyty CD. Na początku wakacji wykoszono boisko szkolne, aby młodzież mogła spędzać wolny czas grając w piłkę. Obserwując zachowanie naszych dzieci z zadowoleniem stwierdzamy, iż nasza praca profilaktyczno-wychowawcza przynosi owoce gdyż nie mamy jak na razie większych problemów, a świadomość niebezpieczeństw związanych z używkami wzrasta z roku na rok - napisała w sprawozdaniu z realizacji projektu jego koordynatorka pani mgr Bożena Grabowska.
     W piątek 6 października 2006 roku, w piękne słoneczne popołudnie odbyła się na przyszkolnych boiskach "MiniOlimpiada", w której wzięli udział uczniowie klasy piątej i szóstej. Zorganizowała ją wraz z klasą piątą mgr Bożena Grabowska. Od początku pomysł turnieju sportowego cieszył się wielkim zainteresowaniem uczniów. Wyznaczone grupy chętnych uczniów zajęły się przygotowaniem boiska, sprzętu sportowego, list uczestników, plakatów. - Imprezę rozpoczęliśmy uroczyście przypomnieniem idei naszych działań, a więc promocji sportu i zdrowego stylu życia. Przypomnieliśmy zasady "fair play" oraz podkreśliliśmy wartość zdrowej, sportowej rywalizacji. Odbyły się mecze piłki nożnej, koszykówki i piłki ręcznej. Indywidualnie dzieci rywalizowały w skoku w dal, rzucie piłeczką palantową oraz biegu na 60 m. Emocji było wiele, zwłaszcza w grach zespołowych. Wygrali oczywiście wszyscy, którzy zdecydowali się na aktywne spędzenie wolnego popołudnia - relacjonuje mgr Bożena Grabowska.

Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł".

   Najlepsze wyniki uzyskali: bieg na 60 m - Kamil Foryś kl. IV, Artur Surma kl. V i Daniel Grabowski kl.VI, rzut piłeczką - Maciej Król kl. V, Jakub Kluba kl.V, Daniel Burkowicz kl. IV, skok w dal - Domink Palonek kl. IV, Maciej Król kl.V, Daniel Grabowski kl. VI. Rezultaty gier zespołowych wynikały głównie z przewagi wzrostowej, ponieważ na życzenie uczniów mecze rozgrywano między młodszymi i starszymi klasami. Dzielnie kibicująca publiczność złożona głównie z najmłodszych postanowiła sprawdzić się w skoku w dal. Najdalej skoczyli: Gabrysia Grabowska, Małgosia Wołowiec i Wojtuś Wołowiec.
    Uroczyste zakończenie i wręczenie dyplomów odbyło się przy dźwiękach gitar, bowiem dziewczęta z parafialnej scholi przygotowały krótki program muzyczny. Zaproszony na tę uroczystość wójt gminy Trzciana pan mgr inż. Józef Nowak pogratulował młodym sportowcom, podkreślił znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej. Nawiązał do współpracy jaką prowadzi SP w Kierlikówce z Komisją Profilaktyki przy UG w Trzcianie. Zapewnił , że w przyszłości Gmina pomoże także dzieciom, które chcą rozwijać swoje zdolności muzyczne.
    Oprócz dyplomów za udział w minimistrzostwach szkoły, pan Wójt wręczył nagrody zdobyte przez uczniów naszej szkoły w ogólnopolskich konkursach w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Laureatami zostali:
- Justyna Łukasik i Patrycja Kłósek w konkursie "Więcej wiem, dobrze wybieram",
- Karolina Kępa oraz Tomasz i Michał Grabowscy w konkursie "Słucham Mistrzów. Dobrze wybieram",
- klasa V i VI w konkursie " Zawsze masz wybór, czyli siedem dobrych pomysłów" .
    Zwycięzcy otrzymali dyplomy, książki, gry planszowe, płyty z wypowiedziami słynnych sportowców. Karolina Kępa otrzymała książkę Roberta Korzeniowskiego "I oto chodzi" z autografem i specjalną dedykacją.

Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł".

    Sport jest głównym środkiem, za pomocą którego kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" stara się odciągać młodych ludzi od zagrożeń i używek. Rozmaite imprezy sportowe są sprawdzonym sposobem na dobrą zabawę połączoną z owocną profilaktyką. Dlatego właśnie gminy i szkoły tak chętnie angażują się w ich organizację. Dobrze więc, że udało się Gminie Trzciana pozyskać środki na zorganizowanie opisanych wyżej przedsięwzięć. Ponieważ "Zachowaj Trzeźwy Umysł" jest akcją cykliczną, wypada mieć nadzieję, że w przyszłości wezmą w niej udział kolejne szkoły. 

Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł".

wstecz