INWESTYCJE MINIONEJ KADENCJI

    Przekazanie 19 grudnia 2006 roku do użytku sali dydaktycznej wraz z zapleczem i salami dydaktycznymi dla Publicznego Gimnazjum w Trzcianie jest okazją do podsumowania dokonań Gminy w dziedzinie realizacji dokonań inwestycyjnych. Sprawozdanie z tej działalności złożył podczas ostatniej sesji Rady Gminy Trzciana w kadencji 2002 - 2006 Wójt Gminy mgr inż. Józef Nowak. Wydatki inwestycyjne i remontowe w całej kadencji wyniosły 11.236 tys. zł. W okresie kadencji pozyskano środki pozabudżetowe na złożone wnioski w ramach SAPARD, SPO ROL, ZPORR, FOGR, środków powodziowych i dotacje /bez subwencji i dotacji celowych/ w wysokości: 2003 r. - 608.000,-; 2004 rok - 747.000,-; 2005 rok - 2.723.400,- i 2006 - 2.187.800,- zł.

Szkoła w Kamionnej. Przydomowa oczyszczalnie ścieków w Kierlikówce. PSP w Łąkcie Dolnej. WDL w Ujeździe.

 Realizacja tych zadań w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

LESZCZYNA:
ROK Zadanie Kwota Uwagi
2003 - Modernizacja WDK 183.440,- Min. Finansów
- dalsza część chodnika 16.675,-
- Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej - schody pod basenem 20.300,-
2004 - chodnik 361.000,- ZDW+B.G. + czyn społ.
2005 - chodnik 530.977,- ZDW +BG, Czyn społ. -  99.758,-
- Z. Sz. P. i G. - nawierzchnia z kostki bruk. 30.000,-
2006 - drogi: Leszczyna - Kalisówka 29.036,-
- Sz.P. - ogrodzenie i boisko 60.000,-
- samochód OSP 25.680,-
- drzwi do remizy OSP 3.000,-
- Z. Sz. P. i G. - ogrodz. boiska sportowego i wykonanie studni 60.000,-
Razem: 1.320.100,-
ŁĄKTA DOLNA:
2003 - drogi do kompleksu pól: Łąkta D. - Strączki, 10.208,-
- drogi do kompleksu pól: Łąkta Dolna - Dudki 19.394,-
- remont dojścia do szkoły 5.000,-
2004 - droga Trzciana - Łąkta D. - Kierlikówka 100.775,- SAPARD
- droga do kompleksu pól Łąkta D. - Burda 80.935,-
- wymiana okien w Sz. Podst. 47.000,-
- remont c.o. / szkoła / 10.800,-
- budowa studni dla szkoły 7.000,-
2005 - droga do kompleksu pól: Łąkta Dolna - Mech, Łąkta Dolna - Nizioł, Łąkta Dolna - Burkowicz 95.658,-
2006 - droga do kompleksu pól Łąkta D. - Konice 140.286,-
- szkoła Łąkta D. - wydatki inwestycyjne 25.000,-
- dokumentacja kanalizacji 120.000,-
- remont sali gimnastycznej / szkoła/ 12.200,-
- zakup podgrzewacza / szkoła / 1.200,-
- środki na c.o./ szkoła/ 25.000,-
- wymiana stolarki w WDL/OSP 10.000,-
RAZEM: 704.700,-
KAMIONNA:
2003 - Budowa szkoły 465.000,- SAPARD
- droga Kamionna - Rzeki 63.558,-
2004 - droga Kamionna - Brzeziny 75.339,- Środki powodziowe
- dokończenie bud. szkoły i elewacja, studnia głębinowa i oczyszczalnia ścieków 87.500,-
2005 - droga Kamionna - Stara Droga 63.733,- Środki powodziowe
- zagrodowe oczyszczalnia ścieków 1.091.033,- 83 x 13.150, w tym mieszkańcy 204.068,-
- budowa studni przy szkole 6.000,-
2006 - drogi: Kamionna - Rola 74.576,- Środki powodziowe
- drogi: Kamionna - Stara Droga 28.588,- Środki powodziowe
- drogi: Kamionna - Rojek 6.215,- Środki powodziowe
- drogi: Kamionna - Góralówka 21.130,- Środki powodziowe
- remiza OSP 10.000,- Środki powodziowe
- niwelacja terenu pod boisko 6.000,- Środki powodziowe
RAZEM: 1.959.200,-
KIERLIKÓWKA:
2003 - droga gminna 655 mb 178.817,- 103.840,-/SAPARD/
- remont inst.. c.o. i chodnik przy szkole 15.250,-
2004 - droga gm. Kierlikówka - Orzechówka 905 mb 145.753,- 102.000,-/SAPARD/
- droga Trzciana - Kierlikówka 1180 mb

190.775,-

133.000,- /SAPARD/
- remont świetlicy i remizy
2005 - zagrodowe oczyszczalnie ścieków 236.700,- 18x13.150,-
- nawierzchnia asfaltowa boiska szkolnego
2006 - droga Kierlikówka - Lutry 31.074,-
RAZEM: 798.600,-
RDZAWA:
2004 - boisko sportowe 77.285,- SAPARD
2005 - zagrodowe oczyszczalnie ścieków 92.014,- 7x13.150,- /SAPARD/
2006 - droga Rdzawa - Brzeziny 32.398,- Środki powodziowe
- Gminne Centrum Rekreacji i Sportu 676.507,- EFOiGW
- remont remizy OSP 15.000,-
RAZEM: 923.800,-
TRZCIANA:
2003 - Budowa kanalizacji sanitarnej 180.792,- SAPARD
- dofinansowanie samochodu OSP 37.900,-
- zakup działki pod oczyszczalnię ścieków 16.000,-

- dotacja dla Gm. Zakładu Opieki Zdrowotnej

42.116,-
- droga Trzciana - Pachówka 52.078,-

- centrum Trzciany

79.000,-
- drogi: Trzciana - Zarzecze 37.468,-
- drogi: Trzciana - Matras 22.865,-
- Gimnazjum / wydatki remontowe/: kostka przy szkole 4.000,-
- Gimnazjum / wydatki remontowe/: wymiana okien 18.500,-
- Gimnazjum / wydatki remontowe/: montaż pompy 1.000,-
- Gimnazjum / wydatki remontowe/: studnia głębinowa

8.200,-

- Zespół Szkoły i Przedszkola: chodniki 6.200,-
- Zespół Szkoły i Przedszkola: remont ogrodzenia 15.000,-
- Zespół Szkoły i Przedszkola: zakup ksero

4.400,-

- Zespół Szkoły i Przedszkola: zakup patelni elektrycznej 4.200,-
2004 - mapa do celów projektowych kanalizacji 23.180,-
- Gminne Centrum Informacji 52.500,- 29.500,- Urz. Marsz.
- droga gm. Trzciana - Łąkta Dolna - Kierlikówka 90.775,- SAPARD

- Zespół Szkoły i Przedszkola:   montaż pompy

2.200,-
2005 - drogi: Trzciana - Zyznówka - 905 mb 198.060,
- drogi: Trzciana - Kaja - 300 mb 25.799,- Środki powodziowe
- drogi: Trzciana - Rybka - 320 mb 27.519,-
- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum 1.683.853,- ZPORR
- Zespół Szkoły i Przedszkola: budowa studni 7.000,-
- Zespół Szkoły i Przedszkola: montaż pompy 4.500,-
- Zespół Szkoły i Przedszkola: montaż podgrzewacza 2.300,-
- Zespół Szkoły i Przedszkola: montaż pochłaniacza 3.500,-
2006 - wodociąg gminny - projekt 100.000,-

- droga: Trzciana - Zarzecze

32.398,-
- droga: Trzciana - Krupa 12.430,-
- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum 2.335.410,-
- modernizacja budynku UG 69.868,-
- zatoki autobusowe 61.000,-
- dotacja dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 9.000,-
- dotacja dla Kościoła w Trzcianie 10.000,-

- Zespół Szkoły i Przedszkola: montaż filtra do uzdatniania wody

6.000,-
RAZEM: 5.373.600,-
UJAZD:
2004 - chodnik 114.881,- czyn społ. - 74.881,-
2005 - zagrodowe oczyszczalnie ścieków 13.150,-
2006 - droga Ujazd - Biros 28.059,-
RAZEM: 156.090,-
Sala gimnastyczna i boisko w Leszczynie.  Chodnik w Leszczynie. Wielofunkcyjne boisko w Rdzawie. Gimnazjum w Trzcianie.

wstecz