KSIĄŻKA O STRAŻAKACH - OCHOTNIKACH

Okładka książki.

    Nakładem Prowincjonalnej Oficyny Wydawniczej z Bochni - Proszówek ukazała się w połowie grudnia 2006 roku książka pt. " Ochotnicy ziemi bocheńskiej". To druga, po "Parafiach ziemi bocheńskiej" pozycja z serii wydawniczej "Biblioteka Ziemi Bocheńskiej". Bogato ilustrowana aktualnymi i archiwalnymi fotografiami książka wydana została pod patronatem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bochni Ludwika Węgrzyna oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni mł. bryg. Krzysztofa Kokoszki. Teksty napisało kilku autorów, w tym Tadeusz Olszewski, który opisał historię i dzień dzisiejszy ochotniczych straży pożarnych, działających na terenie Gminy Trzciana. Jego autorstwa są także fotografie przedstawiające strażaków z poszczególnych jednostek. Każdy rozdział książki otwiera prezentacja atrakcji i dorobku poszczególnych miast i gmin powiatu bocheńskiego.

   Dodatkowo w książce przedstawiono wszystkie strażackie orkiestry dęte z terenu powiatu, w tym Orkiestrę Dętą OSP w Leszczynie, jak również Państwową Straż Pożarną w Bochni. Znalazł się także praktyczny poradnik "Strażacy radzą".
    Książka ma szansę stać się przebojem rynku wydawniczego. Jest bowiem, chyba po raz pierwszy wydanym kompendium wiedzy o strażach pożarnych powiatu bocheńskiego. Zainteresowani znajdą tu historię jednostek, nazwiska założycieli i aktualnie działających strażaków, nazwiska członków władz statutowych organizacji, które obecnie są stowarzyszeniami. Czytając teksty możemy przekonać się jak wielki postęp techniczny dokonał się w wyposażeniu jednostek oraz jak bardzo poprawiły się warunki działania strażaków ochotników oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
"Dziś na terenie powiatu bocheńskiego funkcjonuje blisko 70 jednostek. Różny jest ich status, forma organizacyjna, wyposażenie w sprzęt, ale jedno pozostaje niezmienne: członkowie straży są gotowi w każdej chwili ryzykując swoje zdrowie, a nawet życie, przeznaczając swój zawodowy i rodzinny czas, by ratować i pomagać innym w sytuacjach tragicznych, kryzysowych... Strażacy angażują się w życie społeczne, kulturalne, charytatywne, sportowe. O ileż uboższe byłoby życie muzyczne, gdyby nie orkiestry strażackie, które dają tyle radości zarówno muzykom jak i słuchaczom... Bez remizy wiele miejscowości pozbawionych byłoby elementu kulturotwórczego - mówi się przecież, że to kościół, szkoła i straż kształtują obraz lokalnej społeczności - napisali we wprowadzeniu Ludwik Węgrzyn i Krzysztof Kokoszka.
    Autorzy tekstów, zredagowanych pod kierownictwem Stanisława Bukowca, korzystali z różnych źródeł: kronik OSP, przekazów ustnych, ksiąg pamiątkowych, archiwów jednostek oraz pracy magisterskiej Bogumiły Paprota "Ruch strażacki w powiecie bocheńskim". Z pewnością wiele z faktów nie można było już ustalić. Nie wszystkie nazwiska druhów z całego okresu funkcjonowania straży dało się umieścić, bo przecież to tysiące ludzi. Wielu strażaków pozostanie więc bezimiennych. Ale i tak liczba zebranych przez autorów książki faktów i nazwisk jest imponująca. Oprawiona w twardą okładkę książka liczy bowiem ponad 250 stron.
    Książki dotarły już do wszystkich gmin, które partycypowały w kosztach wydawnictwa. Dotrą więc do każdej jednostki, choć w ilościach, które nie zaspokoją potrzeb wszystkich obecnych członków OSP. Tych bowiem na koniec 2006 roku jest ponad 2,5 tysiąca. Dlatego książka o strażakach powiatu bocheńskiego powinna znaleźć się we wszystkich bibliotekach, także szkolnych, gdyż historia regionalna, którą tworzą także strażacy, jest ważnym elementem wychowania patriotycznego i obywatelskiego młodego pokolenia.
    Na terenie Gminy Trzciana książkę, w cenie około 30 złotych, można zakupić w kiosku "Ruch" w centrum Trzciany. Dostępna jest również bezpośrednio u wydawcy - Proszówki 361, tel. 014 611-00-71.

wstecz